486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Законы

1. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

2. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі

3. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі

4. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

5. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи

6. ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ. Постанова вiд 11.05.2004: Про стягнення компенсації за порушення авторського права

7. ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД УКРАИНЫ. Постанова вiд 30.09.2003: Щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав

8. Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9. ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року

10. ЮНЕСКО: Дополнительный протокол 3 к Всемирной конвенции об авторском праве относительно условий ратификации, принятия или присоединения

11. ЮНЕСКО: Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения

12. Кабінет Міністрів України, Розпорядження вiд 08.05.1992: Про надання кіностудіям Укрдержкінофонду права на укладення трудових договорів з авторами на контрактній основі

13. МОН: ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР

14. МОН: ІНСТРУКЦІЯ про порядок ознайомлення будь-якої про порядок ознайомлення будь-якої права інтелектуальної власності

15. МОН: ПОРЯДОК визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності

16. Вищий господарський суд: Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності

17. МІНЮСТ: ІНСТРУКЦІЯ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

18. ДЕЖКОМСТАТ: Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)

19. Вищий господарський суд: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності

20. Верховний Суд: Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил

21. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю

22. МОН: Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного конт

23. Кабінет Міністрів України: ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

24. МОН: ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах

25. Мінфін: ПОРЯДОК застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом імпортом дисків

27. Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування - ПРОЕКТ

28. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - ПРОЕКТ

29. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

30. Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 Все