Реєстрація торгової марки

Патентный поверенный Яна КОНДРАТЮК: Звоните 063 267 80 37. Напишите мне в Viber или в Telegram. info@uatm.ua www.tm.ua

Продаж доменів UA і торгових марок з нами - Легко і Просто

ПРОДАЖ ДОМЕНУ UA: Як правильно купити або продати домен UA?

Продати домен UA або купити домен UA непросто. Так відбувається в силу особливостей самого доменного імені UA.

  • Першою його особливістю, або скоріше - підводним каменем, є те, що домен UA нерозривно пов'язаний з тією торговою маркою, за якою він на цей момент існує. Повторимося ще раз - існує. Де? - В базі адміністратора домен UA. Тому як отриманий він міг бути зовсім по іншій торговій марці.
  • Друга особливість: не передана торгова марка - немає і передачі домену. Відповідно до Цивільного кодексу передати права на торговельну марку можна тільки шляхом укладення письмового Договору передачі прав на цю торгову марку. Причому іншого шляху немає: або повне передання, тобто передання прав на ТМ. Або передання прав на домен на час - за Ліцензійним договором на ту ж торговельну марку. Договір продажу домену UA і Договір тільки на використання домену UA без дій по торговій марці просто протизаконні.
  • За Договором про передання прав на торговельну марку власник торгової марки та відповідного їй домену UA передає за певну винагороду всі матеріальні права на використання цієї торгової марки іншій особі - покупцеві. І цей покупець в наслідок такої передачі і є правонаступником прав на використання торгової марки і домену UA. Причому передача прав не обов'язково йде на ту торгову марку, реєстрація якої дозволила отримати цей домен UA. Адже згідно Правил домену УА його власник може поміняти номер Свідоцтва в записі про домен. Номер Свідоцтва тієї торгової марки, згідно з якою зараз існує домен, вказаний в інформації про цей домен. І цей номер Свідоцтва на торговельну марку завжди можна дізнатися і перевірити на сайті Адміністратора домену - ТОВ "Хостмастер", перевіривши інформацію про цей домен UA.
  • Номер Свідоцтва на торговельну марку вказується в полі "license". Продаж домену UA і передача прав на торгову марку-це складний процес. І небезпечний насамперед для покупця торгової марки і домену UA. Особлива складність в тому, що "admin-c" домену не має чіткого юридичного тлумачення. Як правило, продавець домену UA і торгової марки нічим не ризикує: гроші отримані, чого боятися? :)

Ми супроводжували купівлю-продаж домену UA вже безліч разів, як і саму передачу прав на торгові марки. І знаємо, як захистити покупця домену від підводних каменів цієї процедури.

Продаж доменів UA і торгових марок з нами - Легко і Просто

Для того, щоб дати нашим Клієнтам інформацію з першоджерела - ми публікуємо переклад офіційної інструкції з переделегування домену UA.

ІНСТРУКЦІЯ по процедурі переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA іншому реєстранту.

1. Ця Інструкція (далі - Інструкція) розроблена з метою роз'яснення процедури делегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA за власним бажанням реєстранта, як це передбачено пунктом 2.19.1 Правил домену UA, відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ", Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди.

2. Згідно з пунктом 2.19.1 Правил домену UA адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту за власним бажанням реєстранта, вираженому в письмовій формі та направленому адміністратору відповідного публічного домену, тобто на підставі письмової Заяви реєстранта доменного імені та Заяви майбутнього реєстранта про прийняття відповідного доменного імені.

3. До Заяв додаються належним чином завірені копії таких документів:

3.1. при передачі виключних прав на знак для товарів і послуг (далі - Знак): - копія Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (зараз - Державна служба інтелектуальної власності, прим. автора перекладу) про передання прав власності на знак, що охороняється Свідоцтвом України, та / або витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знак. У разі надання лише однієї виписки, до неї додається копія останньої сторінки (з підписами сторін) Договору про передання прав на знак та відміткою Державного департаменту інтелектуальної власності, або: копія дубліката Свідоцтва України, виданого на ім'я нового власника Знака.

3.2. при переданні прав на знак, який має охорону на території України відповідно до міжнародних договорів, до Заяв додається офіційний документ щодо дії міжнародної реєстрації на території України, з копією бібліографічних даних відповідної реєстрації.

3.3. при укладенні Ліцензійного договору на право користування Знаком (видача ліцензії), до Заяви додається копія Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію ліцензійного договору та копія Ліцензійного договору або витяг з Ліцензійного договору, в якому зазначено про передачу права користування відповідним доменним ім'ям.

4. Заяви може підписувати будь-яка особа (представник), що діє за дорученням, як реєстранта так і майбутнього реєстранта. У цьому випадку до Заяви додається Довіреність (довіреності) оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

5. Переделегування доменного імені не здійснюється: у разі подання адміністратору неповного пакету документів зазначених у пп. 2, 3, 4. у разі відсутності в Ліцензійному договорі пункту про передачу права користування відповідним доменним ім'ям.

Приклади Заяв від передавального та одержуючого домен UA

Застереження: орфографія документів дана нами так, як вони є на сайті Адмінісратора домену UA