486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, вчиненої 26 жовтня 1961 року в м. Римі (додається*).

Президент України           Л.КУЧМА

м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2730-III