Реєстрація торгової марки

Патентний повірений, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 093-300-2060. Наш Viber або Telegram>. info@uatm.ua

Реєстрація торгової марки Європи - торгова марка Євроспільноти

Європейський Союз на 01.05.2022 включає 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія,  Швеція. Було 28, але Велика Британія, як всім відомо, вийшла з ЄС.

Для заявників з України існує три шляхи реєстрації торговельної марки Європи:

· Реєструвати ТМ в одній або декількох державах Євроспільноти за національною процедурою.

· Реєструвати ТМ відповідно до Мадридського протоколу про міжнародну реєстрацію знаків в деякому наборі європейських держав. Мадридська Угода для реєстрації в Європі вже не потрібна, оскільки жодна європейська країна не входить лише в Угоду. До речі, реєстрація торговельної марки, згідно з Мадридським протоколом про міжнародну реєстрацію знаків дозволить заявнику однією Заявкою заявити неєвропейські країни і ж США або Японію) з одночасним розширенням на Європейський Союз або окремі країни ЄС, в яких необхідна реєстрація.

· Реєструвати безпосередньо Єдину торгову марку Європейської Спільноти (СТМ), тобто «європейську торговельну марку» (скорочено - ЄТМ). Але життя змінюється, змінюються іноді і назви.  У 2015 році Євроспільнота вирішила, що стара назва вже не відповідає вимогам часу. Тому Директивою Євроспільноти за № 2015/2436 того самого 2015 року було введено новий термін - European Union Trade Mark (скорочено - EUTM). Надалі ця Директива набула чинності у січні 2016 року. Тому сьогодні юридично правильним є термін European Union Trade Mark

Успішна історія ЄТМ почалася 20 грудня 1993 року. Була створена нова система охорони торговельних марок на загальноєвропейському рівні. EUTM іноді ще називають EU trade markСьогодні European Union Trade Mark надає його власнику єдиний обсяг прав на території всіх країн Європейської Спільноти.

ВАЖЛИВО:

· Європейський Союз об’єднує 27 держав;

· Європейський Союз – це близько 450 мільйонів самих забезпечених споживачів.

· Євро відрізняється стабільністю і високим курсом.

· Українські виробники вже давно присутні на ринку Євросоюзу.

Переваги реєстрації торговельної марки Євроспільноти:

· Унітарний та виключний захист торговельної марки.

· Єдиний порядок реєстрації торговельної марки Європейського союзу у всіх країнах.

· Торговельна марка Європейського союзу захищена відразу у всіх країнах ЄС.

   · Спрощені формальності реєстрації ТМ Європейського союзу:
        -  єдина форма Заявки;
        -  єдиний адміністративний центр по реєстрації;
        -  єдиний документ, що підтверджує право на ЄТМ.
        -  простота процедури подання документів.

·       Зменшення витрат.

·       Відсутність необхідності національної реєстрації.

·    Як Європейська ТМ може реєструватися і ніде не зареєстрована торговельна марка.

·      Ваша компанія може реєструвати стільки ЄТМ -  скільки забажає.

Що може реєструватися як ЄТМ?

Торговельна марка ЄС повинна відповідати двом вимогам:

· Мати можливість представлення в графічній формі;

· Дозволяти відрізняти товари та послуги однієї компанії від товарів і послуг іншої компанії.

Реєстрація ТМ ЄС здійснюється на основі однієї заявки, оформленої одною мовою (ісп., нім., англ., франц. або італ.) та сплачується єдиним збором.

Торговою маркою Європи можуть бути:

- слова;
- прізвища та імена;
- підписи (екслібриси) та символи;
- листи, числа (номера);
- акроніми (абревіатури);
- лозунги (слогани);
- комбінації: підписів (екслібриси), чисел (номерів), шрифтів, знаків, емблем (графічних символів); рекламних девізів (слоганів);
- ескізи, малюнки, візерунки, фігури та піктограми;
- портрети людей;
- ярлики, етикетки, наклейки, бирки, клейма;
- тримірні торговельні марки (зовнішня форма товарів) або упаковка;
- кольори або комбінації кольорів;
- звуки, в їх специфічному музичному звучанні.

Не можуть бути зареєстровані торговою маркою  Європи позначення:

·   Які не мають розрізняльної здатності, тобто вказують на вид, якість, кількість, призначення, цінність, місце і час походження товарів або послуг.

·  Які складаються лише із позначень або вказівок, які стали загальноприйнятими термінами.

· Також не будуть зареєстровані знаки, які являють собою форму товару або його упаковку, яка зумовлена природою товару, або необхідністю досягнення технічного результату, суттєвою цінністю товару.

· Також не будуть зареєстровані знаки, які суперечать публічному порядку, принципам моралі, вводять суспільство в оману тощо.

·  Також не будуть зареєстровані знаки, які являють собою таку форму товару або його упаковку, яка встановлюється природою товару, необхідністю досягнення технічного результату, суттєвою цінністю товару, а також котрі суперечать публічному порядку, принципам моралі, вводять спільноту в оману тощо.

·    Також  існують обмеження в реєстрації як ТМ позначень, що належать до форми товару, зазначення місця походження спиртних напоїв, офіційних емблем.

Вартість реєстрації торговельної марки Євроспільноти.

·  Збір за подання  Заявки на реєстрацію  торговельної марки по одному класу словесного знака в чорно-білому зображенні складає 850 €.

·  Вартість послуг Патентного повіреного нашого Агентства та європейського Повіреного з підготовки та подачі заявки на реєстрацію європейської торговельної марки складає 200+350 = 550€Адміністративні витрати на пересилання документів до ЄС та з ЄС в Україну приблизно складають 50 євро

РАЗОМ вартість подання Заявки на реєстрацію складатиме 1400 €. Ця сума розрахована для реєстрації словесного знаку в чорно-білому зображенні по одному класу та без вартості поштових витрат та попереднього Пошуку. Попередній пошук - 250-450 €. Це не обов’язкова процедура, виконується лише за бажанням Заявника. Проводиться ДО подання заявки, щоб впевнитися, що така торговельна марка не подана на реєстрацію.

Процедура реєстрації торговельної  марки Європейського союзу:

·  Заявка на реєстрацію торговельної марки подається в Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу (The European Union Intellectual Property Office - EUIPO). Його офіс розташовано в іспанському місті Аліканте. Тому і самі правоустановчі документи по реєстрації Єдиної торговельної марки Європи часто називають "Договір Аліканте".

·  Заявка повинна містити саму Заяву, в якій вказуються свідчення про заявника, перелік товарів і послуг, заявлене позначення. До заяви додається і документ про сплату збору.

·   У відношенні заявки проводиться формальна експертиза. Тобто. EUIPO лише розглядає, чи має заявник право бути власником EUTM та чи є абсолютні підстави для відмови (наприклад, якщо є знак описовим або таким, що не має розрізняльної здатності). Важливо зазначити, що EUIPO не проводить експертизу на наявність більш ранніх конфліктуючих знаків.

· Заявнику надається звіт про проведений Пошук (пошук не проводиться по Бенілюксу, Кіпру, Естонії, Франції, Німеччині, Італії, Латвії, Мальті та Словенії). EUIPO проводить пошук, але  проводить експертизу лише за формальними умовами для відмови (тобто на наявність більш ранніх конфліктуючих знаків). Результати цього пошуку надсилаються заявнику тільки в інформаційних цілях. Європейська установа не має права відхилити заявку EUTM на підставі ідентичних або схожих позначень, виявлених таким пошуком.  

·   Якщо результати проведення пошуку позитивні, то здійснюється публікація відомостей про заявку. Заявка публікується в журналі (офіційному бюлетені європейських торговельних знаків) з тією метою, щоб бажаючі могли продати протест.

Протягом трьох місяців з дати публікації треті особи мають право на подання заперечення (опозиції) проти реєстрації заявленої опублікованої торговельної марки. Треті особи із будь-якої країни-члена Євросоюзу можуть опротестувати опубліковану заявку на EUТМ на основі більш ранніх національних прав. Це можуть бути наступні права: а) є заявлена або зареєстрована  національна ТМ в країні ЄС або міжнародна торговельна марка з розширенням на країну-члена ЄС з більш ранньою датою пріоритету; б) Існує  добре відома торговельна марка; в) Існує незареєстрована ТМ, яка набула достатню відомість та репутацію, завдяки використанню в Євросоюзі; г) Існує фірмове найменування компанії із країни - члена Євросоюзу, яке тотожне або схоже до ступені змішування із заявленою або опублікованою ТМ.

Якщо заперечення не надійшли або якщо результати поданих заперечень позитивні для заявника, торговельна марка реєструється. Реєстрація торговельної марки Європейського Співтовариства діє стосовно всіх країн-членів Євросоюзу.

Дія ТМ Європи може бути припинена, а затрати на реєстрацію знака можуть виявитися марними у випадку відсутності використання  цієї ТМ. Власник Єдиної торговельної марки Європи повинен використовувати свою ТМ протягом 5 років хоча б в одній із країн Євроспільноти. Таким чином, дієве використання ЄТМ хоча б в одній країні не дозволить анулювати Вашу реєстрацію.

Представництво заявника перед EUIPO (the European Union Intellectual Property Office) здійснюється лише європейським Патентним повіреним. Наше Агентство давно та плідно співпрацює з європейськими Повіреними із Прибалтики. Ми зможемо  професійно представляти Ваші інтереси в Європейській Спільноті.