486-6468
486-3813
486-4381

Реєстрація торговельних марок

Мобільні телефони офісу: Телефон МТС 099 433-01-33 Телефон Киевстар 098 773-33-53 Телефон Life 063 942-55-33 Email info@uatm.ua Skype igor.v.ko

Міжнародна реєстрація торговельних марок

МАДРИДСЬКА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК має дуже важливу перевагу: одна заявка –і десятки країн! Ця реєстрація можлива у всіх державах - участницях Мадридської Угоди або Мадридського Протоколу. Перелік держав - учасників Мадридської угоди та Мадридського протоколу для міжнародної реєстрації товарних знаків тут >>

ВАЖЛИВО:

Реєстрація торговельної марки, згідно з Мадридською угодою або Протоколом до Мадридскої угоди можлива лише для торговельних марок, вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію в Україні;

Кампанія, тобто володілець торговельної марки, може бути як резидентом (приватною особою- громадянином) України або мати постійне місцезнаходження (бізнес) в Україні, так і бути нерезидентом.

Переваги міжнародної реєстрації торговельної марки по МАДРИДСЬКІЙ СИСТЕМІ:

·                Міжнародна реєстрація торговельної марки має таку ж силу, як і реєстрація торговельної марки за національною процедурою.

·                Торговельна марка шляхом подачі однієї заявки на міжнародну реєстрацію одночасно отримує охорону в декількох країнах.

·                Сплату зборів в швейцарських франках за реєстрацію торговельної марки в ВІПО ми беремо на себе. Ви ж за реєстрацію торговельної марки сплачуєте нам в гривнях – і ніяких проблем із конвертацією і перекладом.

·                Якщо за перебігом певного строку (12 або 18 місяців) відповідне національне Відомство по торговельним маркам вказаної країни не відмовило в наданні охорони цій торговельній марці, то такій торговельній  марці автоматично надається охорона.

·                В в подальшому для розширення країн міжнародної реєстрації торговельної марки може бути відтворено її територіальною на інші країни.

Яка торговельна марка може реєструватися по Мадридській системі?

Торговельна маркаповинна відповідати двом умовам: мати можливість подання в графічній або словесній формі і дозволяти відрізняти товари та послуги однієї компанії від товарів і послуг іншої компанії.

Строк охорони торговельної марки в Мадридській системі - 10 років. Він однаковий, як за Угодою, так  і за Протоколом. Причому такий строк є однаковим для віх країн, в яких вимагається охорона торговельної марки. Міжнародна реєстрація торговельної марки може бути продовжена на наступні періоди в 10 років.

Вартість міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською:

·                Основна оплата (збір) за подання заявки на реєстрацію торговельної марки по трьом класам в чорно-білому зображенні складає - 653 CHF (швейцарські франки).

·                Основная оплата (збір) за подання заявки на реєстрацію торговельної марки по трьом класам в кольоровому зображенні складає - 903 CHF (швейцарські франки).

·                Додаткова оплата за подання заявки на реєстрацію торговельної марки за кожний клас реєстрації торговельної марки віще трьох - 100 CHF (швейцарські франки).

·                Додаткова оплата за подання заявки на реєстрацію торговельної марки за кожну заявлену країну складає - 100 CHF (швейцарські франки).

·                Вартість послуг Патентного повіреного нашого Агентства по пго підготовці та подачі заявки на на міжнародну реєстрацію торговельної марки - $400.

·                РАЗОМ мінімально вартість подання Заявки на реєстрацію торговельної марки буде складати: 653 CHF + (Кл. x 100 – кіл-сть класів для реєстрації торговельної марки) + (Держ. x 100 – кіл-сть країн для реєстрації торговельної марки) + $400.

Пкриклад оплати в гривні основного товару за станом на 23.07.2010: 653 CHF = 4938 грн 45 коп. На цю дату курс швейцарського франка складав: 1 CHF

= 7.5627 UAH

Для уточнення подробиць міжнародної реєстрації торговельної марки можете написати нам електронний лист, натиснувши на це посилання- info@uatm.ua.

Також для розрахунку сум на реєстрацію торговельної марки за Мадридською системою ви можете нижче за посиланням заповнити форму замовлення і надіслати її нам.

Замовити міжнародну реєстрацію торговельної марки

ЗМІНИ ПРОТОКОЛУ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ З 1 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ.

Зміни, внесені в Мадридську систему, які набули чинності з 01. 09. 2008 г., є другою за своїм значенням подією в історії цієї системи після прийняття в 1989 році Мадридского протоколудо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Основною зміною Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок (торговельних знаків)  є перегляд ст. 9 sexies Протоколу до Мадридської угоди. Ця стаття раніше мала назву "Збереження Мадридської Угоди" і була відома як "захисна обмовка". А це в свою чергу, потягнуло за собою внесення змін в ряд правил Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і протоколу до неї.

Нова редакція ст. 9 sexies дозволяє після 1 вересня 2008 р. державам, які є одночасно учасниками двух угод, подавати заявки на міжнародну реєстрацію знаків на підставі національної (базової) реєстрації, але і на основі національної ( базової) заявки.

Склалася достатньо своєрідна ситуація. Мадридська угода про міжнародні реєстрацію знаків да Протокол до Угоди як діяли, так і продовжують діяти паралельно.  Але, в практичному плані дія лише Угоди обмежена міжнародними заявками, поданими в сім країн, повязаних в даний час лише Угодою (Алжир, Боснія и Герцеговина, Египет, Казахстан, Ліберія, Судан и Таджикистан). Або другий випадок дії угоди - міжнародними заявками, поданими ІЗ цих семи країн.

Окрім цього, зміни ст. 9 sexies дає можливість у взаєминах між країнами-учасниками, як Мадридської Угоди, так і Протоколу використовувати не лише французьку мову, але й в додатку до неї англійську та іспанську.

Що стосується Загальної інструкції, то зміни затронули розміри зборів,  що містилися в додатку до цієї інструкції. З 1 вересня 2008 р. величина додаткового та доданого збору складатиме  100 шв. франків у порівнянні з раніше встановленими 73 шв. франками.

Питання країни походження (каскада).

Як передбачено Угодою, країна походження визначається у відповідності з ієрархією можливих видів права заявника на подання міжнародної заявки саме через певну установу (на підставі місця знаходження підприємства, місцепроживання або громадянства).Країна походження, через яку має подаватись заявка, встановлюється (ст. 1 (3) Угоди) як:

·                Країна, в якій заявник має діюче та серйозне промислове або торговельне підприємство. Якщо (і лише якщо) у нього немає такого підприємства в Договірній країні; Страна, в которой он имеет местожительство. Если (и только если) у него нет такого предприятия и местожительства в Договаривающейся стране;

·                Країна його громадянства.

Таким чином, заявник, як це передбачено Угодою – повинен суворо дотримуватися даного порядку, тобто принципу "каскада".

Але тепер у відповідності з Протоколом, такий принцип не застосовується, и заявник має вільний вибір  по відношенню до країни походження (на основі місця надходження, місцепроживання або громадянства). Наприклад, якщо  має підприємство в країні А, місцепроживання в країні Б та громадянство країни В, то він має право вказати в міжнародній заявці будь-яку із країн (А, Б або В) як країну походження.

З 01. 09. 2008 р., якщо країни зв’язані Угодою чи Протоколом, то країна походження вже не встановлюється на основі принципу "каскада" і у заявників є можливість самостійного вибору країни походження, що, без сумніву,  робить Мадридську систему більш гнучкою для користувачів, але не знімає з відомства обов’язок перевіряти, чи є воно у відповідності з принципом "каскада" відомством походження.

Слід також зазначити, що держави, пов’язані Свідоцтвом та Протоколом, домовилися про трьохрічний перехідний період, по закінченню якого буде вирішено питання про існування Мадридської Угоди.

Замовити міжнародну реєстрацію торговельної марки