486-6468
486-3813
486-4381

Реєстрація торговельних марок

Мобільні телефони офісу: Телефон МТС 099 433-01-33 Телефон Киевстар 098 773-33-53 Телефон Life 063 942-55-33 Email info@uatm.ua Skype igor.v.ko

Сроки регистрации торговой марки, стоимость регистрации

Строки реєстрації торговельної марки.

Строк реєстрації Вашої торговельної марки повинен максимально точно відповідати Вашому бізнес-плану. Якщо Вам необхідно отримати домен UA, то це ситуація: "Хто перший встав, того і тапки!" Плануєте через півроку або рік почати випускати продукцію: так можливо треба трохи більше витратитись, але пройти реєстрацію швидше? А якщо Ви лише нещодавно створили своє підприємство і тільки починаєте вести бізнес: навіщо витрачати зайве?

Отже, щодо строків реєстрації торговельної марки!

Приблизно 1,5 року. Це стандартна реєстрація торговельної марки. Причому строки стандартної реєстрації торговельної марки для усіх патентних повірених України однакові. Принцип роботи Укрпатенту вірний: якщо потрібна прискорена реєстрація торговельної марки, то за надання такої послуги треба сплатити надмірно. Буває, що декому щастить більше, і його торговельна марка проходить реєстрацію за 1,2 року. Наша статистика така: стандартно реєстрація торговельної марки в Україні, починаючи  від дати подання Заявки та закінчуючи датою отримання Свідоцтва, займає від 1 року і 2-х місяців і до 1 року і 4-5-ти місяців.

8-8,5 місяців. Це прискорена реєстрація торговельної марки. Вартість процедури прискореної реєстрації торговельної марки залежить від декількох факторів, в першу чергу від:

-   кількості класів реєстрації торговельної марки;

-   вартості попереднього пошуку цієї торговельної марки;

-  наявності (відсутності) кольору у торговельної марки;

-  виду торговельної марки (словесна або комбінована торговельна марка?). 

3-3,5 місяці. Це дуже швидка реєстрація торговельних марок. На вартість такої процедури теж впливають аналогічні фактори, але безпосередньо інший строк реєстрації.

ВАРТІСТЬ реєстрації торговельної марки.

Вартість процедури реєстрації торговельної марки залежить від таких факторів :

 • Вартості попереднього пошуку торговельної марки серед раніше зареєстрованих або поданих на реєстрацію торговельних марок. Вказана вартість буде залежати в першу чергу, від кількості класів для перевірки торговельної марки, виду торговельної марки, строків проведення пошуку торговельної марки  (за 5 або 10 робочих днів).

 • Розміру державного збору за подання заявки на реєстрацію торговельної марки. В першу чергу, на розмір даного збору впливає кількість класів для реєстрації цієї торговельної марки. Якщо коротко, то за кожен клас реєстрації торговельної марки треба оплачувати 1000 (одна тисяча) грн при поданні заявки.

 • Наявності кольору у торговельної марки, що заявляється на реєстрацію. За подання торговельної марки на реєстрацію в кольорі додаткового до суми державного збору сплачується ще плюс 500 грн.

 • Вартості послуг патентного повіреного по підготовці, оформленні та поданні заявки на реєстрацію торгової марки (це - 700 грн). Вартість наших послуг щодо подачі заявки на реєстрацію торгової марки не змінюється з 2007-го року.

 • Держмита за видачу Свідоцтва на торговельну марку. На сьогодні це - плюс 85 грн до вартості реєстрації торгової марки.

 • Держбору за публікацію торговельної марки. Держзбір за публікацію торговельної марки стягується за кожний клас реєстрації у розмірі 150 грн за клас.

 • Держбору за публікацію торговельної марки в кольорі (якщо він є). За публікацію зареєстрованої торговельної марки в кольорі доведеться сплатити державі ще плюс 100 грн.

Вартість реєстрації торговельних марок може змінюватися. Звичайно ж, вартість реєстрації торгової марки зростатиме в разі збільшення кількості класів, обранні прискореної процедури реєстрації чи при поданні знаку в кольорі. При цьому вартість послуг патентного повіреного не зростає. Вартість процедури реєстрації торговельної марки у Вашому випадку ми визначаємо після того, як отримаємо необхідну повну інформацію.. Як почати роботу з реєстрації торгової марки - розказано тут.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

 • Володілець торговельної марки, тобто особа, яка може реєструвати на себе торговельну марку в Україні це юридична або фізична особа.

 • Реєструвати торговельну марку в Україні можуть як резиденти, так і нерезиденти

 • Кількість торговельних марок у однієї особи законом не обмежується. І ми радимо завчасно реєструвати собі торговельні марки в тих видах діяльності ( в тих класах), які  ви тільки лише плануєте на майбутнє. З тієї причини, щохороших назв для торговельної марки – не так вже і багато.

 • Загальна вимога до торговельної марки:вона повинна відповідати законодавству України. Тобто торговельна марка повинна бути придатною для реєстрації, згідно із Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Правилами складання і подачі заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг». Реєстрація торговельної марки має певні обмеження. І найголовніше з них вона повинна відрізнятися як вже від зареєстрованих торговельних марок, так  і від торговельних марок, які лише подані на реєстрацію.

 • Торговельні марки реєструються стосовно конкретно визначених товарів і послуг та в конкретно вказаних класах реєстрації торговельної марки. І права на торговельну марку  діють саме по відношенню товарів і послуг, конкретно вказаних у Свідоцтві у відповідних класах реєстрації торговельної марки. Ці класи та товари в них вказуються в Заявці на реєстрацію торговельної марки, а потім відображуються у Свідоцтві на торговельну марку. Зауважимо, що Закон робить застереження у відношенні дії торговельної марки і на споріднені товари та послуги. Але це достатньо специфічне питання і ми не будемо його глибо розглядати в межах цього сайту.

 • Класи для реєстрації торговельної марки це деякі визначені групи товарів і послуг. Під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності на такі групи розділено всі можливі та неможливі товари і послуги. Це так звана Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків. Всього класів для реєстрації торговельної марки - 45. Фізично класифікатор – це пять томів трьохсантиметрової товщини, формата стандартного листа А4і дрібним шрифтом. На наших сайтах розміщена електронна версія Класифікатора товарів і послуг для реєстрації знаків на російській мові. А тут - Класифікатор для реєстрації торговельної марки на українській мові.

 • Товари для цілей реєстрації торговельної марки поєднано в достатньо об’ємні групи. Критерії групування (класифікації) товарів - по функції, призначенню або матеріала товару. Класи товарів ідуть від 1-го по 34-й клас.

 • Послуги для реєстрації торговельної марки класифіковані за типами, видами, призначенням або сферою діяльності. Класі послуг - з 35-го по 45-й клас.

 • Визначення класів для реєстрації торговельної марки це задача Патентногоповіренного. Класи для реєстрації торговельної марки ми визначаємо виходячи із змісту заповненої Вами і надісланої нам АНКЕТИ-ЗАМОВЛЕННЯ. Самодіяльність у визначенні класів для реєстрації торговельної марки загрожує: тим, що Ви або не отримаєте права, на які розраховуєте, або Ваші права на торговельну марку зможуть обійти.

 • Після подання заявки на торговельну марку в Україні ви можете розпочати міжнародну реєстрацію торговельної марки практично в будь-якій із промислово розвинених країн світу.Така міжнародна реєстрація торговельної марки відбувається по Мадридській Угоді про міжнародну реєстрацію торговельних марок або по Мадридському протоколу про міжнародну реєстрацію торговельних марок. Або, наприклад, піти по національній процедурі та отримати реєстрацію товарного знака в Росії або зареєструвати торговельну марку в Європі. Але ми хочемо зазначити, що використовувати Мадридську систему міжнародної реєстрації торговельних марок більш раціонально (дешевше), коли торговельна марка вже зареєстрована в Україні.

 • Зареєстрована торговельна марка дає право інтелектуальної власності її власнику як до суду, так і в суді.Ви можете передати у використання або продати свою торговельну марку. Особливим попитом користуються ті торговельні марки, яким відповідає хороший домен UA.

 • Торговельна марка може бути присутня і в промзразку. Детально про отримання патенту на промзразок розказано на нашому сайті про патенти в Україні.

 • Особливим питанням є реєстрація торговельних марок, які в тій чи іншій мірі зачіпають авторські права на комп’ютерну програму, або авторів літературних творів, авторів аудіовізуальних творів. Детально про авторське право в Інтернет розказано на нашому сайті АВТОРСЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ.

ТЕРМІНОЛОГІЯ в реєстрації торговельних марок:

 • Торгова марка - від англійського слова "Trademark". Це - загальновизнаний міжнародний термін для позначення торговельної марки. При цьому не важливо, яка у вас торговельна марка: словесна торговельна марка, зображувальна торговельна марка або комбінована торговельна марка.

 • Товарний знак - це знак (торговельна марка) для маркування товарів. Такий термін прийшов до нас з Росії. Адже там навіть Закон про торговельні марки так і називається - "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів".

 • Знак для товарів и послуг і торговельна марка - це терміни українського законодавства, в першу чергу  Цивільного Кодексу України.

 • Логотип - це графічне виконання торговельної марки. Логотип, який і являє собою графічне зображення торговельної марки, може мати словесну і зображувальну частини. Логотип стає торговельною маркою лише після того, як його подали на реєстрацію як торговельну марку, він пройшов відповідну експертизу і був зареєстрований як знак для товарів і послуг (як торговельна марка).

 • Бренд - це та сама торговельна марка, яка вже отримала високу популярність і користується серед споживачів певною репутацією. По суті, бренд – це розкручена торговельна марка.

  • Підготовка  і подання заявки на реєстрацію торговельної марки - 700 грн.