Реєстрація торгової марки

Патентний повірений та Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 063 267 80 37. Наш Viber або Telegram. info@uatm.ua

Захист прав на торговельну марку у суді - досвідчений Адвокат та Патентні повірені

Послуги Адвоката та Патентного повіреного із захисту права інтелектуальної власності:
 • Правова консультація щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності (скорочено - ІВ);
 • Складання та правова експертиза документів (Позовів, претензій, договорів тощо) щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності;
 • Складання, Договорів розпорядження правами інтелектуальної власності, у тому числі франчайзингу (комерційної концесії), наступна їх реєстрація та супровід;
 • Ведення справ у суді загальної юрисдикції, у господарському суді та у третейському суді;
 • Абонентське обслуговування підприємств  та виконання разових робіт щодо об'єктів ІВ.

Щоб швидко замовити послуги Адвоката - задзвоніть 063 267 80 37, напишіть у Viber,  Telegram чи на info@uatm.ua

Право інтелектуальної власності на торговельну марку (ТМ), винахід та об'єкт авторських прав складається з майнових та немайнових прав. Обсяг прав на об'єкти права ІВ визначено Цивільним кодексом та відповідними спеціальними законами. Наприклад, на ТМ - Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

ВАЖЛИВО: перш ніж говорити про захист права інтелектуальної власності, таке право треба отримати. І мати документальне підтвердження своїх прав. Тобто - Свідоцтво на ТМ, патент на винахід, патент на корисну модель, Свідоцтво на промисловий зразок, Ліцензійний договір, Договір передання прав, тощо.. Про саме реєстрацію торгової маркиотримання патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок ми вже розповіли на відповідних сторінках цього сайту. 

Форми захисту прав:

 • Юрисдикційна, тобто така, коли торгова (торговельна) марка, патент або авторське право захищаються з використанням держапарату (кримінальне та цивільне судочинство та провадження у справах про адміністративні порушення). Ця форма захисту права інтелектуальної власності, особливо захист права інтелектуальної власності в суді, - гостра та ефективна зброя захисту. Але одночасно і недешева через особливості нашої сьогоднішньої судової системи. Досвід Адвоката та фахівців нашого Агентства з надання судового захисту прав наших Клієнтів має приклади, коли Відповідач (а іноді - і Позивач!) умисно затягували судовий розгляд. І потрібні додаткові ефективні зусилля для прискорення розгляду. Наш підхід - націленість на результат, на швидке та ефективне вирішення завдання нашого Клієнта.
 • Неюрисдикційна, тобто та, що охоплює собою дії громадян і організацій (в т.ч. через їх представників - Патентних повірених), здійснювану ними самостійно, без звернення до держорганів. Це теж досить ефективний спосіб вирішення нами завдань наших Клієнтів. Часто самі дії, які запобігають порушенню або розвитку порушення права на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, письмове Попередження з вказанням суми збитків при продовженні порушення), бувають достатні для врегулювання ситуації.

Найбільша результативність, виходячи з нашої практики, мають юрисдикційні форми захисту прав: позови до судів, адміністративна відповідальність і кримінальне переслідування.

Способи захисту права інтелектуальної власності згідно з Цивільним кодексом України (п. 2 ст. 16):
1) Визнання права (тобто якогось конкретного права інтелектуальної власності);
2) Визнання договору недійсним (наприклад, ліцензійного договору на торгову марку);
3) Припинення дії, що порушує права на ТМ;
4) Відновлення становища, яке було до порушення прав на ТМ;
5) Примусове виконання зобов'язань у натурі (наприклад, виплата неперерахованого ліцензійного платежу за використання об'єкта інтелектуальної власності);
6) зміна правовідносин (наприклад, зміна умов Ліцензійного договору);
7) Припинення правовідносин (наприклад, припинення дії Ліцензійного договору);
8) Відшкодування збитків та інші засоби відшкодування майнової шкоди (наприклад, відшкодування збитків, заподіяних порушенням права інтелектуальної власності);
9) Відшкодування моральної (немайнової) шкоди – для фізособи;
10) Визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади (наприклад, припинення дії Свідоцтва).

Захист майнових прав – найпоширеніша мета захисту права на ТМ та на інший об'єкт інтелектуальної власності.

Майнові права на торгову марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності:
 • право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені Законом;

Послуги Адвоката та Патентного повіреного із захисту права інтелектуальної власності:
 • правова консультація щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності;
 • складання та правова експертиза документів (позовів, претензій, договорів тощо) щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності;
 • складання, реєстрація та супровід договорів розпорядження правами інтелектуальної власності, у тому числі франчайзингу (комерційної концесії);
 • ведення справ у суді загальної юрисдикції, у господарському суді та у третейському суді;
 • абонентське обслуговування організацій та виконання разових робіт щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Ми здатні захистити Ваші права та інтереси!

ПРЕТЕНЗІЯ

Порядок пред'явлення претензії.

Відповідно до ст. 6 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що підприємства та організації, що порушили майнові права, у тому числі й права на чужу торгову марку, зобов'язані припинити порушувати ці права, не чекаючи на пред'явлення претензії. Але життя, на жаль, показує протилежне: поки не вимагатимуть припинення своїх прав - їх спокійнісінько порушуватимуть і далі, коли вже почали.
Тому Законодавством і передбачено, що підприємства та організації, чиї права та законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.
Тобто ви повинні звернутися письмово, якщо хочете припинити порушення. Позиція "Зателефоную, налякаю - припинять порушувати!" - мало того, що неефективна, так ще й недалекоглядна. Адже кажуть "Praemonitus praemunitus" (латинь) - хто попереджений, той озброєний!
Тобто. якщо ви хочете правильно діяти для захисту Ваших прав – пишіть та надсилайте письмову претензію.

У Претензії зазначаються:

а) повне найменування та поштові реквізити заявника Претензії;
б) повне найменування та поштові реквізити підприємства чи організації, яким претензія пред'являється;
в) дата пред'явлення та номер Претензії;
г) обставини, на підставі яких пред'явлено Претензію;
д) докази, що підтверджують ці обставини;
е) посилання відповідні нормативні акти;
ж) вимоги Заявника;
з) сума Претензії та її розрахунок, якщо Претензія підлягає грошовій оцінці;
и) платіжні реквізити заявника Претензії;
к) перелік документів, що додаються до Претензії;
л) та інші документи.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

Документи, достовірно відомо про те, що вони знаходяться у другої сторони, можуть не додаватися до Претензії із зазначенням про це у Претензії.
До Претензії про сплату коштів має додаватися платіжка про сплату судових зборів.
Претензія підписується уповноваженою особою Підприємства, Організації або їх Представником та надсилається адресату рекомендованим (цінним листом) або вручається під розписку.

Ми готові захистити у суді Ваші права та інтереси!