486-6468
486-3813
486-4381

Реєстрація торговельних марок

Мобільні телефони офісу: Телефон МТС 099 433-01-33 Телефон Киевстар 098 773-33-53 Телефон Life 063 942-55-33 Email info@uatm.ua Skype igor.v.ko

ПОПЕРЕДНІЙ ПОШУК ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА ТОТОЖНІСТЬ І СХОЖІСТЬ

До моменту подання заявки на торговельну марку було б розумно (хоча і необовязково) впевнитись, що такої торговельної марки (або схожої до ступеня змішування) ще не зареєстровано або не подано на реєстрацію іншою особою у класах, які Вас цікавлять. Попередній пошук торговельної марки  на тотожність та схожість – це важливий етап процедури  реєстрації торговельної марки.

Якщо така ж торговельна марка вже зареєстрована, або раніше Вашої торговельної марки подана на реєстрацію в класах реєстрації Вашої торговельної марки, то відповідно тоді  Ваша торговельна марка отримає відмову в реєстрації. І кошти, витрачені на реєстрацію торговельної марки, будуть втрачені і не підлягатимуть поверненню. Ми вам наполегливо рекомендуємо проводити попередній пошук торговельної марки. Теоретично, такий пошук можна не проводити лише у тому випадку, якщо Ваша торговельна марка являє собою справді оригінальне новостворене слово (неологізм), наприклад - "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Як торговельна марка дуже відомого видавництва дитячої літератури. Але тим не менш, не знати перспектив реєстрації торговельної марки - це ризик.

ПОПЕРЕДНІЙ ПОШУК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

Попередній пошук торговельних марок на тотожність і схожість складається з наступних етапів:

Перший, попередній етап - це перевірка торговельної марки фахівцями Агентства. Наші фахівці з інтелектуальної власності до проведення пошуку торговельної марки перевіряють її на відповідність основним критеріям охороноздатності. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не всі заявлені торговельні марки можуть бути зареєстровані. Наприклад, одна і та ж назва торговельної марки може бути охороноздатною для одного виду товарів/послуг і не охороноздатною для іншого. Тобто якщо у вас торговельна марка "Добра дорога", то реєстрація такої торговельної марки для транспортних послуг у 39-му класі буде проблемною. І зовсім навпаки, реєстрація торговельної марки "Добра дорога" для алкогольної продукції в 33-му класі буде абсолютно не проблемною. Так побудоване Законодавство про реєстрацію торговельних марок: не можна реєструвати такі торговельні марки, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду ("горілка" - для горілки, "вода" - для води). Також Закон забороняє реєстрацію торговельних марок, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг ("горілка Люкс" - для горілки). Не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які вказують на вид ("вода" - для води), якість ("Відмінна горілка" - для горілки), склад ("Н2О" - для води), кількість ("999,9 для золота), властивості ("Лікувальна таблетка" - для ліків), призначення ("Кравець" - для пошиття одягу) або цінність ("найкраще") товарів та послуг. Не реєструються також торговельні марки, які вказують на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (особливо - "Made in USA", а прописаний заявник на вулиці Дерибасівській в славному місті Одеса).

І звичайно ж, неможлива реєстрація торговельних марок, які суперечать публічному порядку, основам гуманності та моралі, містять нецензурні вирази, фашистські чи расистські гасла, нецензурні вирази. Звичайно, іноді рішення Укрпатенту по реєстрації торговельної марки можуть бути і спірні. Так, на жаль, не отримала реєстрацію торговельна марка "Дурдом" досить відомого проекту durdom.in.ua. Експертиза Укрпатенту визнала торговельну марку "Дурдом" такою, що порушує публічний порядок.

Другий етап - власне пошук по тим торговельним маркам, які були раніше зареєстровані або подані на реєстрацію. Це і є перевірка Вашої торговельної марки на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію торговельними марками.

Які торговельні марки можуть перевірятись:

·         Словесні чи зображувальні торговельні марки;

·         Комбіновані торговельні марки.

По яким класам може перевірятись торговельна марка:

·   Торговельна марка перевіряється лише по тим класам, які Ви обрали для реєстрації Вашої торговельної марки;

·   Торговельна марка перевіряється по всім класам.

Що перевіряється при проведенні попереднього пошуку торговельної марки:

·         База торговельних марок, вже зареєстрованих в Україні по національній процедурі;

·         Заявки на торговельні марки, які раніше подані на реєстрацію в Україні по національній процедурі;

·         База торговельних марок, вже зареєстрованих в Україні по міжнародній процедурі;

·         Заявки на торговельні марки, які раніше подані на реєстрацію в Україні по міжнародній процедурі.

Вартість попереднього пошуку торговельної марки.

·       Вартість попереднього пошуку торговельної марки обчислюється виходячи  із кількості класів, по яким він буде проводитись;

·        Вартість попереднього пошуку залежить від виду торговельної марки: вартість пошуку комбінованої торговельної марки суттєво вища. Тому доцільніше проводити пошук тільки по словесній частині торговельної марки;

Наші послуги по оформленню замовлення на пошук торговельної марки всього 120 грн! + Вартітсь послуг Укрпатента по проведенюю пошуку торговельної марки - 600 грн по одному класу і плюс 120 грн – за кожний наступний клас пошуку торговельної марки більше одного.

Більш детально про вартість пошуку  в п.п. 1 і 2 нашого Прайс-листу по реєстрації торговельних марок.Попередній ПОшуК ТОРГОвельниХ МАРОК В РОСії

Попередній пошук торговельних марок на тотожність та схожість складається із декількох этапів:


Проведення пошуку Вашої торговельної марки в Росії (російське висловлювання "поиск товарного знака") на тотожність та схожість з раніше заявленими торговельними марками – практично нічим не відрізняється від пошуку в Україні. Пошук торговельної марки в Росії.. Єдина суттєва різниця це в сроках проведення пошуку товарних знаків. Російське патентне відомство ІПВ) встановило наступні сроки проведення пошуку товарних знаків: місяць - два тижні- тиждень. При цьому замовнику необхідно розуміти, що отримати Звіт про пошук в оригіналі достатньо не просто через необхідність поштового пересилання. Ми практикуємо оперативне отримання по е-mail скан-копії Звіту про пошук. А оригінал - доставляється пізніше поштою.

Окрім того, хотіло би, щоб наші Замовники розуміли також ризики. Росія –це інша країна. Пошук – це завжди розголошення інформації про торговельний знак, який планується до реєстрації. Тому наше Агенство наполегливо рекомендує і часто практикує наступну схему: спочатку - подача заявки на реєстрацію Вашого торговельного знака (торговельної марки). А вже після неї – проведення пошуку торговельних знаків (торговельних марок) поросійській базі.

Які  торговельні марки можуть перевірятися:

• Словесні або зображувальні торговельні марки;

• Комбіновані торговельні марки.

По яким класам перевіряється торговельна марка:

• По тим класам, які ви обрали для реєстрації торговельної марки;

Або по всьому Класифікатору.

Що перевіряється при попередньому пошуці торговельної марки:

Російська база зареєстрованих торговельних марок за національною процедурою;

• Заявки на торговельні марки, подані на реєстрацію в Росії за національною процедурою;

Російська база торговельних марок, зареєстрованих в Росії за міжнародною процедурою;

Заявки на торговельні марки, подані на реєстрацію за міжнародною процедурою.

Вартість пошуку торговельної марки в Росії.

Вартість попереднього пошуку торговельної марки в Росії розраховується виходячи із тієї кількості класів, по яким він буде проводитися;

Вартість пошуку торговельної марки залежить від її виду: вартість пошуку комбінованої торговельної марки суттєво вища. Тому більш доцільно проводити пошук за словесною частиною торговельної марки;

Вартість проведення пошуку торговельної марки протягом 1-го місяця - 150 у.о. по одному класу та плюс 20 у.о. за кожний наступний клас;

Вартість проведення пошуку торговельної марки протягом 7 днів - 300 у.о. по одному класу та плюс 20 у.о. за кожний наступний клас.

Замовити попередній пошук торговельної марки в Росії 

Пошук торговельних марок, зареєстрованих за Мадридською угодою, в Європі, США та інших країнах.

ЛИШЕ У НАС ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ:

Пошук інформації про наявність тотожної чи схожої торговельної марки, поданого на будь-яку країну за Мадридською угодою або за Протоколом до Мадридської угоди. Вартість проведення пошуку словесної торговельної марки по одному класу по - 50 у.о.

Пошук інформації про наявність тотожної торговельної марки серед торговельних марок Європейського Союзу- "community trademark". Вартість проведення пошуку словесної торговельної марки по одному класу по - 50 у.о.

Пошук інформації про наявність тотожної торговельної марки серед торговельних марок Німеччини. Вартість проведення пошуку словесної торговельної марки по одному класу по - 100 у.о.

 Замовити попередній пошук торговельної марки