Регистрация торговой марки

Патентный поверенный, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 093-300-2060. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про ратифікацію Договору про закони щодо реєстрації торговельних марок

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору про закони щодо реєстрації торговельних марок

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 37, ст. 281)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Л Я Є:
Договір про закони щодо реєстрації торговельних марок реєстрації торгової марки, підписаний від імені України у м. Женева (Швейцарія) 27 жовтня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України         О.МОРОЗ

м. Київ, 13 жовтня 1995 року
№ 380/95-ВР

Пояснення. З невідомих нам причин перекладач настирно використовує словосполучення "товарний знак". Або він не є достатньо фаховим. Або настирний прихильник "Русскаго міра". Тому нами використані українські терміни - торгова чи торговельна марка".

  Додаємо витяг з цього Закону, який стосується ДАТИ подання Заявки.
Джерело:  Договір про закони щодо товарних знаків
------------
Стаття 5 

                           Дата подання 
     (1) [Припустимі вимоги] а)  З  урахуванням  підпункту  b)  та 
пункту (2) Сторони,  що домовляються, встановлюють як дату подання 
заявки дату отримання її відомством таких відомостей та  елементів 
мовою, що приписана Статтею 3 (3):
     (і) явного або яке  мається  на  увазі  зазначення  того,  що 
витребовується реєстрація знака;
     (іі) відомостей, що дозволяють ідентифікувати заявника;
     (ііі) відомостей,   достатніх   для   встановлення  поштового 
контакту із заявником або його представником, якщо такий є;
     (iv) досить   чіткого   зображення  знака,  реєстрація  якого 
витребовується в заявці;
     (v) переліку  товарів та/або послуг,  для яких витребовується 
реєстрація;
     (vi) заяви,  згаданої у Статті 3 (1) a) (xvii),  або заяви та 
доказів,  згаданих  у  Статті  3  (1)  b),  відповідно  до   вимог 
законодавства  Сторони,  що  домовляється,  при цьому,  якщо цього 
вимагає зазначене законодавство, такі заяви повинні бути підписані 
самим заявником навіть у тому разі,  коли в нього є представник, - 
у тих випадках, коли застосовується Стаття 3 (1) a) (xvii) або b).
     b) Будь-яка Сторона,  що домовляється,  може встановлювати як 
дату подання заявки дату отримання її відомством не всіх, а тільки 
деяких  відомостей  та елементів,  що згадані у підпункті a),  або 
отримання їх мовою, відмінною від мови, приписаною Статтею 33.
     (2) [Припустимі    додаткові    вимоги]    а)   Сторона,   що 
домовляється,  може  передбачати,  що   дата   подання   не   буде 
встановлена до сплати приписаного мита.
     b) Сторона,  що  домовляється,  може  застосовувати   вимогу, 
згадану   у  підпункті  a),  тільки  у  тому  випадку,  якщо  вона 
застосовує таку вимогу на дату приєднання до цього Договору.
     (3) [Виправлення   та   строки]   Умови  та  строки  внесення 
виправлень  згідно  з   пунктами   (1)   та   (2)   встановлюються 
Інструкцією.
     (4) [Заборона вимагати виконання інших умов] Жодна з  сторін, 
що домовляються,  не може вимагати стосовно дати подання виконання 
умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) та (2).
--------

  На головну сторінку Про торгову марку >>>