Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Закони України

1. Мадридское Соглашение - международная регистрация торговой марки

2. ПРОТОКОЛ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

3. Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement

4. Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto

5. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

6. Женевский договор о международной регистрации научных открытий

7. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

8. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации и про патент на изобретение

9. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

10. Договір про закони щодо товарних знаків

11. Брюссельская Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники

12. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року (укр/рос)

13. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (укр/рос)

14. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року

15. Договір про патентне право та Інструкція до нього про патент на винахід

16. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (укр/рос)

17. НАЙРОБСКИЙ ДОГОВОР ОБ ОХРАНЕ ОЛИМПИЙСКОГО СИМВОЛА

18. Договор ВОИС по авторскому праву

19. ДОГОВОР ВОИС ПО ИСПОЛНЕНИЯМ И ФОНОГРАММАМ

20. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (укр/рос)

21. Евразийская патентная конвенция про патенты на изобретения

22. Угода про науково-технічне співробітництво в рамках держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)

23. ЄЕС; Директива, Міжнародний договір вiд 19.11.1992 № 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності"

24. Приложение к СОГЛАШЕНИЮ ТРИПС: ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ 1994 года

25. Соглашениеоб учреждении ВТО (МАРРАКЕШСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1994 года )

26. СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС (СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)

27. Приложение к СОГЛАШЕНИЮ ТРИПС: СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРАВИЛАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

28. Члены и наблюдатели ВТО