Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових марок

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.285 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгової марки та знаків, прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 року.
Відповідно до Статті 5(2) (b) і (c) Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Україна робить таку заяву:
"Строк для повідомлення про відмову в охороні торгової марки буде становити 18 місяців, а у випадку, коли відмова в охороні може бути результатом заперечення проти надання охорони, то про таку відмову про реєстрацію може бути повідомлено після закінчення 18 місяців".

Голова Верховної Ради України         І. ПЛЮЩ

м. Київ, 1 червня 2000 року

N 1763-III

Додаємо короткий витяг з того Закону:
Джерело:

Стаття 3 

                        Міжнародна заявка 
     (1) Будь-яка міжнародна заявка на реєстрацію торгової марки, 
подана відповідно  до  цього 
Протоколу,  повинна бути подана на бланку,  вказаному Інструкцією. 
Відомство  походження  свідчить,  що   дані,   які   містяться   в 
міжнародній заявці,  відповідають даним, які на момент засвідчення 
містяться в базовій заявці або в базовій реєстрації,  у залежності 
від випадку. Крім того, згадане Відомство зазначає:
     (i) у випадку базової заявки - дату і номер цієї заявки;
     (ii) у  випадку  базової  реєстрації  -  дату  і  номер  цієї 
реєстрації,  а також дату і номер заявки, на основі якої здійснена 
базова реєстрація.
     Відомство походження зазначає також дату міжнародної заявки.
     (2) Заявник  повинен  зазначити  товари  і послуги,  для яких 
вимагається охорона знака, а також, якщо можливо, відповідний клас 
або  класи згідно з класифікацією,  заснованою Ніццькою угодою про 
Міжнародну класифікацію товарів і послуг  для  реєстрації торгових марок 
( 995_066  ).  Якщо  заявник  не  зазначає класи,  Міжнародне бюро 
класифікує товари  і  послуги  за  відповідними  класами  згаданої 
класифікації.   Класифікація   товарів   або   послуг,   здійснена 
заявником,  піддається перевірці  Міжнародним  бюро,  що  здійснює 
зазначений  контроль  за  узгодженням із Відомством походження.  У 
випадку розбіжностей між зазначеним Відомством і Міжнародним  бюро 
визначальною є думка останнього.
     (3) Якщо заявник просить колір  як  відмітний  елемент  свого 
знака, він зобов'язаний:
     (i) заявити про  це  і  супроводити  свою  міжнародну  заявку 
зазначенням кольору або комбінації кольорів, які він просить;
     (ii) додати до своєї міжнародної заявки кольорові  зображення 
цього   торгової марки,   що  будуть  направлені  разом  із  повідомленнями 
Міжнародного   бюро;   кількість   примірників   таких   зображень 
встановлюється Інструкцією.
     (4) Міжнародне бюро негайно реєструє  знаки,  заявки  на  які 
подані  відповідно  до  Статті  2.  Датою  міжнародної  реєстрації 
вважається дата,  на яку  міжнародна  заявка  отримана  Відомством 
походження, за умови, що Міжнародне бюро одержало її протягом двох 
місяців з цієї дати. Якщо міжнародна заявка не була одержана у цей 
строк,  датою  міжнародної  реєстрації  вважається  дата,  на  яку 
міжнародна заявка була одержана Міжнародним бюро.  Міжнародне бюро 
негайно   повідомляє   про   міжнародну   реєстрацію   зацікавлені 
відомства.   Знаки,   зареєстровані   у   Міжнародному    реєстрі, 
публікуються  в  періодичному  бюлетені,  що видається Міжнародним 
бюро на основі даних, що містяться в міжнародній заявці.
     (5) Для ознайомлення з зареєстрованими в Міжнародному реєстрі 
знаками кожне відомство одержує від  Міжнародного  бюро  визначену 
кількість примірників вищевказаного бюлетеня безплатно і визначену 
кількість примірників по зниженій  ціні  на  умовах,  встановлених 
Асамблеєю, згаданою   в   Статті  10  (далі  -  "Асамблея").  Таке 
ознайомлення вважається достатнім для всіх Договірних сторін і від 
власника міжнародної реєстрації торгової марки не може вимагатися
нічого іншого
==== Джерело =====

  На головну сторінку Про торгову марку >>>