Реєстрація торгової марки

Патентний повірений, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 093-300-2060. Наш Viber або Telegram>. info@uatm.ua

Реєстрація авторських прав в Україні та у США з Адвокатом

Що таке Авторське право?

Реєстрація авторських прав Авторське право (скорочено АП) - це сукупність прав, які надаються авторам творів науки, літератури, мистецтва та інших видів творчості.
Воно захищає форму вираження твору, а не саму ідею, концепцію або факт. АП дає авторам можливість контролювати використання своїх творів, отримувати винагороду за них і бути визнаними за своїм авторством. Авторське право також сприяє розвитку культури, науки та освіти. АП в Україні охороняє різноманітні види творів, такі як літературні, музичні, драматичні, аудіовізуальні, образотворчі, архітектурні, фотографічні, комп'ютерні програми, бази даних та інші. 

Права Автора в Україні регулює Конституція України, Цивільний кодекс та деякі інші кодекси України, а також Закон «Про авторське право і суміжні права».

Як швидко зареєструвати авторські права?
Зателефонуйте 093 300 20 60 або напишіть у Viber чи у Telegram

Строк чинності АП в Україні — упродовж життя Автора та ще плюс 70 років після його смерті.

Вартість і термін реєстрації.

Вартість реєстрації авторських прав в Україні:
•  Для фізичної особи — 2100 грн.
•  Для юридичної особи — 2100 грн.

Термін отримання Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір:
• Зазвичай - 2-3 місяці від отримання всіх документів від Автора та сплати наших послуг.
• В окремих випадках (з комп'ютерною програмою підготовчої роботи більше) термін залежать від складності об'єкта прав.

Для чого потрібна реєстрація Авторських прав?
Ви можете зареєструвати авторське право на будь-який твір, який є результатом вашої творчості та має оригінальну форму вираження. Реєстрація авторського права не є обов'язковою, але вона дає вам ряд переваг, таких як:
• Підтвердження вашого авторства та дати створення твору.
• Можливість отримувати винагороду за використання вашого твору іншими особами.
• Можливість передавати чи продавати свої майнові права на твір.
• Можливість захищати свій твір від порушень та піратства у суді.

На які твори доцільно реєструвати права Автора?
1) Програмне забезпечення — комп’ютерні програми, з певними обмеженнями щодо прав на службові твори.
2) Бази даних (компіляції даних). Які являють собою систематизований та упорядкований набір даних чи якоїсь інформації у вільній формі.
3) Будь-які письмові твори літературного або наукового характеру. Це можуть бути: статті, книги, брошури, методичні матеріали / методики, листи, пропозиції, наукові плани, фольклор, листи, щоденники тощо.
4) Усні твори, як то: інтерв'ю, усні семінари, тренінги, майстер-класи, виступи, лекції, доклади, повідомлення, проповіді, усні консультації з різних наукових, технічних, юридичних, економічних, соціальних та інших питань, промови тощо.
5) Музика з текстом і без тексту;
6) Аудіовізуальні (кінематографічні) твори та відео. Це твори, що складаються з ряду пов'язаних між собою кадрів. Такі твори безпосередньо призначені для показу шляхом використання якихось пристроїв відображення зображень та звуку (електронне обладнання), як супроводжувані, так і не супроводжувані звуками, незалежно від природи матеріального об'єкта, в якому твір втілено.
9) Образотворче мистецтво — живопис, скульптура, графіка, твори фотографії (фотомистецтво).
10) Ужиткове мистецтво — кераміка, різьблення, ливарство, зі скла, ювелірні вироби тощо. 11) Збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови,
12) Через те, що перелік творів законодавством не обмежений — то також інші твори.

Для реєстрації Авторських прав Вам потрібно:
  • Написати простого листа на наш Viber або Telegram про те, що "Потрібно зареєструвати авторські права на фізичну чи юридичну особу". У цьому листі просимо  вказати контактну особу із цього питання. 
  • Також було б добре зателефонувати 093 300 20 60 і проконтролювати, що лист дійшов. 
  • Як тільки ми отримаємо листа та дані від Вас, так відразу почнемо роботу! Реєстрація авторських прав у США

Авторське право - це правовий інструмент, який надає авторам творів мистецтва, літератури, науки і інших видів творчості виключне право на їх використання і поширення. Законодавство про авторські права у США є досить складним і має багато особливостей. У цьому тексті ми коротко розглянемо деякі з них.
Законодавство про авторське право у США є досить складним і має багато особливостей. Нижче ми коротко викладаємо  деякі основні положення: 
• Авторські права США регулюється Законом про авторські права від 1976 року. Він визначає права власників авторських прав, умови захисту, обмеження та винятки. 
• Авторське право в США базувалося значною мірою на первинних положеннях англійського Статуту Анни, але також запозичувало норми з інших європейських країн і адаптувало їх до специфіки американської реальності.
• Правова система США має федеральний і штатний рівні. А тому кожен штат може мати свої власні закони про права Авторів, які доповнюють федеральне законодавство.
• США є членом Бернської конвенції, яка передбачає автоматичний захист прав Автора без необхідності реєстрації або формальностей.

Строк дії прав Авторів у США.
Строк дії авторського права для більшості творів становить або 70 років після смерті автора, або 120 років після створення або 95 років після публікації (залежно від того, що менше) для творів, створених за наймом.

Вартість і термін реєстрації. 

Вартість реєстрації авторських прав у США:
Вона залежить від типу Заявки:
•  Спрощена Заявка — 170 доларів.
•  Стандартна Заявка — 190 доларів.

Терміни отримання Сертифіката.
Вони залежать від складності об'єкта прав:
•  Прості об'єкти. Це — фото, вірші, пісні, літературні твори, музика тощо. Для них термін становитиме 6-9 місяців.
•  Складні об'єкти. Це — комп'ютерні програми, бази даних тощо. Для них термін складає 9-15 місяців. Але тут можливі Запити Бюро.
•  Ситуаційні фактори. Можлива завантаженість Бюро. Адже теж - бюрократи! :)

Джерела:
: [ Digital Millennium Copyright Act]
: [ Історія авторського права у США]