patent and trademark ukraine

Patent Attorney and Advocate Yana KONDRATIUK Please call + 380 93 300 20 60, Viber, Telegram, WhatsApp and E-mail

Музичні торговельні марки в Європейському Союзі та в Україні

27.08.2023 15:45:17

Особливості реєстрації звукової ТМ в ЄС.Звукова торгова марка у Європейському союзі – популярність та особливості.

Актуальність теми.
Україна рухається в Європу, а Європа все частіше згадує про нас. Це стосується вже не тільки політики чи економіки, а й права, у тому числі – права інтелектуальної власності. Думаю, варто пригадати «Доповідь про захист і забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності» Європейської комісії від 20.12.2019 р. у якій наша система реєстрації та захисту торгових марок була розкритикована. А скільки можливостей ми не використовуємо? Наскільки обмежене наше розуміння того, що може бути брендом! Дослідимо на прикладі реєстрації звукових ТМ Європейського союзу (далі — ЄС). 

Зареєструйте музичну торгову марку!
Зателефонуйте 093•300•20•60 або напишіть у Viber чи у Telegram

Варіанти реєстрації ТМ в країнах ЄС.
Як відомо, торгова марка має територіальний характер, тобто діє виключно в межах країни, де вона зареєстрована. Для того, щоб захистити свій бренд в ЕС можливі наступні варіанти:
1. Національна реєстрація - у кожній окремій країні ЄС шляхом подачі заявки в національне відомство.
2. Реєстрація на національному рівні в країнах Бенілюксу (але цей спосіб включає лише три країни – Бельгія, Нідерланди та Люксембург). 
3. Міжнародна реєстрація торгової марки через ВОІВ.
4. Реєстрація Єдиної торгової марки ЄС (Далі - EUTM).

Правове регулювання реєстрації звукових ТМ в ЄС.
Виходячи зі способів реєстрації ТМ в Європейському Союзі можна виділити й нормативно-правові акти, що регулюють відповідну процедуру:
1. Для національної та регіональної реєстрації – національне законодавство кожної країни.
2. Для Міжнародна реєстрація через ВОІВ — Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та відповідно Протокол до Мадридської угоди.
3. Для реєстрації EUTM основний документ — Регламент про впровадження торговельної марки Європейського Союзу № 2018/626 від 5 березня 2018 року (далі – Регламент про впровадження).

Процедура реєстрації звукової ТМ в ЄС.
Дослідимо більш детально порядок реєстрації Єдиної торговельної марки ЄС. Перш за все варто сказати, що ЄС не лише від нас вимагає проведення реформ, а й сам постійно реформується, змінюється.  23 березня 2016 року набрав чинності Регламент (ЄС) 2015/2424 Європейського парламенту і Ради про внесення змін до Регламенту Товариства про товарні знаки (Регламент про внесення змін). Таким чином з 1 жовтня 2017 року внаслідок Регламенту про внесення змін була скасована «вимога до графічного подання». Це означає, що знаки на реєстрацію можуть бути представлені в будь-якій зручній формі з використанням загальнодоступної технології, якщо уявлення є чітким, точним, самодостатній, легко доступний, зрозумілий, довговічний і об'єктивний.
Для реєстрації звукової EUTM необхідно подати відповідну заяву до Управління інтелектуальної власності ЄС (далі - EUIPO). 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Регламенту про впровадження Заявка на знак ЄС повинна включати:
● Запит на реєстрацію ТМ ЄС;
● Інформацію для ідентифікації Заявника (його ім'я / назва, адреса за якою він проживає або знаходиться установа, та громадянство для приватної особи);
● Список товарів і послуг, перелічених з міжнародного класу; інформація для ідентифікації представника (при необхідності);
● Представлення ТМ;
● Підпис Заявника або представника (якщо не подана в електронному вигляді) та його контакти;
● Якщо заявлено пріоритет – підтверджуючі документи;
● Мова подачі заявки та друга мова, що може бути використана.
● Уточнення про застосування, звіт про пошук.

А тепер найцікавіше – вид знаку специфічний і вимоги до його представлення також спеціальні. Так ч. 1 ст. 3 говорить Регламенту про впровадження, що «Товарний знак повинен бути представлений в будь-якої зручної формі з використанням загальнодоступної технології, за умови, що він може бути відтворений в Реєстрі ясним, точним, автономним, доступним, зрозумілим, довговічним і об'єктивним чином, з тим щоб компетентні органи та громадськість повинні чітко і точно визначити предмет захисту, що надається її власнику.». Але як це застосовується при реєстрації звукової ТМ? У Регламенті про впровадження у п. g ч. 3, ст. 3 встановлено, що: «в разі реєстрації торговельної марки, що складається виключно зі звуку або комбінації звуків (звуковий знак), знак повинен бути представлений шляхом подання аудіофайлу, що відтворює звук, або шляхом точного подання звуку у вигляді нотного запису».

Відображення звукових ТМ ЄС.
Пошук звукової ТМ у базі EUIPO робити взагалі зручно – в графе Type/Тип вводити «Sound» і одразу можна побачити усі зареєстровані звукові позначення – 369 результатів. Перейшовши на інформацію з ТМ, яка цікавить можна прослухати бренд)

Висновки.
Можливо законодавче регулювання звукових торговельних марок ЄС не дуже відрізняється від України, але реформи вражають. Скасування «вимоги до графічного подання» є підтвердженням того, що ЄС приводить свої норми у відповідність до запитів суспільства, що пов’язані з постійним технічним прогресом.  

© Інна Панасюк, 2023