486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Законы

1. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ

2. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

3. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

4. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ

5. ЗАКОН АРМЕНИИ О РЕКЛАМЕ

6. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О телекоммуникациях

7. Закон Республики Армения « О средствах массовой информации»

8. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ/, введенным в действие с 11.03.2003, за исключением абзацев четырнадцатого и пятнадцатого пу

9. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ "О внесении и

10. ЗАКОН РФ "Об авторском праве и смежных правах"

11. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 24 декабря 2002 г. № 177-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в За

12. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-I "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 9 июля 2002 года № 82-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера

13. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ от 14 ноября 2002 г. (Извлечение)

14. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от `27.05.98 N 77-ФЗ`,от `25.06.98 N 92-ФЗ`) (Извлечение)

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (20.12.2001) (Извлечение)

16. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая, принята Государственной Думой 21 октября 1994 года (Извлечение)

17. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ 29 декабря 1994 года N 77-ФЗСт. 138 Интеллектуальная собственность

18. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КНИГОИЗДАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ

20. Об основах авторского права. Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 года.

21. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

22. Про охорону прав на промислові зразки

23. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

24. Публікації про видачу патенту

25. Про охорону прав на зазначення походження товарів

26. Про охорону прав на сорти рослин

27. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

28. Про авторське право і суміжні права

29. Про власність

30. Про підприємництво

31. Про інноваційну діяльність

32. Про захист від недобросовісної конкуренції

33. Про захист економічної конкуренції

34. Про рекламу

35. Про інформацію

36. Про науково-технічну інформацію

37. Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР

38. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм

39. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

40. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

41. Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин

42. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

43. Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

44. ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

45. ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ

46. Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

47. Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)

48. Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності

49. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів

50. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні

51. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

52. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок

53. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.1

54. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.2

55. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3

56. Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

57. Про затвердження Правил складання і подання заявки про видачу патенту на сорт рослин

58. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

59. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки

60. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

61. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

62. Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в

63. Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок

64. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

65. ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

66. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3

67. Додаток 4 до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

68. Про затвердження Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю

69. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими відоцтвами СРСР на секретні винаходи

70. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими відоцтвами СРСР на секретні винаходи

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След. Все