486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.15 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Приєднатися до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 1996 року (додається*).

Президент України         Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2732-III