Реєстрація торгової марки

Патентний повірений, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 093-300-2060. Наш Viber або Telegram>. info@uatm.ua

Захист прав у суді — торгова марка, домен та патент

Послуги Адвоката та Патентного повіреного із захисту права інтелектуальної власності:
Правова консультація щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності (скорочено - ІВ);
Складання та правова експертиза документів (Позовів, Претензій, Договорів тощо) щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності;
Складання Договорів щодо купівля або продажу (розпорядження правами інтелектуальної власності), у тому числі франчайзингу (комерційної концесії), наступна їх реєстрація та супровід;
Ведення справ у суді загальної юрисдикції, у Господарському суді та в Третейському суді;
Абонентське обслуговування підприємств та виконання разових робіт щодо об'єктів ІВ.

Як швидко замовити послуги Адвоката?
Зателефонуйте на 093 300 20 60, або напишіть у Viber чи у Telegram

Право інтелектуальної власності на торговельну марку (ТМ), винахід та об'єкт авторських прав складається з майнових та немайнових прав. Обсяг прав на об'єкти права ІВ визначено Цивільним кодексом та відповідними спеціальними законами. Наприклад, Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Про реєстрацію торгової марки, отримання патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок ми вже розповідаємо на відповідних сторінках цього сайту. 

Форми захисту прав:

  • Юрисдикційна, тобто така, коли торгова (торговельна) марка, патент або авторське право захищаються з використанням держапарату (кримінальне та цивільне судочинство та провадження в справах про адміністративні порушення). Ця форма захисту права інтелектуальної власності, особливо захист права інтелектуальної власності в суді, - гостра та ефективна зброя захисту. Але одночасно недешева через особливості нашої сьогоднішньої судової системи. Досвід Адвоката та фахівців нашого Агентства з надання судового захисту прав наших Клієнтів має приклади, коли Відповідач (а іноді - і Позивач!) умисно затягували судовий розгляд. І потрібні додаткові ефективні зусилля для прискорення розгляду. Наш підхід - націленість на результат, на швидке та ефективне вирішення завдання нашого Клієнта.
  • Неюрисдикційна, тобто та, що охоплює собою дії громадян і організацій (в т.ч. через їх представників - Патентних повірених), здійснювану ними самостійно, без звернення до держорганів. Це теж досить ефективний спосіб вирішення нами завдань наших Клієнтів. Часто самі дії, які запобігають порушенню або розвитку порушення права на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, письмове Попередження з вказанням суми збитків при продовженні порушення), бувають достатні для врегулювання ситуації.

Найбільша результативність, виходячи з нашої практики, мають юрисдикційні форми захисту прав: позови до судів, адміністративна відповідальність і кримінальне переслідування.

Способи захисту права інтелектуальної власності:
1) Визнання права (тобто якогось конкретного права інтелектуальної власності);
2) Визнання договору недійсним (наприклад, ліцензійного договору на торгову марку);
3) Припинення дії, що порушує права на ТМ;
4) Відновлення становища, яке було до порушення прав на ТМ;
5) Примусове виконання зобов'язань у натурі (наприклад, виплата неперерахованого ліцензійного платежу за використання об'єкта інтелектуальної власності);
6) зміна правовідносин (наприклад, зміна умов Ліцензійного договору);
7) Припинення правовідносин (наприклад, припинення дії Ліцензійного договору);
8) Відшкодування збитків та інші засоби відшкодування майнової шкоди (наприклад, відшкодування збитків, заподіяних порушенням права інтелектуальної власності);
9) Відшкодування моральної (немайнової) шкоди – для фізособи;
10) Визнання незаконним рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади (наприклад, припинення дії Свідоцтва).

Захист майнових прав – найпоширеніша мета захисту права на ТМ та на інший об'єкт інтелектуальної власності.

Майнові права на торгову марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності:
  • право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема забороняти таке використання;
  • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені Законом;
Ми здатні захистити Ваші права та інтереси!

ПРЕТЕНЗІЯ

Порядок пред'явлення претензії.

Відповідно до ст. 19 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що підприємства та організації, що порушили майнові права, у тому числі й права на чужу торгову марку, зобов'язані припинити порушувати ці права, не чекаючи на пред'явлення претензії. Але життя, на жаль, показує протилежне: поки не вимагатимуть припинення своїх прав - їх спокійнісінько порушуватимуть і далі, коли вже почали.
Тому Законодавством і передбачено, що підприємства та організації, чиї права та законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.
Тобто ви повинні звернутися письмово, якщо хочете припинити порушення. Позиція "Зателефоную, налякаю - припинять порушувати!" - мало того, що неефективна, так ще й недалекоглядна. Адже кажуть "Praemonitus praemunitus" (латинь) - хто попереджений, той озброєний!
Тобто якщо ви хочете правильно діяти для захисту Ваших прав – пишіть та надсилайте письмову претензію.

У Претензії зазначаються:

а) повне найменування та поштові реквізити заявника Претензії;
б) повне найменування та поштові реквізити підприємства чи організації, яким Претензія пред'являється;
в) дата пред'явлення та номер Претензії;
г) обставини, на підставі яких пред'явлено Претензію;
д) докази, що підтверджують ці обставини;
е) посилання відповідні нормативні акти;
ж) вимоги Заявника;
з) сума Претензії та її розрахунок, якщо Претензія підлягає грошовій оцінці;
и) платіжні реквізити заявника Претензії;
к) перелік документів, що додаються до Претензії;
л) та інші документи.
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.
Документи, про які достовірно відомо про те, що вони знаходяться у другої сторони, можуть не додаватися до Претензії із зазначенням про це у Претензії.
Претензія підписується уповноваженою особою Підприємства, Організації або їх Представником та надсилається адресату рекомендованим (цінним листом) або вручається під розписку.

Ми готові захистити у суді Ваші права та інтереси!