Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Международная классификация товаров и услуг - МКТУ

Предварительный комментарий. Мы публикуем эту Международную классификация товаров и услуг для регистрации торговых марок (ТМ) именно на украинском языке не случайено. Ведь все делопроизводство по Заявке на регистрацию ТМ идет именно на нем. Но мы понимаем, что для части наших Клиентов предпочтителен русских язык. Поэтому для тех, кто предпочитает ознакомление с Международной классификацией на русском языке, мы просим обратиться к другому сайту, также посвященному регистрации торговых марок - www.tm.ua.

Объяснение: торговые марки (товарные знаки, торговые знаки) регистрируются в отношении конкретных товаров и услуг в конкретных классах. И именно от правильного определения классов в дальнейшем зависит объем Ваших прав на ТМ согласно Свидетельству. Поэтому ниже приведенная информация о классах носит ознакомительный характер. Так как с ней, желательно, должен работать специалист. А сам выбор классов для регистрации торговой марки мы рекомендуем доверить такому специалисту как Патентный поверенный или специализированным юристам. Обычные юристы не имеют специального образования в этой области.

Как быстро получить ТМ?
Позвоните 093 300 20 60 или напишите в Viber или в Telegram


ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальні назви, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Тому для уточнення класу кожного окремого товару чи кожної окремої послуги слід користуватися абетковим переліком.

ТОВАРИ

Якщо товар неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і абеткового переліку, слід використовувати такі критерії:

(a) Готовий товар здебільшого класифікують за його функцією чи призначенням. Якщо функція чи призначення готового товару не зазначені у жодному заголовку класу, готовий товар класифікують за аналогією з іншими порівнянними готовими товарами, які фігурують в абетковому переліку. Якщо такого знайти не вдається, слід використовувати додаткові критерії, такі як матеріал, з якого виготовлено товар, чи режим його роботи.

(b) Готовий товар, що є сукупністю складників багатоцільового призначення (наприклад, годинник з вбудованим радіоприймачем), можна відносити до всіх класів, що відповідають будь-якій з його функцій чи призначень. Якщо ці функції чи призначення не фігурують у жодному заголовку класу, слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).

(c) Сировину, необроблену чи напівоброблену, здебільшого класифікують за матеріалом.

(d) Товари, призначені бути складниками інших товарів, здебільшого відносять до того самого класу, що й товари, які їх містять, тільки якщо товари такого типу не можна використовувати для інших цілей. В усіх інших випадках слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).

(e) Якщо товар, готовий чи неготовий, класифікують за матеріалом, з якого його виготовлено, а його зроблено з кількох матеріалів, здебільшого товар класифікують за матеріалом, що переважає у складі товару.

(f) Оправи, пристосовані до товарів, які вони містять, здебільшого відносять до тих самих класів, що й товари.

ПОСЛУГИ

Якщо послугу неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і абеткового переліку, слід використовувати такі критерії:

(a) Послуги здебільшого класифікують відповідно до типів родів діяльності, вказаних у заголовках класів послуг і відповідних пояснювальних примітках або, якщо такого знайти не вдається, за аналогією з іншими порівнянними послугами, зазначеними в абетковому переліку.

(b) Наймові послуги здебільшого відносять до тих самих класів, що й послуги, здійснювані за допомогою найманих об'єктів (наприклад, оренда телефонів - Клас 38).

(c) Послуги щодо порад, інформування та консультування як правило містяться в тих самих класах, що відповідають предметові порад, інформування та консультування, наприклад, поради щодо транспортування (Кл. 39), поради щодо керування справами (Кл. 35), поради щодо фінансів (Кл. 36), поради щодо краси (Кл. 44). Надавання порад, інформації і консультацій електронними засобами (наприклад, телефоном чи через комп'ютер) не залежать від класифікації цих послуг .

НАСТАНОВИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

1. Заголовки класів вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги.

2. Правильність покласифікoвання кожного окремого товару чи кожної окремої послуги слід перевіряти за абетковим переліком товарів і послуг і пояснювальними примітками до класів. Якщо товар чи послугу неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток та абеткового переліку, слід звернутися до загальних зауваг (див. с. 5 нижче), де викладено критерії, які треба застосовувати.

3. Абетковий перелік подано у вигляді двох однакових п'ятиколонкових таблиць на кожній сторінці. Для кожного товару чи послуги в таблицях вказано:

у першій колонці: номер класу, до якого належить товар чи послуга;

у другій колонці: порядковий номер товару чи послуги в абетковому переліку англокомовної (E) версії Класифікації;

у третій колонці: назву товару чи послуги англійською мовою;

у четвертій колонці: порядковий номер товару чи послуги в абетковому переліку франкомовної (F) версії Класифікації;

у п'ятій колонці: базовий номер назви товару чи послуги.

4. Слід зауважити, що певний товар чи послуга можуть фігурувати в абетковому переліку в кількох місцях, тобто товар чи послуга можуть входити з різними назвами (так звані перехресні посилання).

5. Належність загального терміна в абетковому переліку до конкретного класу (що охоплює певні товари чи послуги) не виключає можливості того, що цей термін фігурує також в інших класах (що охоплюють інші товари чи послуги), залежно від способу, яким термін кваліфіковано. В таких випадках загальний термін (наприклад, одяг, фарби) позначений в абетковому переліку зірочкою.

6. Вираз у квадратних дужках в абетковому переліку в більшості випадків призначений для уточнення тексту, що передує дужкам, оскільки цей текст є неоднозначний або неясний з огляду на класифікаційні потреби. У деяких випадках в англійськомовній версії квадратні дужки містять американський відповідник тексту, що передує дужкам - в більшості випадків після таких формулювань зазначено "(Ам.)"

7. Вираз у круглих дужках в абетковому переліку може містити іншу назву зазначенного товару чи послуги, яка в такому випадку фігурує також в іншому місці абеткового переліку (так звані перехресні посилання). В інших випадках, вираз у круглих дужках може починатися з загального терміна (напр., апарат, провідний, машини), під яким товар чи послуга не може фігурувати в абетковому переліку. Текст, що передує круглим дужкам, є найважливішою частиною назви зазначеного товару чи зазначуваної послуги і у дужках його замінено на риску.

8. Кваліфікуючи товари чи послуги з метою реєстрації знаків, дуже бажано використовувати назви, що входять до абеткового переліку і уникати неясних висловів та недостатньо скваліфікованих загальних термінів.

9. Той факт, що назва товару чи послуги фігурує в абетковому переліку, ніяким чином не впливає на ухвали національних відомств промислової власності щодо можливості реєстрації знаку цього товару чи цієї послуги (див. статтю 2(1) Ніццької угоди).

Порядковий номер товару чи послуги - специфічний для кожної мовної версії Класифікації.

Базовий номер є однаковим для всіх мовних версій Класифікації, опублікованих ВОІВ чи у співробітництві з ВОІВ. Він дає змогу користувачеві Класифікації знайти еквівалентний товар чи послугу в абеткових переліках інших мовних версій Класифікації.

ПЕРЕЛІК КЛАСІВ З ПОЯСНЮВАЛЬНИМИ ПРИМІТКАМИ

Щоб побачити повний товарів або послуг класу МКТП, скористайтесь сайтом https://tm.ua/ua/klas.html.

ТОВАРИ

Клас 1

Хімічні пpодукти, пpизначені для викоpистовування в пpомисловості, науці, фотогpафії, сільському госпо-даpстві, садівництві та лісівництві; необpоблені синтетичні смоли, необpоблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консеpвування хаpчових пpодуктів; дубильні pечовини; клейкі pечовини на пpомислові потреби.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 1 належать, головним чином, хімічні продукти, пpизначені для викоpистовування в пpомисловості, науці та сільському господарстві, в тому числі матеріали, з яких виготовлено товари, що належать до інших класів.

Зокрема, до Класу належать:

- компост, гній, змішаний з соломою (добриво);
- сіль для консервування, крім призначеної для консервування харчових продуктів.

До Класу не належать: - необроблені природні смоли (Кл. 2);

- хімічні продукти, призначені для лікарських (медичних) наукових дослідів (Кл. 5);
- фунгіциди, гербіциди та препарати для нищення шкідників (Кл. 5);
- канцелярські клеї (Кл. 16);
- сіль для консервування харчових продуктів (Кл. 30);
- мульча (Кл. 31).

Клас 2

Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 2 належать, головним чином, фарби, барвники та препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини.

Зокрема, до Класу належать:

- фарби, політури, лаки на промислові потреби, для ручних і мистецьких робіт;
- барвники для одягу;
- барвники для харчових продуктів і напоїв.

До Класу не належать:

- необроблені штучні смоли (Кл. 1);
- вибілювачі для прання (Кл. 3);
- косметичні фарби (Кл. 3);
- школярські фарби (Кл. 16);
- ізоляційні фарби і лаки (Кл. 17).

Клас 3

Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мила; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 3 належать, головним чином, препарати для чищення, косметика і парфуми.

Зокрема, до Класу належать:

- особисті дезодоранти;
- парфумерно-косметичні гігієнічні препарати.

До Класу не належать:

- препарати для чищення коминів (Кл. 1);
- знежирювальні промислові препарати (Кл. 1);
- дезодоранти, крім особистих (Кл. 5);
- гострильні і точильні камені (Кл. 8).

Клас 4

Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; свічки і гноти для освітлювання.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 4 належать, головним чином, технічні мастила і оливи, паливо і світильні речовини.

До Класу не належать:

- деякі спеціальні технічні мастила і оливи (див. Абетковий Перелік Товарів).

Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 5 належать, головним чином, фармацевтичні та інші лікaрські (медичні) препарати.

Зокрема, до Класу належать:

- гігієнічні препарати на особисті потреби, крім туалетних;
- дезодоранти, крім особистих;
- лікувальні сигарети без тютюну.

До Класу не належать:

- парфумерно-косметичні гігієнічні препарати (Кл. 3);
- особисті дезодоранти (Кл. 3);
- ортопедичні пов'язки (Кл. 10).

Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; металеві кодоли і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 6 належать, головним чином, необроблені і частково оброблені звичайні метали та прості вироби з них.

До Класу не належать:

- боксити (Кл. 1);
- ртуть, стибій, лужні та лужно-земельні метали (Кл. 1);
- металеві фольга і порошок для художньо-декоративних робіт і друкування (Кл. 2).

Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя; інкубатори.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 7 належать, головним чином, машини, верстати і двигуни.

Зокрема, до Класу належать:

- деталі двигунів;
- електричні чистильні машини і апарати.

До Класу не належать:

- деякі спеціальні машини і верстати (див. Абетковий Перелік Товарів);
- ручне знаряддя та інструменти (Кл. 8);
- двигуни для наземних транспортних засобів (Кл. 12).

Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 8 належать, головним чином, ручне знаряддя та інструменти для певних професій.

Зокрема, до Класу належать:

- ножі, виделки, ложки з дорогоцінних металів;
- електричні бритви і підстригальні машинки (ручне знаряддя).

До Класу не належать:

- деякі спеціальні інструменти (див. Абетковий Перелік Товарів);
- знаряддя та інструменти, що працюють від двигунів (Кл. 7);
- хірургічні різальні інструменти (Кл. 10);
- різальні інструменти для паперу (Кл. 16);
- фехтувальна зброя (Кл. 28).

Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади і інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:

- прилади та інструменти для лабораторного наукового досліджування;
- прилади та інструменти для керування суднами: вимірювальні та для передавання команд;
- такі електричні прилади та інструменти:
(a) деякі електронагрівальні прилади: паяльники, праски, оскільки вони неелектротехнічні, то належать до Класу 8;
(b) прилади і пристрої, які, якщо неелектричні, то належать до різних класів, наприклад, електро-нагрівний одяг, електрозапальнички для автомобілів;
- транспортири;
- канцелярські машини, що використовують перфокарти;
- апарати для ігор з обов'язковим використовуванням телевізорів;
- всі комп'ютерні програми і програмний статок незалежно від носіїв запису і засобів розповсюджу-вання, тобто програмні засоби на магнітних носіях чи завантажені через комп'ютерну мережу.

До Класу не належать:

- такі електричні прилади та інструменти:
(a) електромеханічні кухонні апарати (млинки, змішувачі, соковичавниці та ін.) і деякі інші апарати, що працюють від електродвигунів і належать до Класу 7;
(b) електричні бритви і підстригальні машинки (ручне знаряддя) (Кл. 8);
(c) електричні зубні щітки і гребінці (Кл. 21);
(d) електричні прилади для обігрівання приміщень або нагрівання рідин, для куховарення, венти-лювання та ін. (Кл. 11);
- годинники та інші хронометричні прилади (Кл. 14);
- контрольні годинники (Кл. 14).

Клас 10

Лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубничі (стоматологічні), і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 10 належать, головним чином, лікaрські (медичні) прилади, інструменти та вироби.

Зокрема, до Класу належать:

- спеціальні лікaрські (медичні) меблі;
- гігієнічні гумові вироби (див. Абетковий Перелік Товарів);
- ортопедичні пов'язки.

Клас 11

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:

- кондиціювальне устаткoвання;
- постільні грілки електричні або неелектричні;
- електронагрівні подушки і ковдри нелікaрські;
- електрочайники;
- електричне кухарське приладдя.

До Класу не належать:

- парогенерувальні апарати (частини машин) (Кл. 7);
- електронагрівний одяг (Кл. 9).

Клас 12

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:

- двигуни до транспортних засобів;
- з'єднувачі та передавачі до транспортних засобів;
- транспортні засоби на повітряній подушці.

До Класу не належать:

- деякі частини транспортних засобів (див. Абетковий Перелік Товарів);
- металеві матеріали для рейкових колій (Кл. 6);
- двигуни, з'єднувачі та передавачі не до транспортних засобів (Кл. 7);
- деталі двигунів усіх типів (Кл. 7).

Клас 13

Вогнепальна зброя; боєприпаси і снаряди; вибухові речовини; феєрверки.

Пояснювальні Примітки:

До Класу не належать:

- сірники (Кл. 34).

Клас 14

Дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби, дорогоцінне каміння; годинники та інші хронометричні прилади.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 14 належать, головним чином, дорогоцінні метали, товари з дорогоцінних металів, золотарсь-кі вироби, годинники.

Зокрема, до Класу належать:

- золотарські вироби з дорогоцінних металів і каменів та їх імітації;
- запонки, затискачі для краваток.

До Класу не належать:

- деякі вироби з дорогоцінних металів (покласифіковані за їхньою функцією та призначенням), на-приклад, листові та порошкові метали для художньо-декоративних робіт (Кл. 2), зубні амальгами, що містять золото (Кл. 5), ножі, виделки, ложки (Кл. 8), електричні контакти (Кл. 9), золоті пера пи-сальні (Кл. 16);
- художні вироби, не з дорогоцінних металів (покласифіковані за матеріалом, з якого їх виготовле-но).

Клас 15

Музичні інструменти.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:

- механічні піаніна та їхні обладунки;
- музичні скриньки;
- електричні та електронні музичні інструменти.

До Класу не належать:

- апарати і пристрої для записування, передавання, підсилювання та відтворювання звуку (Кл. 9).

Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 16 належать, головним чином, папір, вироби з паперу та канцелярське приладдя.

Зокрема, до Класу належать:

- ножі для паперу;
- копіювальні та множильні апарати;
- пластмасові листи, торбинки, пакети для обгортання і пакування.

До Класу не належать:

- деякі вироби з паперу і картону (див. Абетковий Перелік Товарів);
- фарби (Кл. 2);
- мистецькі ручні інструменти (наприклад, шпаклі, скульпторські різці) (Кл. 8).

Клас 17

Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові матеріали на виробничі потреби; пакувальні, защільнювальні, ізоляційні матеріали; неметалеві гнучкі труби.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 17 належать, головним чином, електро-, тепло- та звукоізоляційні матеріали і пластмаси на промислові потреби у вигляді листів, плиток, пластин і прутків.

Зокрема, до Класу належать:

- гумові матеріали для відновлювання надувних шин;
- гумові чи пластмасові набивкові матеріали;
- плавучі загородини проти забруднювання водної поверхні.

Клас 18

Ремінь [вичинена шкіра], штучний ремінь і товари з них, що не належать до інших класів; шкури тварин; валізи і дорожні сумки; зонти, парасольки, ціпки, тростини; упряж і лимарні (шорно-сідельні) вироби.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 18 належать, головним чином, ремiнь (вичинена шкіра), штучний ремiнь, дорожні товари, що не належать до інших класів.

До Класу не належать:

- одяг, взуття, наголовні убори (див. Абетковий Перелік Товарів).

Клас 19

Будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 19 належать, головним чином, неметалеві будівельні матеріали.

Зокрема, до Класу належать:

- частково оброблена деревина (наприклад, балки, дошки, панелі);
- фанера;
- будівельне скло (наприклад, плитки на підлогу, скляні кахлі);
- подрібнене скло для розмічання доріг;
- муровані поштові скриньки.

До Класу не належать:

- речовини для захищання цементу і надавання йому водонепроникності (Кл. 1);
- речовини, що надають вогнетривкості (Кл. 1).

Клас 20

Меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що не належать до інших класів) з дерева, кори, очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцеру черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 20 належать, головним чином, меблі, їхні частини та вироби з пластмас, що не належать до інших класів.

Зокрема, до Класу належать:

- металеві меблі та меблі для таборів;
- матраци, пружинні матраци, подушки;
- дзеркала, дзеркала до меблів, туалетні дзеркала;
- номерні знаки до транспортних засобів неметалеві;
- поштові скриньки, крім металевих і мурованих.

До Класу не належать:

- деякі спеціальні типи дзеркал, покласифіковані за їхньою функцією або призначенням (див. Абет-ковий Перелік Товарів);
- спеціальні лабораторні меблі (Кл. 9);
- спеціальні меблі на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 10);
- постільна білизна (Кл. 24);
- пухові ковдри (Кл. 24).

Клас 21

Домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з дорогоцінних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 21 належать, головним чином, невеликі ручні домашні і кухонні пристрої, пристосовання і начиння, туалетне приладдя, вироби із скла та порцеляни.

Зокрема, до Класу належать:

- домашнє та кухонне начиння і вмістини, наприклад: кухонний посуд, відра, миски з заліза, алюмі-нію, пластмаси та інших матеріалів, невеликі ручні пристрої для перемішування, подрібнювання, вичавлювання тощо;
- гасильники свічок, не з дорогоцінних металів;
- електричні гребінці;
- електричні зубні щітки;
- таці на страви, підставки під карафки.

До Класу не належать:

- деякі товари із скла, порцеляни та гончарні вироби (див. Абетковий Перелік Товарів);
- чистильні речовини, мило тощо (Кл. 3);
- невеликі електричні пристрої для перемішування, подрібнювання, вичавлювання тощо. (Кл. 7);
- бритви і пристрої для бриття, ручні машинки для підстригання, металеве приладдя та інструмен-ти для манікюру і педикюру (Кл. 8);
- електричне кухонне начиння (Кл. 11);
- туалетні дзеркала (Кл. 20).

Клас 22

Мотузки, сітки, навіси, брезент, вітрила, торби і мішки (що не належать до інших класів); оббивкові та набивкові матеріали (крім гумових і пластмасових); текстильна волоконна сировина.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 22 належать, головним чином, мотузяні та брезентові чи парусинові вироби, оббивкові та на-бивкові матеріали, текстильна волоконна сировина.

Зокрема, до Класу належать:

- мотузки та шнури з природного чи штучного волокна, паперу чи пластмаси.

До Класу не належать:

- деякі сітки, торби і мішки (див. Абетковий Перелік Товарів);
- струни до музичних інструментів (Кл. 15).

Клас 23

Пряжа і нитки текстильні.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 23 належать, головним чином, натуральні або синтетичні пряжа і нитки для текстильного використання.

Зокрема, до Класу належать:
- скловолоконні, еластичні, гумові та пластмасові нитки для текстильного використання;
- нитки для вишивання, штопання та шиття, в тому числі металеві;
- пряжа з відходів шовку, пряжа бавовняна, пряжа вовняна камвольна.

До Класу не належать:
- деякі нитки для специфічного використання, наприклад нитки розпізнавальні для електричних проводів (Кл. 9), нитки хірургічні (Кл. 10), нитки з дорогоцінних металів, що є ювелірними виробами (Кл. 14);
- нитки, крім призначених для текстильного використання, що покласифіковані за матеріалом, з якого вони виготовлені, наприклад перев'язувальні нитки металеві (Кл. 6) та неметалеві (Кл. 22), нитки еластичні, гумові або пластмасові (Кл. 17), скловолоконні нитки (Кл. 21).

Клас 24

Тканини і текстильні вироби, що не належать до інших класів; ковдри, покривала і скатерки.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 24 належать, головним чином, тканини і текстильні вироби, ковдри, покривала і скатерки.

Зокрема, до Класу належать:
- постільна паперова білизна.

До Класу не належать:
- деякі спеціальні текстильні вироби (див. Абетковий Перелік Товарів);
- електронагрівні ковдри, на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 10) та на нелікaрські потреби (Кл. 11);
- столова паперова білизна (Кл. 16);
- попони для коней (Кл. 18).

Клас 25

Одяг, взуття, наголовні убори.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 25 належать, головним чином, одяг, взуття та наголовні убори для людей..

Зокрема, до Класу належать:
- частини одягу, взуття та наголовних уборів, наприклад вилоги рукавів, кишені, готові підкладки, підбори та набійки, козирки для наголовних уборів, каркаси (остови) для капелюхів;
- одяг та взуття для спорту, наприклад рукавиці лижні, спортивні майки, одяг для велосипедистів, кімоно для дзюдо і карате, взуття для гри в футбол, взуття гімнастичне, черевики лижні;
- костюми маскарадні;
- одяг паперовий, капелюхи паперові, що використовуються як одяг;
- дитячі нагрудники непаперові;
- хустинки для нагрудних кишень;
- муфти для ніг неелектронагрівні

До Класу не належать:
- дрібні вироби, що використовуються у шевстві, наприклад кілки і штифти для взуття металеві (Кл. 6) та неметалеві (Кл. 20), а також галантерейні аксесуари та застібки для одягу, для взуття та для наголовних уборів, наприклад застібки, пряжки, ковзні застібки, стрічки, стрічки для капелюхів, прикраси для капелюхів та для взуття (Кл. 26);
-деякі види одягу, взуття та наголовних уборів для спеціального використання, наприклад захисні шоломи, в тому числі для спорту (Кл. 9), одяг для захисту від вогню (Кл. 9), спеціальний одяг для операційних приміщень (Кл. 10), взуття ортопедичне (Кл. 10), а також одяг та взуття, необхідні для занять деякими видами спорту, наприклад рукавиці для бейсболу, боксерські рукавиці, ковзани (Кл. 28);
-одяг електронагрівний (Кл. 11);
-муфти для ніг електронагрівні (Кл. 11), муфти для ніг для дитячих прогулянкових колясок та для колясок-люльок для немовлят (Кл. 12);
-дитячі нагрудники паперові (Кл. 16);
-носові хустинки паперові (Кл. 16) та текстильні (Кл. 24);
-одяг для тварин (Кл. 18);
-карнавальні маски (Кл. 28);
-ляльковий одяг (Кл. 28);

Клас 26

Мереживо і вишиті вироби, стрічки і тасьми; гудзики, гачки і петельки, шпильки і голки; штучні квіти.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 26 належать, головним чином, галантерейні вироби.

Зокрема, до Класу належать:
- застібки-змійки.

До Класу не належать:
- деякі спеціальні гачки (див. Абетковий Перелік Товарів);
- деякі спеціальні голки (див. Абетковий Перелік Товарів);
- текстильні нитки і пряжа (Кл. 23).

Клас 27

Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви для підлоги; шпалери (нетекстильні).

Пояснювальні Примітки:

До Класу 27 належать, головним чином, вироби, призначені для покривання готових стін і підлоги.

Зокрема, до Класу належать:
- килими для автомобілів;
- килими, що є покривами на підлогу, наприклад килимки для ванних кімнат, підстилки придверні, гімнастичні мати, килимки для занять йогою;
- штучні газонні покриви;
- шпалери, в тому числі шпалери текстильні.

До Класу не належать:
- підлоги, підлогове покриття і плитка підлогова металева (Кл. 6) та неметалева (Кл. 19), дерев'яні підлогові дошки (Кл. 19);
- електронагрівні килими (Кл. 11);
- геотекстиль (Кл. 19);
- килимки для дитячих манежів (Кл. 20);
- тканини настінні драпірувальні (Кл. 24).

Клас 28

Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:
- рибальські снасті;
- споряддя для спорту та ігор.

До Класу не належать:
- свічки для новорічних ялинок (Кл. 4);
- споряддя для пірнання (Кл. 9);
- ігрові приставки з обов'язковим використовуванням телевізорів (Кл. 9);
- електричні лампи (гірлянди) для новорічних ялинок (Кл. 11);
- рибальські сітки (Кл. 22);
- спортивний одяг (Кл. 25);
- кондитерські вироби та шоколад для прикрашання новорічних ялинок (Кл. 30).

Клас 29

М'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія і жири.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 29 належать, головним чином, продовольчі товари тваринного походження, а також овочі, фрукти, готові до споживання або підготовлені до консервування.

Зокрема, до Класу належать:
- молочні напої (молоко - переважний складник).

До Класу не належать:
- деякі рослинні харчові продукти (див. Абетковий Перелік Товарів);
- дитячі харчі (Кл. 5);
- дієтичні продукти на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 5);
- приправи до салату (Кл. 30);
- яйця запліднені для висиджування чи інкубації (Кл. 31);
- корми для тварин (Кл. 31);
- живі тварини (Кл. 31).

Клас 30

Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 30 належать, головним чином, рослинні харчові продукти готові до споживання або підготов-лені до консервування, а також домішки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів.

Зокрема, до Класу належать:
- напої на основі кави, какао чи шоколаду;
- зернові продукти, готові до споживання (наприклад, вівсяні пластівці або пластівці інших злаків).

До Класу не належать:
- деякі рослинні харчові продукти (див. Абетковий Перелік Товарів);
- сіль для консервування нехарчових продуктів (Кл. 1);
- лікувальні чаї та дієтичні продукти на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 5);
- дитячі харчі (Кл. 5);
- неочищене збіжжя (Кл. 31);
- корми для тварин (Кл. 31).

Клас 31

Сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 31 належать, головним чином, необроблені продукти землеробства і лісового господарства для споживання, живі тварини, живі рослини, а також корми для тварин.

Зокрема, до Класу належать:
- сира деревина;
- неочищене збіжжя;
- яйця запліднені для висиджування чи інкубації;
- молюски і ракоподібні (живі).

До Класу не належать:
- культури мікроорганізмів та п'явки на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 5);
- частково оброблена деревина (Кл. 19);
- штучні рибальські принади (Кл. 28);
- рис (Кл. 30);
- тютюн (Кл. 34).

Клас 32

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 32 належать, головним чином, безалкогольні напої, а також пиво.

Зокрема, до Класу належать:
- напої з незначним умістом алкоголю.

До Класу не належать:
- напої на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 5);
- молочні напої (молоко - переважний складник) (Кл. 29);
- напої на основі кави, какао чи шоколаду (Кл. 30).

Клас 33

Алкогольні напої (крім пива).

Пояснювальні Примітки:

До Класу не належать:
- лікaрські (медичні) напої (Кл. 5);
- напої з незначним умістом алкоголю (Кл. 32).

Клас 34

Тютюн; курильне приладдя; сірники.

Пояснювальні Примітки:

Зокрема, до Класу належать:
- замінники тютюну (крім лікувальних).

До Класу не належать:
- сигарети, що не містять тютюну, на лікaрські (медичні) потреби (Кл. 5);
- деякі речі для куріння з дорогоцінних металів (Кл. 14) (див. Абетковий Перелік Товарів).

ПОСЛУГИ

Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 35 належать, головним чином, послуги, що їх надають особам чи установам, з метою:

(1) допомогти в роботі чи керуванні торговельними підприємствами, або
(2) допомогти в керуванні справами або комерційною діяльністю в промисловій чи торговельній ініціативі,
а також послуги, що їх надають рекламні підприємства, які забезпечують зв'язок зі споживачами та сповіща-ють про всілякі товари і послуги за допомогою усіх засобів інформування.

Зокрема, до Класу належать:
- розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу поку-пцям зручно оглядати і купувати ці товари;
- послуги щодо реєстрування, переписування, складання, збирання, передавання та систе-матизування письмових повідомин і записів, а також щодо використовування та збирання мате-матичних і статистичних даних;
- послуги рекламних агентств, а також такі послуги як розповсюджування проспектів чи зразків без-посередньо або поштою. До цього Класу можна віднести рекламування інших послуг таких як, наприклад, банківські позики, а також радіорекламу.

До Класу не належать:
- діяльність підприємств, головним завданням яких є збування товарів, тобто торговельних підпри-ємств;
- послуги щодо оцінювання і складання науково-технічних звітів, що не пов'язані безпосередньо з роботою або керуванням справами промислових або торговельних підприємств (див. Абетковий Перелік послуг);

Клас 36

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 36 належать, головним чином, послуги, що їх надають у фінансових та кредитно-грошових справах, і послуги, пов'язані з усіма видами страхових контрактів.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги щодо фінансових та кредитно-грошових справ, а саме:
(a) послуги всіх банків або пов'язаних з ними установ, таких як міняльні пункти та розрахункові па-лати;
(b) послуги кредитних установ, відмінних від банків, таких як кооперативні кредитні об'єднання, приватні фінансові компанії, кредитори тощо;
(c) послуги інвестиційних довірчих товариств чи тримальних (холдинґових) компаній;
(d) послуги посередників щодо справ з цінними паперами і майном;
(e) послуги, пов'язані з грошовими справами, що їх виконують довірені особи;
(f) послуги, що їх надають у зв'язку з видаванням дорожніх чеків та акредитивів;
- послуги адміністраторів нерухомого майна, тобто послуги щодо наймання (орендування), оціню-вання та оплачування нерухомого майна;
- страхові послуги, такі як послуги страхових агентів, послуги, що їх надають страховим агентам і страхувальникам та послуги щодо підписування страхових угод

Клас 37

Будування; лагодження; встановлення устаткування.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 37 належать, головним чином, послуги, що їх надають підрядчики та субпідрядчики в капітальному будівництві, а також послуги приватних осіб та установ щодо відновлювання об'єктів у їхньому первісному вигляді або щодо утримування без змін їхніх фізичних і хімічних характеристик.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги щодо будування споруд, доріг, мостів, гребель, та ліній передавання, а також послуги підприємств, що виконують спеціальні будівельні роботи, наприклад, малярні, водопровідні, по-крівельні або роботи щодо встановлювання систем опалювання;
- допоміжні послуги, пов'язані з будуванням, наприклад, вивіряння будівельних проектів;
- послуги в суднобудуванні;
- послуги щодо наймання (прокату) устаткoвання і будівничого приладдя;
- послуги щодо лагодження, тобто заходи спрямовані на відновлення будь-яких зношених, пошко-джених, частково зіпсованих або зруйнованих об'єктів (відновлення будівель або інших об'єктів, що стали непридатними, в їхньому первісному вигляді);
- різні послуги щодо лагодження, наприклад, електропровіддя, меблів, устаткoвання, інструментів, знаряддя тощо;
- послуги щодо утримування об'єктів у їхньому первісному стані без змін будь-яких характеристик (щоб з'ясувати відміни між цим Класом і Класом 40 див. Пояснювальні Примітки до Класу 40). До Класу не належать:
- послуги щодо зберігання товарів, наприклад, одягу чи транспортних засобів (Кл. 39);
- послуги щодо фарбування одягу чи тканин (Кл. 40).

Клас 38

Зв'язок.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 38 належать, головним чином, послуги, що дають змогу, принаймні, одній людині зв'язатися з іншою людиною за допомогою апаратури. Такі послуги дають змогу:

(1) одній людині розмовляти з іншою;
(2) передавати повідомини від одної людини іншій;
(3) усно і візуально спілкуватися одній людині з іншою (радіо і телебачення).

Зокрема, до Класу належать:
- послуги, що полягають у передаванні радіо- чи телевізійних програм.

До Класу не належать:
- послуги щодо радіореклами (Кл. 35).

Клас 39

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 39 належать, головним чином, послуги, що полягають у переміщуванні людей і товарів з одного місця в інше (залізницею, автошляхами, по воді, повітрям, трубопроводами) і послуги, пов'язані з таким переміщуванням, а також послуги, що полягають у зберіганні товарів на складах або інших приміщен-нях, щоб запобігати їхньому пошкоджуванню або викраданню.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги компаній, що експлуатують станції, мости, залізничні пороми тощо, використовувані для перевозіння;
- послуги, пов'язані з найманням (прокатом) транспортних засобів;
- послуги, пов'язані з буксируванням і розвантажуванням суден, роботою портів і доків, рятуванням суден, що зазнали аварії, та їхнього вантажу;
- послуги, пов'язані з функціюванням летовищ;
- послуги щодо пакування товарів перед відправлянням;
- послуги, що полягають в інформуванні про подорожі, перевозіння товарів, зорганізовувані посе-редниками та туристичними агентствами, про тарифи, розклад та способи перевозіння;
- послуги щодо перевіряння транспортних засобів або товарів перед перевозінням.

До Класу не належать:
- послуги щодо рекламування транспортних підприємств, такі як розповсюджування проспектів та радіореклама (Кл. 35);
- послуги, що їх надають посередники або агентства подорожей у зв'язку з видаванням дорожніх чеків та акредитивів (Кл. 36);
- послуги щодо страхування (життя, комерційного, від пожеж) під час перевозіння людей або това-рів (Кл. 36);
- послуги щодо технічного доглядання та лагодження транспортних засобів, а також об'єктів, пов'язаних з перевозінням людей і товарів (Кл. 37);
- послуги агентств подорожей та посередників щодо попереднього замовляння кімнат в готелях (Кл. 43).

Клас 40

Обробляння матеріалів; переробляння відходів і сміття; очищання повітря та обробляння води; друкарські послуги; консервування харчових продуктів та напоїв.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 40 належать, головним чином, послуги, що полягають у механічному або хімічному оброблянні, перетворюванні чи вироблянні об’єктів або органічних чи неорганічних речовин, в тому числі послуги з виробництва на замовлення. Під час класифікування, виробляння чи виробництво товарів можна вважати послугою тільки тоді, коли це здійснюється за рахунок іншої особи на замовлення і відповідно до специфікації. Якщо виробляння чи виробництво здійснюється не для виконання замовлення на товари, які відповідають певним потребам, вимогам або специфікаціям замовника, тоді в цілому це є доповненням до основної комерційної діяльності виробника або до товарів у торгівлі. Якщо особа, яка обробила, перетворила чи виробила об’єкт або речовину, пропонує їх для продажу іншим особам, це, загалом, не буде вважатися послугою.

Зокрема, до Класу належать:
- перетворювання об’єктів чи речовин та будь-яка обробка, яка змінює їхні основні характеристики, наприклад забарвлювання одягу; такі послуги з перетворювання також покласифіковані в Класі 40, якщо вони надаються в рамках робіт з ремонтування або технічного обслуговування, наприклад хромування бамперів автомобілів;
- послуги з обробляння матеріалів, які можуть бути надані під час виробляння будь-яких речовин або виготовляння об’єктів, за винятком будівельних, наприклад послуги щодо різання, формування, полірування абразивами чи металопокривання;
- з'єднування матеріалів, наприклад паяння або зварювання;
- обробляння харчових продуктів, наприклад подрібнювання плодів, млинарство, консервування харчових продуктів та напоїв, копчення харчів, заморожування харчових продуктів;
- виробництво товарів на замовлення та відповідно до специфікації інших осіб (потрібно враховувати, що деякі відомства вимагають, щоб товари, які виробляються, були позначені), наприклад виробництво на замовлення автомобілів;
- послуги зубних техніків;
- стьобання, послуги з вишивання, кравецькі послуги на замовлення, забарвлювання текстилю, апретування текстильних виробів

До Класу не належать:
- послуги, які не викликають змін в істотних характеристиках об'єктів чи речовин, наприклад технічне обслуговування меблів або ремонтування (Кл. 37);
- послуги в сфері споруджування, наприклад, фарбування та штукатурні роботи (Кл. 37);
- послуги з чищення, наприклад прання білизни в пральнях, чищення вікон, чищення внутрішніх і зовнішній поверхонь будівель (Кл. 37);
- протикорозійне обробляння, наприклад протикорозійне обробляння транспортних засобів (Кл. 37);
- певні послуги з адаптування товарів до специфічних вимог споживачів, наприклад фарбування автомобілів на замовлення (Кл. 37);
- прикрашання харчових продуктів, створювання композицій з харчових продуктів (Кл. 43).

Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 41 належать, головним чином, послуги, що їх надають окремі особи або установи щодо роз-витку розумових здібностей людей і тварин, а також послуги призначені розважати людей і влаштовувати їхнє дозвілля.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги щодо всіх форм навчання і виховування людей і тварин;
- послуги, основною метою яких є влаштовування розваг і відпочинку людей;
- ознайомлювання людей з творами образотворчого мистецтва та літератури для задоволення на-вчальних і культурних потреб.

До Класу не належать:
- ділове досліджування і оцінювання (Кл. 35);
- обробляння текстів і послуги керування комп'ютерними файлами (Кл. 35);
- фінансове і податкове оцінювання (Кл. 36);
- гірництво та добування нафти (Кл. 37);
- встановлювання апаратних засобів і лагодження комп'ютерів (Кл. 37);
- послуги лікарів, ветеринарів, психологів (Кл. 44);
- послуги щодо лікування (Кл. 44);
- проектування садів і парків (Кл. 44).

Клас 42

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування і досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 42 належать здебільшого послуги, що їх надають люди особисто чи колективно, стосовно те-оретичної і практичної сторони багатьох сфер діяльності; ці послуги надають фахівці, такі як хіміки, фізики, інженери, комп'ютерні фахівці, правники тощо.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги інженерів, які беруть на себе відповідальність за розрахунки, оцінки, дослідницькі роботи і звіти в науковій і технологічній сферах;
- науково-дослідницькі послуги на лікaрські (медичні) потреби.

До Класу не належать:
- ділове досліджування і оцінювання (Кл. 35);
- обробляння текстів і послуги керування комп'ютерними файлами (Кл. 35);
- фінансове і податкове оцінювання (Кл. 36);
- гірництво та добування нафти (Кл. 37);
- встановлювання апаратних засобів і лагодження комп'ютерів (Кл. 37);
- послуги лікарів, ветеринарів, психологів (Кл. 44);
- послуги щодо лікування (Кл. 44);
- проектування садів і парків (Кл. 44).

Клас 43

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 43 належать, здебільшого, послуги, що їх надають особи чи установи, які готують харчі і напої для споживання та забезпечують місцями в готелях, пансіонатах та інших закладах тимчасового проживання.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги попереднього замовляння житла для подорожувальників, зокрема через бюро подоро-жей чи посередників;
- пансіони для тварин.

До Класу не належать:
- послуги попереднього замовляння (бронювання) нерухомості, такої як будинки, квартири тощо, для тимчасового використовування (Кл. 36);
- послуги туристичних агентств щодо влаштовування подорожей (Кл. 39);
- послуги щодо зберігання харчів і напоїв (Кл. 40);
- послуги дискотек (Кл. 41);
- школи-інтернати (Кл. 41);
- будинки відпочинку і оздоровниці.

Клас 44

Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в землеробстві, плодівництві та лісівництві.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 44 належить лікaрська (медична) допомога, послуги щодо гігієнічного та косметичного обслугову-вання людей чи тварин, що їх надають особи чи установи; клас містить також послуги в землеробстві, плодів-ництві та лісівництві.

Зокрема, до Класу належать:
- послуги лікaрського (медичного) аналізування стосовно лікування людей (такі як експертування ренгенівських знімків і проб крові);
- послуги штучного запліднювання;
- фармацевтичні поради;
- розводіння тварин;
- послуги щодо вирощування рослин, такі як садівництво;
- послуги щодо садово-паркового мистецтва, такі як послуги проектування квітників, а також парків.

До Класу не належать:
- винищування шкідників (крім тих, що в землеробстві, плодівництві та лісівництві) (Кл. 37);
- встановлювання і лагодження поливальних систем (Кл. 37);
- санітарне перевозіння (Кл. 39);
- забивання тварин і набивання опудал (Кл. 40);
- зрубування і розпилювання лісу (Кл. 40);
- навчання тварин (Кл. 41);

Клас 45

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми.

Пояснювальні Примітки:

До Класу 45 належать, головним чином, юридичні послуги та послуги з безпеки, а також деякі персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами.

Зокрема, до Класу належать:
- арбітражні послуги та послуги з медіації;
- реєстрування доменних імен;
- послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства та відповідності встановленим нормативам;
- послуги зі спостереження щодо фізичної охорони фізичних осіб та охорони матеріального майна, наприклад служби охорони, послуги детективних агентств, розслідування особистого минулого, перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки;
- послуги, що надаються фізичним особам щодо соціальних подій, наприклад супроводжування в громадських місцях, планування та влаштовування весільних церемоній;
- проведення релігійних церемоній, похоронні послуги;
- наглядання за домашніми тваринами, послуги з вигулювання собак;
- прокат одягу.

До Класу не належать:
- деякі послуги з прокату та оренди, що надаються іншими особами для задоволення потреб фізичних осіб, де послуги, здійснювані за допомогою об'єктів прокату або оренди, що належать до іншого класу, наприклад орендування житла (Кл. 36), прокат автомобілів (Кл. 39), орендування тимчасового житла (Кл. 43);
- супроводжування подорожуючих (Кл. 39);
- безпечне перевезення, наприклад захищене перевезення цінностей, перевезення броньованими автомобілями (Кл. 39);
- планування вечірок (Кл. 41);
- послуги, що включають всі форми навчання, в тому числі релігійну освіту (Кл. 41);
- послуги, в яких головною метою є розваги, ігри або відпочинок людей (Кл. 41);
- консультування щодо комп'ютерної безпеки і безпеки в мережі Інтернет та послуги з шифрування даних (Кл. 42);
- забезпечування медичного, гігієнічного або косметичного обслуговування людей чи тварин (Кл. 44).