Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Закони України

1. Про охорону прав на промислові зразки

2. Публікації про видачу патенту

3. Про охорону прав на зазначення походження товарів

4. Про охорону прав на сорти рослин

5. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

6. Про авторське право і суміжні права

7. Законодавство України - закон Про власність

8. Законодавство України - закон Про підприємництво

9. Про інноваційну діяльність

10. Про захист від недобросовісної конкуренції

11. Про захист економічної конкуренції

12. Про рекламу та торгові марки

13. Про інформацію

14. Про науково-технічну інформацію

15. Про внесення змін про авторське право і суміжні права

16. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм

17. Про приєднання України до Договору ВОІВ про авторське право

18. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

19. Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин

20. Щодо Міжнародної конвенції про охорону у суді інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

21. Про приєднання України до Мадридського Протоколу про міжнародну реєстрацію торгових марок

22. Про ратифікацію Договору про закони щодо реєстрації торговельних марок

23. ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ

24. Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

25. Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)

26. Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності

27. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів

28. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні

29. Про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

30. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок

31. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.1

32. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.2

33. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3

34. Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

35. Про затвердження Правил складання і подання заявки про видачу патенту на сорт рослин

36. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

37. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки

38. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

39. Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в

40. Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок

41. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

42. ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

43. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3

44. Додаток 4 до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

45. Про затвердження Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю

46. Про видачу патентів України на секретні винаходи

47. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі

48. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

49. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи

50. Постанова Про стягнення компенсації за порушення авторського права

51. Постанова Щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав

52. Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

53. ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року

54. ЮНЕСКО: Дополнительный протокол 3 к Всемирной конвенции об авторском праве относительно условий ратификации, принятия или присоединения

55. ЮНЕСКО: Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения

56. Кабінет Міністрів України, Розпорядження вiд 08.05.1992: Про надання кіностудіям Укрдержкінофонду права на укладення трудових договорів з авторами на контрактній основі

57. Інструкція про порядок видачі патенту україни на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

58. МОН: ІНСТРУКЦІЯ про порядок ознайомлення будь-якої про порядок ознайомлення будь-якої права інтелектуальної власності

59. МОН: ПОРЯДОК визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності

60. Вищий господарський суд: Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності

61. МІНЮСТ: ІНСТРУКЦІЯ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

62. Верховний Суд: Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил

63. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю

64. МОН: Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного конт

65. Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування - ПРОЕКТ

66. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - ПРОЕКТ

67. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

68. Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.