Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Згода Реєстранта домену та торговельної марки на обробку його персональних даних

Преамбула.
Тлумачення всіх термінів цього договору викладено в тексті Публічного договору на реєстрацію доменних імен Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські торговельні марки".
Ця Згода Реєстранта домену та торговельної марки на обробку персональних даних є невід'ємною частиною Публічного договору та діє на три бази даних:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю Українські торговельні марки.
2. Інтернет-сервісу UANIC Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер".
3. Базу даних торговельних марок УКРНОІВІ (“Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”).
Ця Згода має необхідний характер для взаємодії між Реєстрантом та Реєстратором Публічного договору на реєстрацію доменних імен.
Ця  Згода на обробку персональних даних є невід'ємним Додатком до Публічного договору на реєстрацію доменних імен і без цієї згоди Публічного договору на реєстрацію доменних імен між Реєстрантом та Реєстратором є неукладеним Сторонами.
Ця Згода є юридично обов'язковою угодою між Реєстрантом та Реєстратором відповідно до вимог ТОВ "Хостмайстер".

Предмет Згоди на обробку персональних даних.
Я, фізична особа, передаючи свої персональні дані Реєстратору або реєструючи nic-handle в базі даних Інтернет-сервісу UANIC ТОВ "Хостмайстер", даю згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних власникам баз ТОВ "Українські торгові марки" та ТОВ «Хостмайстер», і доручаю власникам у разі потреби повністю або частково опублікувати мої дані, згідно з чинним регламентом публічного Інтернет-сервісу WHOIS та Умовами використання Інтернет-сервісу UANIC.
Даючи цю Згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, зазначених при реєстрації моїх персональних даних власниками баз ТОВ "Українські торгові марки" та ТОВ «Хостмайстер», у тому числі в nic-handle, їх своєчасне оновлення, а також зобов'язуюсь дотримуватись та виконувати вимоги законодавства України у сфері захисту персональних даних.
Я згоден з тим, що надана мною інформація, згідно з регламентом публічного Інтернет-сервісу WHOIS ТОВ «Хостмайстер» та Умовами використання Інтернет-сервісу UANIC, може бути отримана третіми особами у будь-який час у порядку, визначеним регламентом публічного Інтернет-сервісу WHOIS і Умовами використання Інтернет-сервісу UANIC. ТОВ "Хостмайстер" має право надавати доступ та надсилати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.
Я згоден, що моя контактна інформація може бути використана як контактна інформація в публічному Інтернет-сервісі WHOIS, у тому числі в знеособленому вигляді.
Я підтверджую, що ознайомлений та згоден:
1. З метою обробки. Метою обробки персональних даних є адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету та забезпечення функціонування доменних імен.
2. З порядком та правилами обробки персональних даних. Інформація у базі даних ТОВ "Українські торгові марки" та Інтернет-сервісу UANIC обробляється у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.
3. Зі строками обробки персональних даних. Персональні дані будуть оброблятись лише на час їх використання для виконання мети реєстрації доменів Реєстратором та Інтернет-сервісом UANIC, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених умовами використання баз ТОВ "Українські торгові марки" та Інтернет-сервісу UANIC, відповідними регламентами, а також законодавством України.
4. Із можливим знищенням моїх персональних даних у вище зазначених базах даних. Власник баз ТОВ "Українські торгові марки" та/або Інтернет-сервісу UANIC мають право, якщо зареєстрований nic-handle не використовується для цілей обробки Інтернет-сервісу UANIC не менше 60 (шістдесят) днів видалити з бази даних Інтернет-сервісу UANIC, а пов'язані з ним персональні дані вважати такими, для яких закінчився термін зберігання та відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" знищити їх у порядку, передбаченому законодавством України щодо захисту персональних даних.
5. З правами суб'єкта персональних даних. Мої права як суб'єкта персональних даних, зазначені у статті 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" мені відомо та зрозуміло.


Порядок супроводу доменного імені у випадку,
коли воно не обслуговується реєстратором

Джерело цієї Інструкції
Порядок супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується Реєстратором.
1. У випадку розірвання договору між Адміністратором публічного домену та Реєстратором, Реєстратор зобов'язаний сприяти переведенню доменних імен на обслуговування до інших реєстраторів. Доменні імена, які на момент розірвання вищезазначеного договору не були переведені на обслуговування до інших реєстраторів, з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, приймаються Реєстром на тимчасове зберігання, при цьому в сервісі WHOIS в записі про Реєстратора (поле organization та organization-loc) зазначається інформація «No registrar. Must be transferred to a registrar», «Немає реєстратора. Необхідно перевести домен до реєстратора». Доменне ім’я зберігається у стані, в якому Реєстр отримав його від Реєстратора на момент розірвання договору, та не зазнає змін під час перебування на тимчасовому зберіганні в Реєстрі.
2. Внести будь-які зміни в реєстраційні дані про доменне ім'я, яке перебуває на тимчасовому зберіганні в Реєстрі, неможливо. Вищезазначені дії можливо здійснити лише після переведення доменного імені на обслуговування до нового Реєстратора. Для переведення доменного імені до нового Реєстратора необхідно виконати процедуру трансферу доменного імені до нового Реєстратора. Обрати Реєстратора можна за переліком, що опублікований за посиланням тут.
3. В доменному імені, яке перебуває на тимчасовому зберіганні в Реєстрі, контактні дані Реєстрантів - фізичних осіб недоступні для публікації в сервісі WHOIS незалежно від того, чи були вони відкриті в попереднього Реєстратора (до моменту переведення на тимчасове зберігання в Реєстр). Відкрити контактні дані Реєстранта - фізичної особи для публікації в сервісі WHOIS можна лише після переведення доменного імені до Реєстратора та звернення з відповідною заявою до Реєстратора.
4. Реєстрант та інші контакти доменного імені можуть перевірити актуальність своїх реєстраційних даних за посиланням тут. Реквізити для доступу можна отримати на email, що є контактним у доменному імені. Для цього необхідно звернутися до Служби підтримки Реєстру. help@uanic.ua.
5. У разі не переведення доменного імені до нового Реєстратора, доменне ім'я буде видалене Реєстром автоматично після спливу терміну реєстрації згідно з Регламентом публічного домену. Термін реєстрації зазначається в полі expired доменного об'єкта в сервісі WHOIS. Дострокове видалення доменного імені або продовження терміну його реєстрації можливе після переведення доменного імені на обслуговування до нового Реєстратора.
6. Залишення доменного імені на тимчасовому зберіганні в Реєстрі до спливу терміну його реєстрації, у зв’язку із небажанням перевести доменне ім’я на обслуговування до нового Реєстратора, потребує надання Реєстрантом – фізичною особою згоди на обробку персональних даних Адміністратору публічного домену, яку можливо надати за посиланням тут. Не переведенням доменного імені до нового Реєстратора та залишенням його на тимчасовому зберіганні у Реєстрі, Реєстрант -– фізична особа надає свою згоду на подальшу обробку його персональних даних ТОВ «Хостмайстер» з метою забезпечення безперебійного функціонування доменного імені до спливу терміну його реєстрації та його видалення.