Регистрация торговой марки

Патентный поверенный и Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Звоните: 0632678037. Наш Viber и Telegram. info@uatm.ua

Переведення домену до іншого Реєстратора

ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ
на обслуговування до іншого Реєстратора

Перенести домен ua до нас – абсолютно безплатно, ми не беремо за цю послугу ні копійчини!
У момент Перенесення домену до нас Ви маєте сплатити лише продовження домену на один рік. Ці кошти Ви не втрачаєте, оскільки додатковий сплачений рік просто додасться у загальний термін реєстрації доменного імені.
Перенесення доменного імені займає від 5 до 10 календарних днів.
Перенесення домену до нас на обслуговування неможливе, якщо термін його реєстрації закінчується за 10 днів до початку Перенесення. Також неможливим є перенесення у разі, якщо закінчився строк реєстрації торговельної марки (строк свідоцтва на ТМ).
Для Перенесення домену до нас просимо через Viber, Telegram чи email написати нам про це.
Як правило, email повідомлення про підтвердження наміру Перенесення буде направлено на email адміністративного контакту домену протягом 10 хвилин з моменту подання заяви на переведення, однак іноді можливі затримки до 24 годин. Якщо Ви не отримаєте повідомлення з підтвердженням Перенесення, Вам слід звернутися до нашого відділу технічної підтримки.
До початку Переведення:
  • Переконайтеся, що Ви маєте доступ до поштової скриньки, вказаної як email для адміністративного контакту по домену. Якщо Ви втратили пароль для доступу до даної поштової скриньки, або вказано неправильний email для адміністративного контакту, то Перенесення доменного імені може скінчитися невдачею.
  • Переконайтеся, що на момент Перенесення доменного імені термін його реєстрації не минув. Ми рекомендуємо розпочати процес Перенесення домену не раніше ніж за 10 днів до закінчення терміну реєстрації домену.
  • Ви можете отримати  код авторизації, звернувшись до поточного Реєстратора.
  • Перенесення домену буде неможливим у тому випадку, якщо у поточного Реєстратора активована опція Registrar Lock. Переконайтеся, що ця опція не активована для Вашого домену.
  • Ви маєте сплатити лише продовження домену на один рік у момент переведення його нам. Ці кошти Ви не втрачаєте! Внаслідок переведення доменного імені цей рік додасться у загальний термін реєстрації. Однак є один виняток із правил: якщо домен був активований зі стану "expired", ви не отримаєте продовження терміну реєстрації на додатковий оплачений рік.
Для здійснення Перенесення Вам необхідно зв'язатися з Вашим поточним Реєстратором та отримати дозвіл на Перенесення домену до нас на обслуговування. Бажано отримати згоду на Перенесення домену по email, а потім переслати його нам із заголовками.

Контактні дані Реєстратора (наші телефони та адресу) Ви можете знайти у розділі "Про Агентство".

ІНСТРУКЦІЯ щодо процедури переделегування
приватного доменного імені другого рівня
в домені UA іншому реєстранту

Джерело цієї Інструкції
1. Ця Інструкція (надалі — Інструкція) розроблена з метою роз'яснення процедури переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA за власним бажанням Реєстранта відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди.
2. Переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA іншому Реєстранту здійснюється за власним бажанням Реєстранта, висловленим у письмовій формі шляхом надіслання заяви поточному Реєстратору, тобто на підставі письмової заяви Реєстранта доменного імені (зразок наведено у додатку №1 до цієї Інструкції) та заяви майбутнього Реєстранта про прийняття відповідного доменного імені (зразок наведено у додатку №2 цієї Інструкції).
3. До заяв додаються належним чином завірені копії таких документів:
   3.1. при переданні права власності на торговельну марку (надалі - Знак) до заяв додаються:
- копія рішення Державної організації  "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (далі - УКРНОІВІ) про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на Знак та/або виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на Знак, або:
- дублікат свідоцтва України на знак для товарів і послуг, виданого на ім'я нового власника Знака.
   3.2. при переданні права власності на Знак, який має охорону на території України відповідно до міжнародних договорів, до заяв додається офіційний документ щодо дії міжнародної реєстрації на території України, з копією бібліографічних даних відповідної реєстрації.
   3.3. при укладенні Ліцензійного договору про використання Знака, до заяв додаються:
- копія рішення УКРНОІВІ про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про видачу ліцензії на використання Знака; або
- копія Ліцензійного договору про використання Знака або витяг з такого ліцензійного договору, в якому зазначено про передачу права користування відповідним доменним іменем.
Заяви може підписувати будь-яка особа (представник), яка діє за дорученням, як поточного Реєстранта, так і майбутнього Реєстранта. У цьому випадку до заяв додається довіреність (довіреності) оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.
Переделегування доменного імені не здійснюється:
у разі відсутності у ліцензійному договорі про використання Знака пункту про передання права користування відповідним доменним іменем..

Зразки документів:
===============
Додаток 1
Зразок заяви Реєстранта доменного імені

Повне офіційне найменування юридичної особи (Реєстратора домену)
___________________ Реєстранта:
Повне офіційне найменування юридичної особи,
з зазначенням місцезнаходження,
телефону, електронної пошти,
адреси для листування (та ін.),
та П.І.Б. керівника, діючого на підставі (статуту, довіреності).


Заява
Прошу переделегувати доменне ім`я ______________.ua новому Реєстранту
______________________________________
(повне ім'я фізичної особи повне офіційне найменування юридичної особи,
з зазначенням місця проживання (місцезнаходження)

Додатки:
1.


Підпис ________________________ (Ініціали та прізвище)


М.П.

Дата _____________________

Додаток 2
Зразок заяви майбутнього Реєстранта доменного імені

Повне офіційне найменування юридичної особи (реєстратора домену)
_____________________
Повне офіційне найменування юридичної особи,
з зазначенням місцезнаходження,
телефону, електронної пошти,
адреси для листування (та ін.),
та П.І.Б. керівника
діючого на підставі (статуту, довіреності).

Заява
Прошу переделегувати доменне ім`я ______________.ua новому Реєстранту
_________________________________
(повне ім'я фізичної особи повне офіційне найменування юридичної особи,
з зазначенням місця проживання (місцезнаходження)


Додатки:
1.


Підпис ________________________ (Ініціали та прізвище)
М.П.

Дата _____________________

==================