Реєстрація торгової марки

Патентний повірений та Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 063 267 80 37. Наш Viber або Telegram. info@uatm.ua

Захист прав у суді - Торгова марка та Авторське право

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України будь-яка особа (як приватна, так і юридична) має право звернутися до суду за захистом своїх немайнових або майнових прав, у тому числі прав Торговельну марку (скорочено - ТМ) та Авторське право (скорочено - АП)

Судовий захист прав на торгову (торговельну) марку чи об'єкт Авторських прав відбувається:

- у місцевому Суді загальної юрисдикції;
- у місцевому Господарському суді;
- у Третейському суді.

Щоб швидко почати захист прав з Адвокатом - задзвоніть 063 267 80 37, напишіть у Viber,  Telegram чи на info@uatm.ua

Про отримання прав на ТМ, винахід, корисну модель, промисловий зразок та про Ліцензійні договори ми розповіли на відповідних сторінках цього сайту. Посилання про це Ви знайдете у меню.

Сама робота із захисту прав на ТМ чи об'єкт АП

Наша робота із захисту судом Ваших прав починається із сумісного обговорення ситуації, правового аналізу статусу вашої ТМ чи обєкту АП, вироблення плану дій та його практичної реалізації як у суді, так і в інших держорганах.

Судовий Адвокат та Патентні повірені Агентства спеціалізуються саме з надання юридичних послуг з досудового та судового захисту права інтелектуальної власності.

Етапи нашої спільної роботи з підготовки до судового захисту права інтелектуальної власності:

1) Попередній етап. На цьому етапі вивчаються документи на вашу торгову марку та документи протилежної сторони. І на основі такого вивчення проводиться правовий аналіз статусу торгової марки. Такий правовий аналіз надається клієнту як звітний документ із варіантами дій щодо захисту прав на торгову марку.
2) Підготовчий етап. Якщо сторони дійшли згоди щодо обсягу, порядку та строків дій щодо захисту торгової марки, то на цьому етапі укладається Договір на надання патентно-юридичних послуг із судового захисту прав на торгову марку. Доопрацьовуються необхідні документи, проводяться заходи щодо підготовки іншої доказової бази.
3) Основний етап. Участь у судовому розгляді справи. Оперативне реагування на матеріали та докази, що подаються у справу протилежною стороною.
4) Останній етап. Контроль за виконанням рішення суду Виконавчою службою або Заперечення такого рішення у вищій судовій інстанції. Відшкодування майнової чи немайнової шкоди, збитків тощо.

Вимоги до судового захисту прав на торговельну марку чи об'єкт авторських прав:

  • Документи щодо прав на торгову марку є основою будь-якого судочинства. Починаючи від точності вказівки назви юридичної особи та її адреси у  документах і закінчуючи правильним оформленням кожного документа, що направляється до суду, все це може вплинути на результати розгляду справи судом. Як правило, ми просимо ознайомити всі документи, пов'язані з цією справою.

  • Точність визначення завдання, тобто. того результату, якого Ви хочете досягти у судовому розгляді справи захисту прав на торгову марку. Не завжди, наприклад, потрібно прагнути скасувати вплив Свідоцтва на торгову марку. Часто достатньо доказів у суді правомірності ваших дій щодо спірного права на ТМ чи АП.

  • Збереження в таємниці, планів щодо планованих дій у судовому розгляді справи. При судових позовах захисту прав на торгову марку чи авторські права як ніколи важливим є використання банальної фрази: "І стіни мають вуха". Це може вберегти від багатьох неприємних "випадків".


Порядок Подання позову до суду.

Відповідно до Конституції України права та свободи людини захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб (стаття 55). Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Звернення до суду здійснюється у формі Позовної заяви.

Позов - це звернене до суду вимога винести певне рішення. Таке рішення може бути:

- або визнання судом суб'єктивного права позивача;

- або про визнання судом суб'єктивного права позивача та примус відповідача до вчинення певних дій або утримання від неправомірних дій;

- або визнання судом суб'єктивного права позивача;

- або про підтвердження судом наявності чи відсутності певних цивільних правовідносин між позивачем та відповідачем;

- або про зміну або припинення правовідносин між позивачем та відповідачем.

Правосуддя в Україні здійснюється в порядку цивільного, кримінального та господарського процесу. Суди загальної юрисдикції розглядають справи щодо спорів, що виникають із цивільних, сімейних, трудових, кооперативних та інших відносин, за умови, що однією із сторін у спорі є громадянин, який не є суб'єктом підприємницької діяльності.

На господарський суд покладено вирішення всіх господарських спорів, стороною яких є суб'єкти підприємницької діяльності: юридичні особи або громадяни, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (стаття 1 Цивільний процесуальний кодекс України, далі ЦПК України).

Усі суди мають право переглядати відповідно до нових обставин ухвалені ними рішення, укази, постанови, що набрали законної сили (ст. 361 ЦПК України).

Форма та зміст Позову.

Позовна заява подається до суду у письмовій формі. Позовна заява підписується позивачем або його представником.

У Позові повинні бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається позовна заява;
2) найменування позивача, його місце знаходження; якщо позивачем є громадянин, його місце проживання, дата та місце його народження, місце його роботи або дата та місце його державної реєстрації як індивідуальний підприємець;
3) найменування відповідача, його місце знаходження або місце проживання;
4) вимоги позивача до відповідача з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачів - вимоги до кожного з них;
5) обставини, на яких засновані позовні вимоги, що підтверджують ці обставини доказу;
6) ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;
7) розрахунок грошової суми, що стягується або заперечується;
8) відомості про дотримання позивачем претензійного чи іншого досудового порядку, якщо передбачений процесуальним кодексом чи договором;
9) відомості про заходи, вжиті судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову;
10) перелік документів, що додаються.

У Позовній заяві можуть бути зазначені й інші відомості, у тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного та своєчасного розгляду справи, можуть міститись клопотання, у тому числі клопотання про витребування доказів від відповідача або інших осіб.

Позивач зобов'язаний надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та документів, що до них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Подання позову - справа фахівців: юристів, адвокатів, патентних повірених. Піти до суду можна й самому. Тільки ось лікувати зуби – краще у стоматолога.

Ми здатні захистити Ваші торгові марки, авторські права та інтереси!