Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Публічний Договір реєстрація доменів

ЗМІСТ:
Контактні дані Реєстратора;
Публічний Договір / Оферта;
Порядок оплати отриманих послуг;
Невід'ємні Додатки до цього Договору;
Свідоцтво офіційного Реєстратора доменних імен;

Контактні дані Реєстратора:
Офіційна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальність "Українські торговельні марки". Про нас докладніше - тут.
Місцезнаходження офісу обслуговування Клієнтів / адреса для листування – 03117, м. Київ, пр-кт Перемоги, 65-А 3 Секція, кв. 256.
Контактний телефон технічної підтримки Клієнтів –  063 267 80 37. Наш Viber та Telegram.
Адреса електронної пошти технічної підтримки Клієнтів - info@uatm.ua
Розклад роботи офісу технічної підтримки Клієнтів - з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 19.00.

Публічний договір про надання послуг щодо реєстрації доменів

Предметом цього Публічного договору є послуга реєстрації домену UA, COM.UA або KIEV.UA (далі скорочено - доменів або доменних імен) кожному, хто до нас звернеться з цього приводу на умовах, визначених у цьому Публічному договорі та невід’ємних Додатках до нього (далі Публічний договір) та зазначених на цій сторінці. 

ТЕРМІНОЛОГІЯ
Реєстрант - фізична або юридична особа, на користь якої здійснюється реєстрація доменів. Це особа, яка користується та розпоряджається доменним ім'ям протягом терміну реєстрації на підставі договору з Реєстратором. Реєстрант є Адміністратором відповідного доменного імені.
Домен (доменне ім'я) – символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет у зручній для людини формі.
Акаунт – обліковий запис у системі, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Реєстранта, авторизації та обліку.
Ідентифікація Реєстранта – надання документів, що підтверджують особу Реєстранта, авторизація на цьому вебсайті.
Реєстратор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські торговельні марки", яке далі називають «ми», «Реєстратор», «нами» тощо, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації доменних імен. Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські торговельні марки" - це юридична особа, яка надає Реєстрантам послуги, необхідні для реєстрації (делегування) їм домену, а також виконує технічні заходи щодо забезпечення даної процедури та передачі необхідної персональної інформації про Реєстранта до реєстраційної бази даних WHOIS.
Оператор Реєстру - ТОВ "Хостмайстер", тобто підприємство, яке здійснює технічний супровід Реєстру.
Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстратори, Реєстранти та контактні особи Реєстрантів. Це центральна база даних українських доменів, яку веде ТОВ «Хостмайстер», що містить інформацію про зареєстровані доменні імена, адміністраторів доменів, та іншу інформацію, необхідну для функціонування та обслуговування доменів.
Трансфер – процедура зміни Реєстратора доменного імені.
IP-адреса – мережева адреса в інтернет.
Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної фізичної особи.
Whois – сервіс, призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншу мережеву інформацію. Сервіс Whois є публічним сервісом Інтернету.
Сторони - Реєстрант та Реєстратор разом, а окремо вони Сторона.
Повні, актуальні та правдиві дані Реєстранта - це дані, надані Реєстрантом Реєстратору при замовленні послуги реєстрації доменів та необхідні для ідентифікації Замовника. А саме: Назва організації або прізвище плюс ім'я та по батькові, адреса (країна, поштовий індекс, область, місто, район, вулиця, будинок, квартира або офіс), діючі контактні дані (e-mail та телефон) або nic-handle . 
Nic-handle (нік-хендл) - спеціальний запис у базі Інтернет-сервісу UANIC ТОВ «Хостмайстер», який містить контактну інформацію про певну людину чи організацію. База сервісу UANIC при видачі інформації про контактні особи доменів вказує їх нік-хендли
Дата та час закінчення реєстрації домену - це дата, яка вказана в базі Whois ТОВ «Хостмайстер» щодо цього домену. Наприклад, запис status: OK-UNTIL 20140725105604 говорить про те, що цей домен зареєстрований до 2014 року 07 місяця 25 числа 10 годин 56 хвилин і 04 секунд. Відразу після закінчення цієї дати та вказаного часу цей домен може бути видалений або Реєстратором або ТОВ «Хостмайстер».

ПРЕАМБУЛА
1) Цей Публічний договір надання послуг з реєстрації доменів розроблений відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Він є публічним договором Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські торговельні марки", яким ми беремо на себе зобов'язання здійснити надання послуг реєстрації доменних імен у зонах UA, COM.UA або KIEV.UA кожному, хто до нас звернеться з цього приводу.
2) Умови цього Публічного договору встановлюються нами однаковими всіх Замовників, крім тих, кому згідно із законом надані відповідні пільги.
3) Ми не маємо права і не надаватимемо переваги одному споживачеві послуг реєстрації доменних імен перед іншим щодо укладення Публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4) Ми не маємо права відмовитись від укладання цього Публічного договору за наявності у нас можливостей надання споживачеві послуг реєстрації доменних імен. Але враховуючи, що послуги адміністрування та делегування доменів UA, COM.UA або KIEV.UA здійснює підприємство-монополіст, яке може в односторонньому порядку відмовити нам в наданні послуг делегування доменних імен, то ми не можемо Вам гарантувати надання послуг реєстрації та делегування доменів UA, COM.UA або KIEV.UA
5) Обов'язковою умовою надання послуг реєстрації для Вас доменних імен є повне прийняття Вами цього Публічного договору та передоплата Вами повної вартості наших послуг реєстрації для Вас доменних імен. Ви погоджуєтесь з тим, що якщо ви не виконаєте повністю умови за п.5 або не будете згодні з будь-якою з умов цього Публічного договору, то ви берете на себе зобов'язання відмовитися від наших послуг. І не матимете претензій до нас щодо реєстрації для Вас доменних імен.
6) Приймаючи та погоджуючись з умовами цього Публічного договору, Реєстрант підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, якщо він є фізичною особою, то він дає дозвіл на обробку своїх персональних даних Реєстратором з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цього Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви Реєстранта. У такому разі цей договір розривається з дати, зазначеної у повідомленні у відповідь Реєстратора. Крім цього, прийняттям Договору, Реєстрант підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», та цілі збору даних. А також про те, що його персональні дані передаються Реєстратору з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Реєстрант також погоджується з тим, що Реєстратор не тільки має право, але й зобов'язаний надавати доступ та передавати персональні дані Реєстранта третій особі (Оператору реєстру, тобто ТОВ «Хостмайстер») без будь-яких додаткових повідомлень Реєстранта, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (реєстрація доменного імені).
7) Застереження щодо домену UA. Реєстрація такого домену можлива виключно при наявності у Реєстранта реєстрації торгової марки, словесна частина якої буде повністю збігатись з тим доменним іменем, реєстрацію якого замовляє Реєстрант.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під послугою Реєстратора з реєстрації доменів Реєстранту розуміється надання:
1.1.1. Реєстрація доменних імен та можливу підтримку їх на первинному та вторинному сервері імен DNS;
1.2. До складу послуг реєстрації доменів не входить надання Реєстранту можливості надсилання або отримання електронних листів, надання Реєстранту хостингу або редиректу (перенаправлення) домену з серверів Реєстратора, налаштування або діагностика персонального комп'ютера Реєстранта, а також навчання навичкам роботи в Інтернеті. Послуги реєстрації доменних імен надаються Реєстранту за принципом «як є». А Реєстратор не має і не матиме зобов'язань перед Реєстрантом щодо будь-яких інших послуг, консультацій, підтримки тощо.
1.3. Реєстратор надає реєстрацію доменного імені на підставі Договорів, укладених із ТОВ «Хостмайстер». Так як ці договори мають пункт про одностороннє припинення надання нам послуг реєстрації доменів UA, COM.UA або KIEV.UA протягом одного місяця після попередження про це, то й ми вимушені обов'язковою умовою цього Публічного договору мати той самий порядок одностороннього розірвання договорів, а саме (далі продубльовані умови, які ТОВ «Хостмайстер» внесло до свого договору з нами):
1.3.1. Реєстратор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі одностороннього розірвання з ним договорів з боку ТОВ «Хостмайстер», а також:
1.3.2. Разового чи неодноразового невиконання Реєстрантом зобов'язань, передбачених цим Публічним договором. Реєстрант погоджується, що невиконанням ним цього Публічного договору вважатиметься ситуація, коли Реєстрант допустив невиконання (неналежного виконання) його зобов'язань по цьому договору;
1.3.3. Невиконання Реєстрантом у встановлені терміни вимог Реєстратора, надісланих Реєстранту на електронну пошту.
1.3.4. Дозволяється одностороннє розірвання Реєстратором цього Договору в такому порядку:
1.3.4.1. Реєстратор за 30 (тридцять) днів до розірвання цього Договору надсилає Реєстранту на електронну пошту Повідомлення про одностороннє розірвання цього Договору на підставах, визначених його умовами. Таке Повідомлення має форму офіційного листа та надсилається на електронну пошту Реєстранта. Цей Договір вважається розірваним після закінчення 30-денного терміну після надсилання Реєстратором офіційного повідомлення на електронну пошту Реєстранта.
1.3.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов'язань перед третіми особами та один перед одним.
1.3.6. У разі одностороннього розірвання цього Договору через одностороннє розірвання договорів з Реєстратором з боку ТОВ «Хостмайстер» домени  можуть бути видалені, а оплата за реєстрацією доменів не повертається Реєстранту у наслідок того, що ТОВ «Хостмайстер» не повертає оплат за домени Реєстратору. І в цьому випадку Реєстрант зобов'язується не мати претензій до Реєстратора, а всі збитки, шкода або збитки зобов'язуються стягувати виключно з ТОВ «Хостмайстер».
1.4. При реєстрації доменного імені Реєстратор не несе відповідальності за строки та можливі затримки у реєстрації, пов'язані з технологічними або організаційними особливостями сервісу ТОВ «Хостмайстер». Також Реєстратор не відповідає за те, що ТОВ «Хостмайстер» відмовить в реєстрації домену з будь-яких причин.
1.5. Нове доменне ім'я реєструється на Реєстранта лише в тому випадку, якщо їм виконано всі нижче перелічені необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:
1.5.1. У заявці зазначено повну та коректну інформацію про Реєстранта, необхідну для реєстрації;
1.5.2. Реєстрант погоджується із дотриманням ним Правила доменів UA, COM.UA або KIEV.UA
1.5.3. Нове доменне ім'я реєструється на Реєстранта лише у випадку повної передоплати ним вартості реєстрації та надходження цієї оплати на банківський розрахунковий рахунок Реєстратора. Якщо така оплата не надійшла на банківський рахунок Реєстратора, то Реєстрант сам зобов'язаний вжити заходів для такого зарахування. Реєстратор не розшукує та не проводить платежі у банківських системах України та зарубіжжя, а лише перевіряє їх надходження на свій на банківський рахунок.
1.5.4. Реєстрант заявляє та підтверджує, що на момент прийняття ним цього Публічного договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
1.5.5. За домен (домени), зареєстровані за цим Договором, повернення коштів Реєстратором Реєстранту не провадиться за жодних умов, крім як за рішенням українського суду. Сторони беруть на себе зобов'язання усі суперечки вирішувати у судах України згідно з українським законодавством.
1.5.6. Зареєстрований домен (домени) за ініціативою Реєстранта може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.
1.5.7. Всі операції з доменами виконуються відповідно до Правил та Регламентів тієї доменної зони, в якій він реєструється або вже зареєстровані. Такі Правила та Регламенти є невід'ємними Додатками до цього Договору, наведені у прикінцевій частині цього Договору (див. - нижню частину цієї сторінки). Такі Правила та Регламенти є обов’язковими для вивчення та виконання Реєстрантом (Замовником) на весь той час, коли він є Клієнтом ТОВ "Українські торговельні марки".
1.5.8. Підтверджуючі документи:
1.5.8.1. Для юридичної особи підтверджуючими документами можуть бути копії, завірені печаткою юридичної особи та підписом уповноваженого органу:
- Свідоцтва про державну реєстрацію (для іноземної юридичної особи - інший документ про реєстрацію чи присвоєння номера в реєстрі юридичних осіб, у разі ведення цього реєстру в країні, де особа була створена);
- Свідоцтва про постановку на облік у податковому органі (ІПН) (для іноземної юридичної особи - інший документ про постановку на податковий облік у разі ведення даного виду обліку в країні, де особу було створено);
- документи підприємства (протокол загальних зборів учасників, рішення учасника чи інший документ) про призначення на посаду особи, яка має на підставі Статуту право діяти від імені юридичної особи без довіреності, Довіреність, на підставі якої діє представник Замовника;
- Витяг з положення про філію/представництво, про заснування відокремленого підрозділу (для відокремлених підрозділів юридичних осіб - додатково до вищевказаних документів).
1.5.8.2. Для фізичної особи документами, що підтверджують його особу, можуть бути:
- документ, який засвідчує особу Реєстранта відповідно до вимог чинного законодавства України (особова присутність з оригіналом документа або отримання копії на електронну пошту відбувається по одноособовому рішенню Реєстратора);
- оригінал Довіреності, у разі укладання Договору на підставі Довіреності.
Тільки за наявності електронного листа з контактного адресу електронної пошти, або оригіналу письмового Договору, або при наданні документів, що підтверджують особу (допускається кольорова скан-копія оригіналів необхідних документів у високій якості) Реєстратор виконує наступні заявки Реєстранта:
- на зміну відомостей про Реєстранта домену;
- на передачу домену іншому Реєстратору;
- на передачу прав адміністрування домену іншому адміністратору;
- на відмову від прав адміністрування або про анулювання реєстрації доменного імені;
- на передачу трансфер-коду за відсутності доступу до контактного адресу електронної пошти;
- на інші дії стосовно зміни Реєстранта, записів про домен тощо. 
1.6. Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домену наданою з моменту надання реєстрованому домену в Реєстрі статусу зареєстрованого (у полі status: є запис OK-UNTIL або інший відповідно до Правил Реєстру). Мінімальний термін реєстрації доменів становить 1 (один) рік;
1.7. Послуга з продовження реєстрації доменного імені вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація продовжується на 1 (один) рік від попередньо встановленої дати закінчення терміну реєстрації.
1.8. Реєстрант має право зареєструвати будь-яку кількість доменів.
1.9. Відповідальність Реєстратора за термін реєстрації домену за кожним конкретним доменним ім'ям припиняється в момент закінчення терміну реєстрації цього доменного імені.
1.10. Реєстрант має право пріоритетного продовження домену після закінчення терміну його реєстрації. Реєстратор не має технічної та юридичної можливості гарантувати таке продовження, але докладає всіх зусиль, щоб його забезпечити.
1.11. Вартість продовження домену після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.
1.12. Для доменів при не надходженні платежу на банківський рахунок реєстратора до дати та часу, зазначених у полі status домену, а іноді – до 28 днів після закінчення терміну реєстрації, домен обов'язково буде видалено з Реєстру та може бути зареєстрований на нового Реєстранта . Реєстратор не несе відповідальності за видалення домену одразу після закінчення часу, вказаного в полі status.
1.13. У процесі оформлення замовлення на реєстрацію доменного імені Замовник має право надати Виконавцю свої контактні дані у вигляді мережевого ідентифікатора (nic-handle). Реєстрація ідентифікатора мережі може здійснюватись Замовником самостійно на сайті hostmaster.net.ua або безпосередньо на офіційному веб-сайті Реєстратора під час оформлення замовлення. У випадку, коли Реєстрант не надає Реєстратору nic-handle, то його ідентифікатор створює Реєстратор у власному програмному забезпеченні. 
1.14. У всіх доменних іменах, що реєструються, як технічний контакт вказується або Реєстрант, або Реєстратор, або особа, яка несе відповідальність за технічну працездатність домену.
1.15. У будь-якому доменному імені, яке реєструється,  Виконавець  відповідно до чинного законодавства закриває персональні дані Реєстранта (Замовника) навіть у тому випадку, якщо Замовник не давав згоди на їх закриття.
1.16. При надходженні офіційних письмових Запитів від уповноважених державних органів та організацій про надання даних щодо Реєстранта конкретного доменного імені, Виконавець має право надати актуальні дані про домен та Реєстранта домену, навіть якщо у публічному реєстрі Whois дані Реєстранта приховані.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов'язки Реєстратора:
2.1.1. Надавати Реєстранту послуги реєстрації доменів тільки після згоди Реєстранта з умовами цього Публічного договору ТОВ "Українські торговельні марки" та Додатків до нього, вказаних у нижній частині цієї сторінки. 
Реєстратор здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного ним з Адміністрацією домену UA – ТОВ «Хостмайстер». Тому нове доменне ім'я реєструється лише в тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, Правила та норми його реєстрації, зокрема:
- На момент реєстрації таке ім'я домену є вільним;
- Реєстрант дав згоду на обробку його персональних даних. І вказав про себе повні, актуальні та правдиві дані. 
- Саме  ім'я домену не порушує загально прийняті пуіблічний порядок та морально-етичні норми;
- У заявці зазначено повну та коректну інформацію як про Реєстранта, так і необхідну для реєстрації доменів;
- Реєстрант зобов'язується дотримуватися Регламентів та Правил Доменів; 
2.1.2. Зареєструвати Реєстранта шляхом надсилання йому пароля та імені (логіна) доступу до панелі управління доменним іменем на адресу електронної пошти Реєстранта.
2.1.3. Надавати послуги виключно на підставі повної передоплати, що надійшла на банківський рахунок Реєстратора.
2.1.4. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням доменів та зміною тарифів на оплату на своєму сайті. Реєстратор має право змінювати вартість своїх майбутніх послуг реєстрації доменів без інформування та згоди Реєстранта.
2.2. Обов'язки Реєстранта:
2.2.1. Надати повну, правдиву та точну інформацію в кількості, яка потрібна для надання послуг реєстрації доменів. 
2.2.2. Оплачувати послуги реєстрації доменів у повному обсязі на умовах повної передоплати.
2.2.3. Реєстрант приватного доменного імені другого рівня в домені .UA зобов'язується: 
- дотримуватися умов Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності; 
- погоджується, що спори, перелік яких наведено у пункті 4 Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, які виникають з третіми особами щодо приватного доменного імені другого рівня у домені UA, Реєстрантом якого він є, вирішуватимуться в порядку обов'язкового адміністративного провадження Центром ВОІВ з арбітражу та посередництва
- погоджується, що його доменне ім'я може бути заблоковане, видалене або переделеговане Реєстратором у порядку, передбаченому Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA та Додатковими правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у тому числі в ім'я виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих відповідно до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

2.3. Права Реєстратора:
2.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання послуг Реєстранту та вимагати письмових пояснень від Реєстранта у таких випадках:
2.3.1.1. Відсутність своєчасної оплати послуг реєстрації доменів.
2.3.1.2. Надання Реєстрантом неточної контактної інформації або не надання такої інформації.
2.3.1.3. Розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, які містяться в міжнародних договорах та конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсилкою розуміється як масове розсилання електронних листів невизначеному колу одержувачів, множинне розсилання електронних листів одному одержувачу, використання вебсторінок чи e-mail Реєстранта при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. 
2.3.1.4. Опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
2.3.1.5. Виконання дій, спрямованих на опублікування, передавання, відтворювання або використання з будь-якою метою інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, повністю або частково отриманих без дозволу власника такої інформації, програмного забезпечення або іншої продукції;
2.3.1.6. Виконання дій, спрямованих на опублікування, передавання, відтворювання або використання матеріалів, повністю або частково захищених правом інтелектуальної власності (авторськими, патентними тощо) чи іншими правами без дозволу власника таких прав;
2.3.1.7. Направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, не узгоджених (не запрошених) попередньо з її одержувачем, незалежно від того, були вони зроблені через поштовий сервер Реєстратора або інший поштовий сервер;
2.3.1.8. Публікації та передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському законодавству або міжнародним договорам та конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це стосується порнографічних, расистських та ображаючих зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, ччи конкретне зображення є расистським або ображаючим, Реєстратор має право такого визначення на власний розсуд;
2.3.1.9. Розміщення на серверах Реєстратора програмного забезпечення (бінарного коду, скриптів тощо), яке використовує сервера чи сервіси Реєстратора без прямої письмової згоди Реєстратора на такі дії.
2.3.2. Реєстратор має право припинити договірні відносини з Реєстрантом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, при порушенні Реєстрантом своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Реєстранту.
2.4. Права Реєстранта:
2.4.1. Вимагати від Реєстратора надання послуг реєстрації доменів відповідно до умов цього Публічного договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуги реєстрації доменів.
3.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку, який виданий Реєстратором та ідентифікує послуги, що оплачуються.
3.3. Реєстратор має право в односторонньому порядку переглядати вартість реєстрації доменів. Датою набрання ними чинності є дата їх опублікування на сайті Реєстратора.
3.4. Послуги вважаються оплаченими в момент надходження коштів на банківський рахунок Реєстратора.
3.5. Домени можуть переводитись на обслуговування іншому Реєстратору при 100% оплаті таких послуг поточного Реєстратора.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Реєстратор не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг та не дає гарантії того, що його програмне забезпечення або будь-які інші сервіси не містять системних помилок. Реєстратор робитиме всі розумні зусилля з метою недопущення цього.
4.2. Реєстратор не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Реєстранту внаслідок використання або неможливості користування послугами Реєстратора або понесені внаслідок помилок чи перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Реєстратор не гарантує прийняття пошти Реєстранта від тих мереж, функціонування яких призвело до занесення адрес таких мереж до списків, за якими програма доставки пошти Реєстратора не здійснює прийом пошти (наприклад - російські сервіси єлектронної пошти тощо).
4.3. Реєстратор не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, через які здійснюється доступ до його Послуг.
4.4. Реєстрант бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернет чи надаються Реєстранту.
4.5. Реєстрант повністю відповідальний за збереження свого логіну та паролю до панелі управління доменом та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання. За фактом крадіжки логіну чи паролю, що стався з вини третіх осіб, Реєстрант повинен негайно направити на адресу Реєстратора заяву про зміну логіну та паролю, з обов'язковим додаванням до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг Реєстратора.
4.6. Реєстратор не є відповідачем або відповідачем за будь-якими зобов'язаннями, збитками чи витратами, пов'язаними з порушенням положень цього Договору самим Реєстрантом або іншими особами, які використають логін та пароль Реєстранта.
4.7. Реєстратор виконує прохання Реєстранта, надіслані лише з контактного e-mail Реєстранта. Контактним e-mail вважається адреса, вказана у реєстраційній базі Реєстратора. Реєстрант може змінювати контактний e-mail лише при згоді на це Реєстратора.
4.8. Адміністратор та Оператор Реєстру не відповідають за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. 
4.9. Реєстрант заявляє, що Реєстратор не несе відповідальності за наслідки дій Реєстранта: використання, невикористання або неправомірне використання доменних імен. Реєстрант бере на себе зобов'язання не залучати Реєстратора до судових спорів щодо доменних імен у якості відповідача. 
4.10. Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень від Реєстратора на його електронну пошту (e-mail).

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
5.1. Претензії Реєстранта щодо наданих Послуг приймаються Реєстратором до розгляду лише у письмовій формі та в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Реєстранта не перевищує 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
5.2. Розгляд претензій до Реєстратора, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Реєстрантом відповідних фінансових документів, які підтверджують оплату Послуг.
5.3. При розгляді спорів, як докази, сторони повинні надавати роздруковані електронні листи (e-mail) із відображеною службовою технічною інформацією в них (заголовки). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити або Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа, або незалежний сертифікований судовий експерт.

6. МОМЕНТ ВСТУП У СИЛУ ЦЬОГО ДОГОВОРУ. 
ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.
6.1. Реєстрант має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Реєстратора. Про це Реєстрант зобов'язаний попередити Реєстратора за 15 днів до дати розірвання Договору.
6.2. Реєстратор має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Реєстранту без роз'яснення причин, при цьому Реєстранту здійснюється повернення коштів за повні місяці невикористаного часу.
6.3. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до умов цього Договору Реєстранту провадиться повернення коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається) при пред'явленні Реєстрантом відповідних фінансових документів.
6.4. Цей Публічний договір набирає чинності з моменту надходження на банківський розрахунковий рахунок Реєстратора оплати за реєстрацію доменів у порядку, встановленому цим Договором та діє протягом 1 (ОДНОГО) року. Якщо за 15 календарних днів до закінчення дії цього Договору жодна із Сторін не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про його припинення, цей Договір автоматично продовжується на наступний однорічний період.
6.5. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1. У разі неможливості виконання умов цього Договору внаслідок обставин, що не залежать від будь-якої зі Сторін (форс-мажор), ця Сторона звільняється від відповідальності за своєчасне виконання або невиконання цього Договору.
Сторони домовилися вважати форс-мажором таке:
- Дія непереборної сили, а саме - воєнний стан, війна, пожежа, землетрус чи інше стихійне лихо, які суттєво порушили можливість Сторони виконати цей Договір.
- Зміна чинного законодавства України, яка суттєво порушила можливість однієї із Сторін виконати цей Договір.
- Вказівки та заборони державних та адміністративних органів України, що прямо стосуються можливості будь-якої із Сторін виконати умови цього Договору, введені в дію вже після укладення цього Договору. Та також такі дії Адміністратору української доменної зони, які заблокують діяльність Реєстратора.
7.2. Сторона, яка бажає скористатися п. 7.1. повинна протягом наступних трьох робочих днів після настання таких форс-мажорних обставин виконати такі дії:
- Письмово, рекомендованим листом через Укрпошту на адресу для листування іншої Сторони повідомити її про неможливість виконання цього Договору.
- письмово запропонувати іншій Стороні припинити дію цього Договору або переглянути його конкретні істотні умови, а саме: відкласти/перенести терміни виконання цього Договору у зв'язку з форс-мажорними обставинами, що виникли.
7.3. Сторона, яка бажає скористатися п. 7.1. повинна документально, не пізніше тридцяти календарних днів після їх настання, довести наявність умов згідно з п. 7.1. Таким чином, тягар доведення самої наявності форс-мажорних обставин покладається на ту Сторону, яка бажає скористатися цим.

8. НЕВІД'ЄМНІ ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ:
• 8.1. Додаток № 1 Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені UA (версія 1.0), вступив у дію з 1 квітня 2014 року,  переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.2. Додаток №2 Регламент публічного домену (версія 3.5), вступив у дію з 24 січня 2020 року,  переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.3. Додаток № 3 Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua (версія 1.0), вступив у дію з 2 лютого 2015 року, переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.4. Додаток № 4 Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua (версія 1.1), вступає в дію з 01 липня 2023 року,  переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.5. Додаток № 5 Регламент публічного Інтернет - сервісу WHOIS (версія 1.3), вступив у дію з 04.10.2019,  переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.6. Додаток № 6 Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (вступила в дію з 06 травня 2021 року), переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.7. Додаток № 7 Правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (вступили в дію з 19 грудня 2019 року), переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.8. Додаток № 8 Рішення про особливості застосування Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Правил Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA за правового режиму воєнного стану (PDF)(вступає в дію з 1 липня 2023 року), переглянути на сайті Адміністратора
• 8.9. Додаток № 9 Порядок переведення наших доменних імен на обслуговування до іншого Реєстратора (зміна Реєстратора доменного імені)
• 8.10. Додаток № 10 Інструкція щодо процедури переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA іншому Реєстранту, переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.11. Додаток № 11 Порядок супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується Реєстратором, переглянути на сайті Адміністратора.
• 8.12. Додаток № 12 Політика конфіденційності ТОВ УКРАЇНСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.
• 8.13. Додаток № 13 Порядок оплати послуг Агентства, переглянути.
8.14. Додаток № 14 Згода Реєстранта на обробку його персональних даних