Реєстрація торгової марки

Патентный поверенный Яна КОНДРАТЮК: Звоните 063 267 80 37. Напишите мне в Viber или в Telegram. info@uatm.ua www.tm.ua

РЕєстрація торговельних марок в європі

Європейський союз на 01.08.2013 включає 28 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Об’єднане Королівство, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія, Хорватія.

Для заявників з України існують три шляхи реєстрації торговельної марки в державах Європейського союзу:

· Реєструвати торговельну марку в одній або декількох державах ЄС за національною процедурою.

· Реєструвати торговельну марку відповідно до Мадридського протоколу про міжнародну реєстрацію знаків в деякому наборі європейских держав. Мадридська Угода для реєстрації в Європі вже не потрібна, так як жодна європейська країна не входить лише в Угоду. Доречі, реєстрація торговельної марки, згідно Мадридскому протоколу про міжнародну реєстрацію знаків дозволить заявнику однією заявкою заявити і на неєвропейські країни і ж США або Японію) з одночасним розширенням на Європейський Союз або окремі країни ЄС, в яких необхідна реєстрація.

· Реєструвати безпосередньо Єдину торговельну марку  Співтовариства (СТМ), тобто «європейську торговельну марку»

Історія ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ почалася 20 грудня 1993 року. Була створена нова система охорони торговельних марок на загальноєвропейському рівні, яка отримала свою назву - торговельна марка Європейського Співтовариства (community trade mark, CTM). Торговельний знак Європейського Співтовариства (Community Trade Mark) надає його власнику єдину правову охорону на території всіх країн Європейського Співтовариства.

ВАЖЛИВО:

·                Європейський Союз об’єднує 28 держав;

·                Європейський Союз – це 450 мільйонів самих забезпечених споживачів.

·                Євро відрізняється стабільністю і високим курсом.

·                Українські виробники вже вийшли на ринок Євросоюзу.

Переваги реєстрації торговельної марки ЄС:

·                Унітарний та виключний захист торговельної марки.

·                Єдиний порядок реєстрації торговельної марки Європейського союзу у всіх країнах.

·                Торговельна марка Європейського союзу захищена відразу у всіх країнах ЄС.

   ·                Спрощені формальності реєстрації торговельної марки Європейського союзу:
-  єдина форма Заявки;
-  єдиний адміністративний центр по реєстрації;
-  єдиний документ, підтверджуючий право на торговельну марку.
-  простота процедури подання документів.

·       Зменшення витрат.

·       Відсутність необхідності національної реєстрації.

·   В якості торговельної марки Європейського Співтовариства може реєструватися і ніде не зареєстрована торговельна марка.

·      Ваша компанія може реєструвати стільки торговельних марок ЄС -  скільки забажає.

Що може реєструватися як торговельна марка ЄС.

·                Торговельна марка ЄС повинна відповідати двом вимогам:

·                Мати можливість представлення в графічній формі;

·                Дозволяти відрізняти товари та послуги однієї компанії від товарів і послуг іншої компанії.

·                Реєстрація торговельного знака Європейського Співтовариства здійснюється на основі однієї заявки, оформленої на одній мові (ісп., нім., англ., франц. або італ.) та сплаченої єдиним збором.

Торговельною маркою ЄС можуть бути:

- слова;
- прізвища та імена;
- підписи (екслібриси) та символи;
- листи, числа (номера);
- акроніми (абревіатури);
- лозунги (слогани);
- комбінації: підписів (екслібриси), чисел(номерів), шрифтів, знаків, емблем (графічних символів); рекламних девізів (слоганів);
- ескізи, малюнки, візерунки, фігури та піктограми;
- портрети людей;
- ярлики, етикетки, наклейки, бирки, клейма;
- трьохмірні торговельні марки (зовнішня форма товарів) або упаковка;
- кольори або комбінації кольорів;
- звуки, в їх специфічному музичному звучанні.

Не можуть бути зареєстровані в якості торговельного знаку Європейського Співтовариства позначення:

·               Які не мають розрізняльної здатності, тобто вказують на вид, якість, кількість, призначення, цінність, місце і час походження товарів або послуг.

· Які складаються лише із позначень або вказівок, які стали загальноприйнятими термінами.

·     Також не будуть зареєстровані знаки, які являють собою форму товару або його упаковку, яка зумовлена природою товару, або необхідністю досягнення технічного результату, суттєвою цінністю товару.

·   Також не будуть зареєстровані знаки, які суперечать публічному порядку, принципам моралі, вводять суспільство в оману, тощо.

·     Також не будуть зареєстровані знаки, які являють собою таку форму товару або його упаковку, яка встановлюється природою товару, необхідністю досягнення технічного результату, суттєвою цінністю товару, а також котрі суперечать публічному порядку , принципам моралі, вводять спільноту в оману, тощо

·    Також  існують обмеження в реєстрації в якості товарних знаків позначень, що відносяться до форми товару, зазначення місця походження спиртних напоїв, офіційним емблемам.

Вартість реєстрації торговельної марки ЄС.

·  Збір за подання  Заявки на реєстрацію  торговельної марки по одному-трьом класам словесного знака в чорно-білому зображенні складає 2250 €.

·  Вартість послуг патентного повіреного нашого Агентства по підготовці та подачі заявки на реєстрацію європейської торговельної марки - 300 €.

РАЗОМ вартість подання Заявки на реєстрацію складатиме 2750 €. Ця сума розрахована для реєстрації по трьом класам словесного знаку в чорно-білому зображенні та без вартості попереднього пошуку. Попередній пошук - 250-450 €. Це - не обов’язковий платіж, лише за бажанням заявника. Проводиться ДО подання заявки, щоб впевнитися, що така торговельна марка не подана на реєстрацію.

Процедура реєстрації торговельної  марки Європейського союзу:

·  Заявка на реєстрацію торговельної марки подається в Установу з гармонізації на внутрішньому ринку (The Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM). Його офіс розташовано в іспанському місті Аліканте. Тому і самі правоустановчі документи по реєстрації Єдиної торговельної марки Європи часто називають "Договір Аліканте".

·  Заявка повинна містити саму Заяву, в якій вказуються свідчення про заявника, перелік товарів і послуг, заявлене позначення. До заяви додається і документ про сплату збору.

·   У відношенні заявки проводиться формальна экспертиза. Тобто. OHIM лише розглядає, чи має заявник право бути власником CTM та чи є абсолютні підстави для відмови (наприклад, яи є знак описовим або таким, що не має розрізняльної здатності). Важливо відмітити, що OHIM не проводить еэкспертизу на наявність більш ранніх конфліктуючих знаків.

·    Заявнику надається звіт про проведений пошук (пошук не проводиться по Бенелюксу, Кіпру, Естонії, Франції, Німеччині, Італії, Латвії, Мальті та Словенії). OHIM проводить пошук, але не проводить експертизу по відносним умовам для відмови (тобто на наявність більш ранніх конфліктуючих знаків). Результати цього пошуку надсилаються заявнику тільки в інформаційних цілях. Європейська установа не має права відхилити заявку CTM на підставі ідентичних або схожих позначень, виявлених даним пошуком.  

·   Якщо результати проведення пошуку позитивні, то здійснюється публікація відомостей про заявку. Заявка публікується в журналі CTM (офіційному бюлетені європейських торговельних знаків) з тією метою, щоб бажаючі могли продати протест.

 ·     Протягом трьох місяців з дати публікації треті особи мають право на подання заперечення (опозиції) проти реєстрації заявленої опублікованої торговельної марки. Треті особи із будь-якої країни-члена Євросоюзу можуть опротестувати опубліковану заявку на СТМ на основі більш ранніх національних прав. Це можуть бути наступні права:
- є заявлена або зареєстрована торговельна марка, національна торговельна марка в країні ЄС або міжнародна торговельна марка з розширенням на країну-члена ЄС з більш ранньою датою пріоритету;

- Існує  добре відома торговельна марка;
- Існує незареєстрована торговельна марка, яка набула достатню відомість та репутацію, завдяки використанню в Євросоюзі;
Існує фірмове найменування кампанії із країни - члена Євросоюзу, яке тотожне або схоже до ступені змішування із заявленою або опублікованою торговельною маркою.

Якщо заперечення не надійшли або якщо результати поданих заперечень позитивні для заявника, торговельна марка реєструється. Реєстрація торговельної марки Європейського Співтовариства діюча по відношенню до всіх країн-членів Євросоюзу.

Дія Єдиної торговельної марки Європи може бути покращена і використані затрати на реєстрацію знака можуть виявитися марними у випадку відсутності використання торговельної марки. Власник Єдиної торговельної марки Європи повинен використовувати свою торговельну марку протягом 5 років хоча б в одній із країн Співтовариства. Таким чином, дієве використання Єдиної торговельної марки Європи хоча б в одній країні не дозволить анулювати Вашу реєстрацію.

Представництво заявника перед OHIM здійснюється європейським патентним повіреним. Наше Агентство співпрацює з європейкими патентними повіреними із Прибалтики. Вони можуть професійно представити Ваші інтереси при реєстрації Єдиної торговельної марки Європейського Співтовариства.