486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 22, ст.168 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Приєднатися до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, переглянутої в м. Женеві 10 листопада 1972 року і 23 жовтня 1978 року.

Голова Верховної Ради України           О.МОРОЗ

м.Київ, 2 червня 1995 року
N 209/95-ВР