Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.16 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, 1996 року (додається*).

Президент України             Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2733-III


* Додається до оригіналу.