Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 37, ст.281)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Л Я Є:
Договір про закони щодо товарних знаків, підписаний від імені України у м. Женева (Швейцарія) 27 жовтня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України         О.МОРОЗ

м. Київ, 13 жовтня 1995 року
№ 380/95-ВР