Реєстрація торгової марки

Патентний повірений, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 093-300-2060. Наш Viber або Telegram. info@uatm.ua

Реєстрація торгової марки - повний опис процедури

Що таке реєстрація ТМ? Та для чого це може бути йому потрібно? Як Заявнику сформулювати собі та Патентному повіреному завдання: для чого йому потрібна реєстрація торгової марки? Нижче представлена інформація полегшить цей процес нашим Клієнтам. Ми даємо повний опис цієї важливої процедури. У тому числі викладаємо як вимоги законодавства, так особливості цієї роботи.
При цьому ми розглянемо наступні питання:

1. Що таке торгова марка

2. Що можна зареєструвати як торгову марку 

3. Види торгових марок згідно із Законодавством України 

4. Вибір знака (позначення) для реєстрації

5. Вибір класу (-ів)  МКТП

6. Перевірка торгової марки

7. Одержання Свідоцтва (експертиза в Укрпатенті).

8.  Терміни та вартість

9. Як почати реєстрацію торгової марки?

Що таке торгова марка

  Поперед все зазначимо, що торговельна марка, як об’єкт права інтелектуальної власності, передбачена чинним законодавством України у ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України або ЦКУ). Зверніть увагу - використано термін саме "торговельна". Але у житті більш поширеним є термін "торгова".  Крім того, українське законодавство додатково використовує терміни знак для товарів і послуг та товарний знак. Тому з метою єдності термінології далі ми будемо використовувати  саме термін  торгова марка.
  Загальні вимоги до того, що таке торгова марка, також встановлюються Законом. Тобто вимоги до неї передбачені на рівні Держави Україна. Так саме і види позначень, які підлягають реєстрації - теж встановлює Держава. Де? По-перше, у ст. 424 чинного ЦК України. А по-друге,у чинному Законі "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон). При цьому саме ЦК України, як Закон вищої сили, також встановлює і те, що саме торговельною маркою може бути. Згідно із ЦКУ, це:  
1. Позначення, яке придатне для вирізнення товарів (послуг) одного виробника (або надавача послуг) від товарів (або послуг) іншого виробника (або надавача послуг).
А далі ЦКУ передбачає, що це можуть бути за позначення:
2. Цими позначеннями можуть бути як слова, так і окремі літери чи символи, зображення, кольори та комбінації слів, літер, символів та зображень.
Своєю чергою п. 2 ст. 5 Закону вже уточнює, яке позначення може бути зареєстроване: "Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень."
Таким чином, торгова марка -  це позначення або комбінація позначень, призначених та придатних для того, щоб вирізняти як саму особу (юридичну або фізичну особу) від інших осіб, так і її товари або послуги - від таких самих, чи споріднених товарів або послуг. 

Бажаєте зареєструвати торгову марку з надійними професіоналами?
Зателефонуйте нам 093 300 20 60 або напишіть у Viber чи Telegram

Що можна зареєструвати як торгову марку

  Зрозуміло, що для розв'язання питання про те, що можна й потрібно реєструвати, Заявнику необхідно, перш за все, визначити: а яку особисту або бізнес-мету він хоче досягти? Що йому найпотрібніше й найважливіше? 20-річний досвід наших фахівців дозволяє рекомендувати заявникам розглянути як особисту або бізнес-мету - отримання прав на наступні важливі особисті та бізнес-ідентифікатори:

Назва юридичної
особи

торгова марка днепр

Ім’я фізичної
особи

торгова марка тая

Позначення товарів
(товарний знак)

торгова марка чудова

Позначення послуг
(знак обслуговування)

торгова марка мультихост

Фірмовий знак
або символ

тм символ

Слоган

торгова марка все буде добре

Етикетка

торгова марка віски чівас

Упаковка

торгова марка коробка солодощів

Тара

банки та ємності як торгові марки

Коробка

коробка чая як торгова марка

Прізвище

фамілія фізичної особи як торгова марка

Об'ємний знак

об'ємні та тривимірні торгові марки

Колір чи кольори

тм торгова марка кольори

Розфарбування

розфарбування як торгова марка

Звуковий знак

звуковий знак

Доменне  ім’я

тм - доменне ім’я

Назва твору

знак - назва твору

Персонаж

товарний знак - персонаж

Псевдонім

псевдонім як торгова марка

Сертифікаційний знак

сертифікаційний товарний знак

  Про те, що не може бути торговою маркою, читайте за посиланням

Види торгових марок згідно із Законодавством України

Види торгових марок Україна  Безпосередньо види торгових марок передбачено нормативним документом - "Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (далі - Правила). Так, відповідно до вимог п. 1.4. Правил передбачено, що об'єктами правової охорони (а тобто - видами позначень)  можуть бути наступні знаки:
• Словесні. Такими  словесними знаками є: слова та словосполучення, друкові символи (літери, цифри та будь-які їх поєднання).  Зліва на малюнку словесна частина знака позначена цифрою 2.
• Зображувальні. До зображувальних позначень належать різного роду малюнки, картинки, графічні іконки й зображення. У тому числі до зображувальних позначень відносяться і іконки інтерфейсів програмного забезпечення. Підкреслимо: ці зображувальні позначення повинні бути без слів, літер або цифр. Іноді Заявники помилково вважають, що якщо якось стилізувати слово, літеру або цифру, то вона стає зображенням. Ні, навіть такі позначення розглядаються вже або як словесні, або як комбіновані, тобто такими, що мають у своєму складі словесні та зображувальні елементи. На малюнку зліва зображувальна частина знака позначена цифрою 1.
• Об'ємні. До таких позначень відносяться тривимірні об’єкти. Це - банки, пляшки, флакони, чашки, коробки тощо. Особливість таких позначень у тому, що вони повинні заявлятись у всіх трьох вимірах.
• Комбіновані. Це - комбінації вище зазначених позначень 
• Колір чи поєднанням кольорів
Такі позначення являють собою або один колір, або якесь поєднання кольорів.  Вище в розділі про те, що можна зареєструвати як торгову марку, ми навели приклад такого позначення.
• Звукові.  Музика, гімн, рекламний сингл - реєструються у вигляді нотного ряду зі словами та без них.
• Світлові. Хоча Правила і встановлюють можливість охорони таких позначень, але через те, що технічно це неможливо, тому поки що такі позначення не мають Свідоцтв в Україні.
Важливе застереження. Правила встановлюють, що позначення може бути зареєстроване виключно при наявності  технічної   можливості   внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно них. Тобто: якщо можна надрукувати на папері той знак, що заявляється, то його можна зареєструвати. А якщо не можна, то ні.

Вибір знака (позначення) для реєстрації ТМ

   Поперед все зазначимо, що яку саме зареєструвати торгову марку - визначає сам Заявник. Та несе відповідальність за цей вибір також сам Заявник.  торговельні марки та промисловий зразок Все це тому, що саме йому, Заявнику, жити та працювати з цим позначенням. Та як він буде використовувати свої позначення, знає тільки він. Зрозуміло, що всі наші Замовники отримують рекомендації щодо тих позначень, які доцільно захистити. Але Патентний повірений тільки рекомендує, як найбільш доцільно захистити права.  З метою допомоги нашим Заявникам у такому визначенні, що ж саме реєструвати,  ми на прикладі зареєстрованих знаків нашого Заявника розберемо, що потрібно подавати на реєстрацію. 
 
  Замовник надав нам зображення товару. На малюнку зліва воно позначене червоною цифрою 1. Завданням фахівців Агентства було визначення  тих позначень, які рекомендовано зареєструвати. На підставі вивчення товару Замовника наш фахівець, Патентний повірений Яна Кондратюк, запропонувала наступне:
1) Зареєструвати дві торгові марки:
Комбінований знак  - логотип. На малюнку зліва його позначено червоною цифрою 2. Цей логотип Замовник розміщує на власних товарах. А також використовує на своїх візитівках, рахунках, фірмових бланках. Також це позначення Замовник використовує при оформленні місць продажу своїх товарів.
Словесний знак "NORVEN". Це позначення Замовник також використовує на власних товарах, на візитівках, рахунках, фірмових бланках.
2) Промисловий зразок - пакування (коробку) товарів Замовника.

Висновки щодо вибору того позначення або набору позначень, на які доцільно (саме доцільно, а не обов’язково) отримати охоронні документи:
Вибір позначень для захисту прав залежить від особливостей самого товару або послуги.
При вибору позначень для захисту прав потрібно виходити з особливостей використання та  розміщення тих основних словесно-зображувальних елементів, які ідентифікують товар або послугу.
У першу чергу потрібно захищати права на назву самого товару або послуги.
У другу чергу, у разі фінансових можливостей, потрібно передбачити те, як у майбутньому буде розвиватися бренд. А також передбачити зміни візуалізації (зовнішніх ознак) як вже наявних брендів, так і превентивний захист нових брендів.
Ті товари, які мають тривимірне виконання, доцільно реєструвати як об'ємні (тривимірні) знаки.
• На ті товари, які мають тривимірне виконання, доцільно додатково отримувати патент або патенти на промисловий зразок.

Бажаєте провести реєстрацію ТМ з надійними професіоналами?
Зателефонуйте нам 093 300 20 60, напишіть у Viber чи Telegram

Вибір класу (-ів) МКТП 

    Торгові марки (торговельні марки) реєструються у відношенні конкретних товарів і послуг у конкретно визначених класах. І саме щодо цих конкретних МКТПтоварів і послуг діють і права цього зареєстрованого позначення. А тому від  правильного визначення як самих класів, так і їх кількості багато чого залежить. По-перше, залежить обсяг Ваших прав згідно зі Свідоцтвом. А по-друге, залежить вартість самої процедури отримання Свідоцтва. Тому нижче наведена інформація про класи має важливий характер. А сам вибір класів для реєстрації торгової марки (торговельної марки) ми рекомендуємо довірити такому спеціалісту як  Патентний повірений або спеціалізований юрист. Звичайні юристи навіть після Київського університету ім. Т.Г. Шевченка не мають достатньої освіти в цій галузі.
   Що це за класи МКТП?
 Під керівництвом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (скорочено українською - ВОІВ, а англійською - WIPO) усі можливі товари і послуги поділили на 45-ть великих груп. Ось ці групи товарів і послуг і є класами. А загалом цей документ отримав назву - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (скорочено - МКТП). Заголовки класів вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги. Вибір класу слід робити відповідно до пояснювальних приміток до саме цього конкретного класу. Якщо товар чи послугу неможливо класифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток та абеткового переліку, наші Патентні повірені знають, як вийти із цієї ситуації. 
   Важливість правильного вибору класу (-ів) МКТП для обсягу прав на знак.
 Для розуміння цього питання потрібно звернутись до вимог Закону. Так, відповідно до вимог п.4 ст. 5 Закону передбачено: «обсяг правової охорони, що надається знаку для товарів і послуг, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг.». Таким чином, Закон встановлює, що саме обсяг Ваших прав визначається переліком товарів і послуг, щодо яких зареєстрована торговельна марка. Таким чином, кваліфікований підбір класів є визначальним у всій процедурі. А надалі правильний вибір класів МКТП є визначальним при використанні та захисті позначення. Бо саме перелік товарів і послуг, щодо яких зареєстрований знак і визначає Ваші права. У зв'язку із цим, краще довірити це питання фахівцям. Важливе попередження! Слід звернути увагу, що відповідно до Закону, розширювати перелік класів після подачі Заявки - не допускається.
    Важливість правильного вибору класу (-ів) МКТП для оптимізації витрат.
   Відповідно до вимог Закону, за подання Заявки на ТМ на банківський рахунок Укрпатенту (НОІВ) сплачується збір. При цьому він вираховується від кількості заявлених класів МКТП.  За один заявлений клас МКТП (не перший, а один) такий збір за подання Заявки сплачується  у розміру 4000 грн (3200 грн, якщо Заявка подана в електронному вигляді).  Розмір державного збору за подання Заявки вже по двох будь-яких класах - подвоюється. По трьох - потроюється.  Таким чином один не потрібний Вам клас потягне з Вашої кишені від 3200 до 4000 гривень.  Але - це ще не все. На жаль, Укрпатент зумів протягнути через Кабмін Гройсмана напередодні його зміни суттєву зміну до Постанови Кабінету міністрів № 1716 про розміри державних зборів за дії щодо об’єктів права інтелектуальної власності. І тепер за продовження строку дії Свідоцтва на знак для товарів і послуг Власник такого знака повинен за один клас сплатити не 3000 грн, як було раніше, а вже - 12000 гривень. Додатково, за кожний клас понад один, за продовження строку дії Свідоцтва, власником якого є одна особа, сплачується ще 1200 грн.  Тобто: Укрпатент  (НОІВ) з ложкою чекає Вашої помилки з визначенням класів МКТП. 

  Ми підберемо для Вас необхідний і оптимальний перелік КЛАСІВ! Та проконсультуємо, як уникнути 12000 гривень при продовженні Свідоцтва!

Перевірка торгової марки

    Торгові марки (торговельні марки) реєструються у відношенні конкретних товарів і послуг у конкретно визначених класах.  Тому і перевірка ТМ робиться Перевірка торгової марки - основа вдалої реєстрації саме в тих класах. Але в деяких випадках, потрібно робити перевірку і в споріднених класах. Наприклад, для назви Ательє по пошиттю одягу перевірку треба робити не тільки в 40-му класі МКТП, у якому є послуга Пошиття одягу. Але бажано ще і у 25-му, де є товар Одяг, та у 37, де є послуга Лагодження одягу, та ще й у 42-му, де є Моделювання одягу. Чому? Тому, що відповідно до вимог п. 3  ст. 6 Закону "Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з ... знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг."
  Як можна провести перевірку знака?
  Є три варіанти: 1) Перевірка Укрпатенту / НОІВІ; 2) Перевірка Патентним повіреним; 3) Самостійна перевірка.
  1) Перевірка Укрпатенту (УкрНОІВІ або НОІВ).  Позначення там перевіряється тільки на тотожність і схожість. І Замовник отримує загадковий папірець під назвою Звіт (але з печаткою УП) про те, що вони щось перевіряли. Але в такому папірці немає головного: висновків щодо можливості або неможливості зареєструвати знак. Немає і рекомендацій про те, як підвищити шанси того позначення, яке перевірялося, на успішне проходження експертизи. Вже не хочеться говорити про те, що цей Звіт  - недостатній. Адже Експертиза відділу позначень УП обов'язково проводить пошук в мережі Інтернет. А у Звіті УП цього немає. І потім експертиза УП висуває те, що написано в Інтернет - як підставу для відмови в реєстрації заявленого позначення. При цьому аргумент про те, що, наприклад, Вікіпедія - це НЕ довідник, а лише паркан, на якому пишуть і дурниці, на УП не впливає. Можуть і відмовити. Таким чином, перевірка УП - це гроші на вітер. Але і до них додатково треба заплатити фахівцям, щоб проаналізували їх дані зі Звіту, доробили пошук і зробили Висновки.
  2) Перевірка Патентним повіреним.  Патентний повірений  перевіряє Ваш Знак на відповідність вимогам  Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Якщо заплановане позначення не може бути зареєстровано, він повідомляє Вам про це. Особливо перевірка важлива в тих випадках, коли мова йде про отримання домену UA. Або коли в словесній частині Вашого знака є звичайні, поширені, загальновживані слова. За результатами перевірки Заявник отримує письмовий Звіт про пошук з Висновками і Рекомендаціями.
   ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ перевірка торгової марки нашими Патентними повіреними  
  По-перше, це перевірка позначення на відповідність основним критеріям охороноздатності. Вони викладені в ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Відповідно до вимог цієї статті "правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі". І звичайно ж, неможливим є захист позначень, які містять нецензурні вирази, фашистські або расистські гасла і т. п.. Але іноді рішення Укрпатенту (НОІВ) за заявками можуть бути і спірні. Так, на жаль, отримав відмову знак "Дурдом" - адреса вельми відомого проєкту durdom.in.ua. Експертиза Укрпатенту  (НОІВ) визнала слово "Дурдом" такою, що порушує публічний порядок. Але для таких суперечок є суд. За посиланням далі - більш  детально  про те, що не може бути торговою маркою.
  По-друге, власне пошук та перевірка по знаках, які були раніше вже зареєстровані або заявлені. Знак, який перевіряється, також вивчається на тотожність і схожість зі знаками, раніше заявленими для тих самих товарів або послуг.
  Бази даних (реєстри) торгових марок, по яким перевіряється позначення:
а)  Реєстр  знаків, зареєстрованих згідно із національною процедурою.
б)  База даних (реєстр)  знаків, зареєстрованих згідно з міжнародною процедурою. Це - Мадридська система міжнародної реєстрації торгових марок.
в)  База даних Заявок на знаки, заявлених згідно з національною процедурою.
г)  Інформація з мережі Інтернет щодо використання позначень, тотожних або схожих до ступені змішування з тим позначенням, яке перевіряється.
   Відзначимо, що якесь слово може бути придатне для реєстрації для одного виду товарів або послуг. Але одночасно - може бути не придатне як знак для іншого. Тобто, якщо у Вас знак - "Перевізник", то зареєструвати його для транспортних послуг в 39-му класі буде проблемним. І зовсім навпаки, зареєструвати слово "Перевізник" для алкогольної продукції в 33-му класі - буде абсолютно не проблемним. Так побудовано Законодавство:: не можна реєструвати такі слова, які складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Наприклад:  "перевезення" - для послуг перевезень, "горілка" - для такого товару як горілка, "вода" - для води тощо. 
  Зверніть увагу, що Закон забороняє реєстрацію знаків, які складаються лише з позначень або даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг. Наприклад, слово "чиста" - для води не підлягає охороні. Не можуть бути зареєстровані знаки, які лише вказують на вид товарів. (наприклад, "вода" - для води), на якість товарів або послуг ("відмінна їжа" - для їжі), склад ("Н2О" - для води),  на кількість ("999,9" - для золота), на властивості ("лікувальна таблетка" - для ліків), на призначення ("Кравець" - для пошиття одягу) або на цінність товарів і послуг ("найкращі ліки"). Не реєструються і такі позначення, які вказують на місце і час виготовлення і збуту товарів або надання послуг. Особливо експертиза не любить позначення типу - "Made in USA", а при цьому Заявник прописаний на вулиці Дерибасівській у славному місті Одесі. :)
  Звіт про пошук.
  Найбільш важливий документ про перевірку позначення - це Звіт про пошук. То буде письмовий Звіт із висновками та рекомендаціями. Саме з нього наш Заявник дізнається про те, які перспективи має його позначення.  При перевірці Укрпатентом - він дає лише список схожих знаків. 
  3) Самостійна перевірка.
  Цей варіант також існує. Це вже варіант "Сам собі господар". Для тих, хто бажає ним скористатися повідомляємо офіційні Бази (Реєстри) торгових марок. Національна процедура, це Бази -  Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (СІС).  Знаки Міжнародної процедури краще шукати на сайті Мадридської системи  -  Madrid Monitor. І  не забути зробити перевірку в Інтернет.
Терміни і вартість перевірки ТМ.
  Термін проведення складає при перевірці Патентним повіреним та фахівцями Агентства - 3-4 робочих дні. Але Укрпатент (НОІВ) цю роботу робить вже  до 7 робочих днів.. Можна зробити пошук і швидше, але це буде дорожче, про що є інформація нижче.
Вартість перевірки складе мінімально - 1200 грн. Ця вартість вказана для словесного знака по одному класу МКТП. Звісно, якщо знак буде комбінований, чи буде потрібно перевіряти більше класів, то вартість пошуку зросте. 
  Чи можна Заявнику на власний розсуд не робити перевірку?
  Звісно, що можна! Це Ваші гроші і Вам вирішувати! Але відповідальність за Заявку тоді - на Вас.

Перевірка за 1 добу!
  Для тих, кому потрібно терміново ми  можемо перевірити знак за 1 добу! Вартість перевірки за 1 добу від моменту отримання нами коштів - 2400 грн.
  Важливе уточнення: датою актуалізації Звіту (станом на ...) буде вказана дата актуалізації Бази даних знаків Укрпатенту (НОІВ). 
  За посиланням далі - більш  детально  про те, як відбувається перевірка торгової марки. Цьому питанню ми виділили окрему сторінку сайту.

Як перевірити ТМ з надійними професіоналами?
Зателефонуйте нам 093 300 20 60 або напишіть у Viber чи Telegram

Реєстрація ТМ та одержання Свідоцтва (експертиза знака)

  Загальний опис експертизи. Зауважимо, що головне - це правильний вибір класів МКТП та грамотна перевірка знака. А вже сама процедура експертизи Заявки – досить рутинна та проста. Заявка на торгову марку BLUE-TSUNAMIВона ретельно і зрозуміло описана в Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Охочим почитати цей Закон - радимо знайти його на сайті Верховної ради. Але повернемося до подання Заявки.  Якщо коротко, то вся експертиза складається з наступних етапів:
• Подання Заявки.
• Встановлення дати її подання.
• Формальна експертиза.
• Кваліфікаційна експертиза та прийняття Укрпатентом  (НОІВ)? Рішення за Заявкою.

• Видача Свідоцтва.
Тепер - декілька слів про процедуру
Заявка на торговельну марку (знак для товарів і послуг). Зрозуміло, що все починається з того, що потрібно подати  до Укрпатенту належним чином оформлену Заявку. Як оформлюється ця Заявка? Для цього існують «Правила складання, подання та розгляду Заявки на знак для товарів і послуг».  Бажаючі дізнатись деталі – можуть це зробити за посиланням. 
Але. Але Заявник може  діяти і через свого представника – Патентного повіреного. 
Зазначимо, якщо хтось думає, що із поданою в Укрпатент Заявкою після іі надходження до Укрпатенту щось відбувається? Та це не так.  Вона надійшла. Її поклали на полицю в папочку і чекають надходження збору за її  подання.
Встановлення дати подання. Ага, прийшов цей збір? Тоді по цій Заявці встановлюють Дату подання та публікують її в відповідних онлайн-реєстрах. І що? І  все. Про неї забули. І вона просто чекає, доки до неї дійде черга. Але черга дійде не швидко. Десь більше одного року Заявка просто лежить собі на полиці.
Формальна експертиза. На цьому етапі її візьмуть з полиці, перевірять внесені дані, зроблять висновок формальної експертизи, та надішлють Повідомлення на адресу для листування для узгодження даних. Якщо на Повідомлення формальної експертизи не відповідати, то вважається, що Заявник згоден з даними, наведеними в Заявці. І знову про неї забувають. 
Кваліфікаційна експертиза. Десь через 1,5 року знову візьмуть її з полиці, проведуть Кваліфікаційну експертизу, винесуть якесь попереднє Рішення (переважно – Про реєстрацію знаку) і запропонують сплатити держмито за видачу Свідоцтва та держзбір за публікацію. 
Видача Свідоцтва. Сплатить це Заявник – та нарешті отримає Свідоцтво. 
І – все. Нічого складного.  Але! На все про все Укрпатент витратить до 2-х років. Жах, скаже Заявник! Так, жах. Але іншого Укрпатенту у нас немає.
До речі. У Європейській спільноті процедура реєстрації знака  займає 6-8 місяців. Але! 
Але, як завжди, вихід – був! До війни можна було провести прискорену процедуру. І тоді вже вся процедура займала лише 7-7,5-8 місяців! Але, на жаль, воєнний стан зупинив таку доцільну процедуру. До кінця війни прискореної реєєстрациії немає.


Терміни і вартість

Терміни реєстрації торгової марки (ТМ)
Термін реєстрації ТМ повинен максимально точно відповідати вашому бізнес-завданню. ТМ - вартість і терміниНаприклад, якщо вам потрібен домен UA, то діяти треба за принципом: "Хто перший встав, того і тапки!" І тому - потрібен найкоротший термін! Або, наприклад, якщо ви плануєте почати випуск продукції або надання послуг мало не відразу після відкриття підприємства, то навіщо ризикувати і чекати рік що там Укрпатент вирішить? Треба трохи більше витратити, але пройти реєстрацію швидше і швидше отримати потрібні права!
Термін реєстрації ТМ у наших Патентних повірених - найкоротший. Доказ - понад 5300 успішно зареєстрованих знаком і сотні доменів UA.  Досвід у 20 років - є досвід! Отже, про терміни:
• ЗВИЧАЙНИЙ ТЕРМІН зараз - не менше  ніж 1,5 року. Це - стандартна процедура. Вартість її залежить від кількості класів МКТП та наявності або відсутності кольору у знака. 
• ШВИДКА РЕЄСТРАЦІЯ, що була до війни - за 7-7,5 місяців. Ця процедура - за додаткову оплату. Вартість її точно так же залежить від кількості класів, наявності кольору і виду знака (словесний або комбінований). Тимчасове застереження: до кінця війни прискореної реєєстрациії немає.
Вартість процедури реєстрації ТМ: 
Вартість (ціна) - залежить, у першу чергу, від кількості заявлених класів. Оскільки держзбір за подачу Заявки оплачується за кожен клас і дорівнює 4000 грн для Заявки в паперовій формі. І вже 3200 грн за один будь-який клас при подачі електронної Заявки. Додатково стягується держзбір за наявність кольору у заявленому знаку. Це вже ще 1000 грн при поданні Заявки і ще 200 грн при публікації Свідоцтва. 
Вартість стандартної процедури, якщо знак - чорно-білий, словесний, один клас, електронна подача, то загальна вартість складе для не платника ПДВ = 7.285 грн. Сюди входять: перевірка Знака = 1200 грн + Держзбір за подачу Заявки = 3200 грн + Подача заявки = 1.500 грн + Свідоцтво = 1.385 грн. А от для платника ПДВ ціна буде дещо вищою = 7965 грн.

Вартість швидкої реєстрації за 7-7, 5 місяців (вона тимчасово неможлива!). Так, вона дорожче. Але дає впевненість, що Ваша ТМ  вже стала дійсно вашою. Мати в руках Свідоцтво або ще тільки подану Заявку - це дуже різні ситуації. Вартість швидкої реєстрації (перевірка + подача заявки + прискорення + Свідоцтво) в стандартному випадку (словесний чорно-білий знак, один клас, чорно-білий знак) складе: для не платника ПДВ = 13.685 грн, а для платника ПДВ = 15.645 грн.Як почати реєстрацію торгової марки?

1
Підготовка.
 • Ви надсилаєте нам Анкету. Для цього, як найпростіше - завантажити архів с типовими документами, потім - розархівувати його, далі - вибрати і заповнити відповідну Анкету. Після заповнення її треба відправити на наш e-mail. Саму Анкету Ви надсилаєте нам вже заповненою, в електронному вигляді, вордівським документом (не скануючи). Просимо вас дуже уважно заповнювати Анкету. Фізичні особи свої дані повинні заповнити саме так, як вони вказані в паспорті, особливо - реєстрацію (прописку). А юридичні особи - повинні точно вказати назву та адресу підприємства саме так, як це зазначено у Свідоцтві про його держреєстрацію.
 • Ви надсилаєте нам сам Знак. Якщо Ви розробили логотип, то дуже бажано відразу його вислати нам першим же листом. Знак висилайте в тому вигляді, в якому Ви хочете його зареєструвати. Особливо це стосується кольорових знаків. Вони потрібні у максимально високій якості. Якщо можливо - у форматі .cdr або. ai (це програми CorelDRAW або Illustrator). Можна вислати і в іншому форматі, але тільки зазначені формати забезпечують точну передачу кольору Знака на роздруківках, що подаються на реєстрацію
 • Звичайно ж, у разі запитань Ви завжди можете зателефонувати на мобільний телефон: 093 300 20 60
 • Якщо у Вас  якась особливо складна або проблемна ситуація, то Ви завжди можете написати про це нам. 
 • 2
  Визначення класів МКТП
  Згідно з Анкетою ми підбираємо і рекомендуємо вам ті класи МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг), за якими буде проводитися перевірка знака і потім - подаватися Заявка. Заявник має право погодитися з рекомендаціями фахівців, або на власний розсуд скоротити або розширити перелік класів. Але потрібно мати на увазі, що від кількості класів залежить вартість всієї процедури.
  3
  Отримання документів та сплата рахунків      
  Ви висилаєте на нашу поштову адресу наступні документи: а) Оригінал Довіреності. Вона не вимагає нотаріального посвідчення. б) Оригінал Анкети з підписом (печаткою). Дуже бажано, якби оригінал Довіреності було отримано нами до подачі Заявки! При цьому  пересилка документів поштою повинна відбуватися тільки службами експрес-пошти (рекомендованим листом через Укрпошту) з доставкою в офіс. Заявник сплачує за  послугу перевірки його позначення.
  4
  Перевірка й пошук. 
  Ви приймаєте рішення, чи буде проводитися попередній пошук і перевірка Вашого знака. Патентний повірений або юрист - фахівець з інтелектуальної власності перевіряє Ваш Знак на відповідність вимогам ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Якщо плановане до реєстрації позначення не може бути зареєстровано, ми повідомимо Вам про це. Особливо перевірка важлива в тих випадках, коли мова йде про реєстрацію домену UA. Або коли в словесній частині Вашого знака є звичайні, поширені, загальновживані слова.  Після перевірки приймається рішення про можливість подання Заявки, щодо знака, який буде заявлятися, скорості реєстрації та  порядку сплати  подальших послуг.
  5
  Подання Вашої Заявки до Укрпатенту (НОІВ).
  Ми виставляємо рахунки та відправляємо їх вам по e-mail, а заповнений і підписаний нами Договір - на Вашу поштову адресу. Після зробленої Заявником оплати за рахунком або договором ми оформляємо всі необхідні документи Заявки. Далі ми подаємо Заявку і висилаємо Вам на e-mail електронний примірник поданої Заявки та електронну розписку Укрпатенту про дату її прийняття.
  6
  Експертиза Заявки.  
  Експертиза Заявки проводиться зазвичай близько 15-16 місяців від дати її подачі. За результатами експертизи Укрпатент приймає Рішення. У переважному випадку це - "Рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг". Іноді - про Попередню відмову. У разі Попередньої відмови за Заявкою ми зможемо скласти Мотивовані доводи на користь реєстрації Вашого знака і направити їх експерту. Ця послуга надається за додатковою угодою або додатком до договору та оплачуються окремо. Якщо наші заперечення вважатимуть обґрунтованими, Ви отримаєте "Рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг", якщо ні - то "Рішення про відмову в реєстрації". Але, як правило, пишемо ми добре і до нас прислухаються! :)
  7
  Прискорена  реєстрація ТМ (проводиться за бажанням Заявника).  
  Існує також можливість проведення прискореної реєстрації ТМ за 7-7, 5 місяців. Але вона оплачується і починається тільки через 3 місяці після подачі заявки. Вартість прискореної реєстрації комбінованого знака (в якому є і букви / слова / цифри, і зображення) вище вартості реєстрації словесного знака. Тому, якщо проводиться прискорена реєстрація ТМ, то треба уважно поставитися до виду знака, щоб не платити зайвого. 
  8
  Отримання Свідоцтва.   
  Після рішення про реєстрацію оплачується держмито за отримання свідоцтва на Знак. Плюс сплачується держзбір за публікацію знака. Можливо сплачується держзбір за публікацію знака у кольорі. Оплачуються наші послуги з отримання Свідоцтва. Протягом 1-го місяця після оплати держмита і наших послуг Ви отримуєте на руки Свідоцтво.
  9
  Домен UA
  Заявку на домен ua можна подати тільки тоді, коли відомий номер Свідоцтва. Поки ТМ не пройшла реєстрацію і не опублікована в базі зареєстрованих знаків, у неї просто немає № Свідоцтва. Реєстрація домену оплачується окремо.
  10
  Міжнародна реєстрація торгової марки (за бажанням Замовника).
  Мадридська СИСТЕМА міжнародної реєстрації торгових марок має дуже важливу перевагу: одна заявка поширюється на десятки країн! Ця процедура можлива у всіх державах-учасниках Мадридського Протоколу. Вона можлива для знаків, зареєстрованих або заявлених в Україні. Заявник може як бути резидентом України, так і мати постійне місцезнаходження (бізнес) в Україні, тобто навіть бути нерезидентом. 

  Символи охорони торгової марки.   
  Після подачі заявки Ви маєте право ставити поруч із зареєстрованою торговою маркою - . Символ  ™ (це дві латинські чи кириличні літери Т і М поруч зі знаком) - говорить про те, що ця ТМ вже подана на реєстрацію. Ставлять його зазвичай по правому краю знака зверху.  
  Символ зареєстрованого знака (бренда) - ®. Латинська літера R в кружечку поруч зі знаком говорить про те, що це - вже зареєстрована ТМ. Такий символ ставиться після того, як пройшла державна реєстрація. Тобто, знак внесений до Держреєстру та відбулась його публікація. Як правило, символ ® ставлять вже після отримання Свідоцтва.

  Ми працюємо для Вас!