Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.285 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 року.
Відповідно до Статті 5(2) (b) і (c) Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Україна робить таку заяву:
"Строк для повідомлення про відмову в охороні буде становити 18 місяців, а у випадку, коли відмова в охороні може бути результатом заперечення проти надання охорони, то про таку відмову може бути повідомлено після закінчення 18 місяців".

Голова Верховної Ради України         І.ПЛЮЩ

м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1763-III