486-6468
486-3813
486-4381

Реєстрація торговельних марок

Мобільні телефони офісу: Телефон МТС 099 433-01-33 Телефон Киевстар 098 773-33-53 Телефон Life 063 942-55-33 Email info@uatm.ua Skype igor.v.ko

ШТРИХ-КОД - ТЕХНОЛОГіЯ АВТОМАТИЧної ідентифікації товарів 

Штрих-код –найвідоміша сучасна технологія ідентифікації. В даний час штрихові коди EAN/UPC лежать в основі всесвітньої системи, функціонування якої, забезпечується двома крупнішими спеціалізованими міжнародними організаціями — GS1 (EAN International) та AIM Global.

EAN була створена в 1977 році за ініціативою виробників та дистриб’юторів дванадцяти європейських країн. Європейська Товарна Нумерація (European Article Numbering ) стала логічним розвитком американської системи товарної нумерації UPC, яка к тому часу вже використовувалась в США і Канаді. На протязі декількох наступних років до EAN приєдналися країни Європи, Латинської та Центральної Америки, Азіатсько- тихоокеанського регіону. В 2002 році в EAN Іnternatіonal вступили створені в США – Рада по уніфікованому кодуванню UCC (Unіform Code Councіl)та Канадська Рада по електронній комерції. Після цього EAN Іnternatіonal в 2003 році отримала нове найменування - GS1, тобто «Всесвітня система", тобто стала першою і єдиною організацією із стандартизації та уніфікації інформаційного супроводження всесвітньої торгівлі по всесвітній системі стандартів EAN•UCC. На 2006 рік в числі учасників GS1 – 101 національна асоціація, які представляють 103 країни.

13-значним штрих-кодом EAN маркеруються на сьогодні переважна більшість товарів розвинутих країн. Таким чином, Європа перемогла спір про спосіб маркування товарів штрих-кодами, котрий вела із американськими виробниками, хоча США почали ставити штрих-коди на декілька років раніше ніж європейці. Проте, економісти вирішили, що все ж таки прийнятий в Європі стандарт штрих-коду більш універсальний.

Штриховий код символіки EAN, представлений найбільш часто в стандарті EAN-13 призначений для кодування інформації про походження товару. Код в стандарті EAN-13 складається із 13 цифр: коду країни, коду виробника, коду товару і контрольної цифри.

Штриховий код – це послідовність чорних і білих полос, яка відображає деяку інформацію. Інформація, яка міститься в штрих-коді, надрукується в читаємому вигляді під кодом у вигляді цифр (розшифровка). В Україні маркерування штрих-кодами товарів субєктами підприємницької діяльності здійснюється на основі Постанови КМУ №574 (1996 р.). Згідно Постанові КМУ №574, товари маркеруються штрих-кодами EAN, які присвоює нумеровальна організація Асоціація Товарної Нумерації України "ЕАН-УКРАЇНА". “ЕАН-УКРАЇНА” є самоуправляючою некомерційною неурядовою організацією. Асоціація створена у вересні 1994 за ініціативою Союзу економістів України, припри підтримці Уряду, причетних міністерств, відомств та організацій. Постановою КМУ від от 12 грудня 1994 року № 821 Асоціації надані повноваження представляти інтереси українських виробників та дистриб’юторів в Міжнародній Асоціації Товарної (EAN International) та в інших міжнародних асоціаціях і організаціях, діючих в сфері автоматичної ідентифікації та штихового кодування. 

Державні стандарти України та керівні нормативні документи по штриховому кодуванню і електронному обміну (EDІ):

·ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

·ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.   Строки і визначення.

·ДСТУ 3146-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихову відмітки EAN. Вимоги до побудови.

·ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Формат та розташування штрихових відміток EAN на тарі та упаковці товарної продукції..

·ДСТУ 3148-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.

· КНД 50-051-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.  Вибір і застосування штрихових кодів. Основні положення.

·ДСТУ 3356-96 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.  Маркування об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та відміни кодів EAN на продукцію.

·ДСТУ 3359-96 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.  Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друкування штрихових відміток. Загальні технічні вимоги і методи контролю.

·ДСТУ3775-98 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.  Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові відмітки UCC/EAN-128.Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги. ДСТУ 3776-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови.

 

Отримання ШТРИХ-КОДу В УКРАїНі

Отримання штрих-коду:

Ви видаєте нам Довіреність на дії по отриманню штрих- коду від Вашого імені.

Ми готуємо документи і укладаємо з асоціацією "ЕАН-УКРАЇНА" Договір про членство в Асоціації та участь у системі EAN•UCC.

При укладанні Договору ваше Підприємство заповнює Реєстраційну картку, де наводяться основні дані про Підприємство, які необхідні для його майбутніх потреб в ідентифікаційних номерах EAN•UCC. [GS1 Bar-Codes]

При заключенні Договору Підприємство сплачує вступний внесок та річний і членський внесок. Для підприємств відповідних категорій встановлені зменшені розміри членських внесків (наприклад, для малих підприємств, приватних підприємців, тощо).

Укладений Договір вступає в силу з моменту сплати Підприємством вступного та річного внесків.

Умовою щорічного продовження дії Договору є своєчасна сплата Підприємством, які є учасниками Асоціації річного членського внеску та належного виконання інших положень Договору.

Ставши учасником Системи EAN•UCC, ваше Підприємство отримує право використовувати штрих-коди та інші стандартні засоби системи EAN•UCC. Інформація про Підприємство розміщена в міжнародному електронному каталозі підприємств - учасників EAN•UCC.

Штрихове кодування - процедура відповідальна і помилки можуть обійтися дуже дорого. Наприклад, через неякісно надрукований штриховий код, реалізатор може відмовитися прийняти всю партію готової продукції. Отже необхідно подбати про те, щоб на Підприємстві за питання штрихового кодування ніс відповідальність кваліфікований спеціаліст, котрий володіє знаннями в сфері інформаційних технологій.

Малі підприємства та отримання штрих-коду. До малих підприємств, згідно ст. 63 Господарського Кодексу України належать суб’єкти господарської діяльності, у яких середньостатистична кількість працівників за звітний ( фінансовий) рік не перевищує 50 чоловік та об’єм  валового доходу від реалізації продукції ( робіт, послуг )за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 000 євро за середньорічним курсом Національного банка України.. Для підтвердження статусу малого підприємства при отриманні штрих-коду і укладення додаткової угоди(Форма 4 -МП), підприємству необхідно надати завірену копію Звіту про фінансові результати (форма № 2) і Звіту по праці (форма № 1-ПВ) за останній звітний (фінансовий) рік.

Підприємства, які працюють менше року, надають завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію та письмову заяву, в якому декларується очікувана середньорічна кількість працівників та об’єм валового доходу від реалізації продукції ( робіт, послуг).

Вартість отримання штрих-коду.

Вона вказується в дол. США, так як це платежі міжнародної організації. Оплата - в гривнях по курсу НБУ на день сплати.

Вартість отримання штрих-коду залежить від розмірів (виду) підприємства: це Велике підприємство, це Мале підприємство або це Суб’єкт підприємницької діяльності.

Вартість отримання штрих-коду для Великого підприємства складається із наступних платежів:

- Вступний внесок становить 300 дол. США; 
-
Річний разовий внесок складає 200 дол. США; 
-
Реєстрація штрих-коду. Розмір платежу за реєстрацію штрих-коду залежить від кількості потрібних штрих-кодів. Наприклад, якщо їх від 1 до 10, то сплачується 20 дол. США за кожний, а якщо від 101 до 250 – то вже сплачується 5 дол. США за кожний. 
-
Послуги Агентства по оформленню необхідної документації по штрих-кодам та її супроводження в відомстві становлять 200 дол. США (до 10-ти кодів, якщо більше10-ти кодів – визначається в індивідуальному порядку); 

Розрахуємо для прикладу розмір сплати по отриманню штрих-коду для Великого підприємства, у якого є необхідність отримати 10 штрих-кодів.

300 (Вступний внесок) + 200 (Разовий річний внесок) + 20х10 (Реєстрація 10 шрих-кодів) + 200 (Послуги Агентства по штрих-кодам) = 900 дол. США.

Вартість отримання штрих-коду для Малого підприємства складається із наступних платежів:

- Вступний внесок дорівнює 150 дол. США; 
-
Річний разовий внесок складає 100 дол. США; 
-
Реєстрація штрих-коду. Розмір платежу за реєстрацію штрих-коду залежить від кількості потрібних штрих-кодів. Наприклад, якщо їх від 1 до 100, то сплачується 10 дол. США за кожний, а якщо більше 250 – то вже сплачується  вже 3 дол. США за кожний. 

- Послуги Агентства по оформленню необхідної документації по штрих-кодам та її супроводження в відомстві становлять 200 дол. США; 

Розрахуємо для прикладу розмір сплати по отриманню штрих-коду для Малого підприємства, у якого є необхідність отримати 10 штрих-кодів.

150 (Вступний внесок) + 100 (Разовий річний внесок) + 10х10 (Реєстрація 10 штрих-кодів) + 200 (Послуги Агентства по штрих-кодам) = 550 дол. США.

Вартість отримання штрих-коду для Суб’єкта підприємницької діяльності складається із наступних платежів:

- Вступний внесок дорівнює 50 дол. США; 
-
Річний разовий внесок складає 50 дол. США; 
-
Реєстрація штрих-коду. Розмір платежу за реєстрацію штрих-коду залежить від кількості потрібних штрих-кодів. Наприклад, якщо їх від 1 до 250, то сплачується 5 дол. США за кожний, а якщо більше 250 – то вже сплачується  вже 3 дол. США за кожний. 

- Послуги Агентства по оформленню необхідної документації по штрих-кодам та її супроводження в відомстві становлять 200 дол. США; 

Розрахуємо для прикладу розмір сплати по отриманню штрих-коду для Малого підприємства, у якого є необхідність отримати 10 штрих-кодів.

50 (Вступний внесок) + 50 (Разовий річний внесок) + 10х5 (Реєстрація 10 шрих-кодів) + 200 (Послуги Агентства по штрих-кодам) = 350 дол. США.

Як виготовити штрихові коди.

Після того, коли товару присвоєно ідентифікаційний номер EAN•UCC, перед підприємством постає питання: як цей номер правильно представити в штрих-коді та промаркувати товар?

Зображення штрих-коду формується за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Частіше всього штрих-код закладається в дизайн етикетки або упаковки товару. На сьогодні деякі типографії та дизайн студії мають відповідне програмне забезпечення та кваліфікованих спеціалістів та можуть гарантувати правильний і якісний друк штрих-коду. Слід, детально порадитись із друкувальниками, щоб впевнитися, що якісний друк штрих-коду буде гарантовано. Ми наполегливо рекомендуємо  в договорі про друк етикеток або виготовлення упаковок обумовити відповідність геометричних та оптичних характеристик штрих- коду, а також його розташування на товарі відповідно діючим Державним стандартам України, та передбачити відповідальність типографії за недотримання нормативних вимог.

Якщо друкувальники не впевнені, що зможуть правильно сформувати штриховий код, вони можуть попросити вас надати їм оригінал штрих-коду – його зображення на плівці або в електронному вигляді ("майстер-фільм" або "майстер-файл"). Послуги по виготовленню оригіналів штрихових кодів надаються спеціалізованими підприємствами. Ми сприяємо в розміщенні замовлення на виготовлення майстра – фільму або майстра-файлу штрих-коду відповідної якості.

В  деяких випадках маркування товару штрих-кодом здійснюється етикетками-наклейками з штриховими кодами. Такі етикетки виготовляються за допомогою оснащення.

Як перевірити якість маркування продукції штрих-кодом. Зрештою, необхідно впевнитися, що штрих-код надруковано вірно. Для перевірки якості друку штрих-кодової мітки та її відповідності діючим нормативним вимогам використовуються спеціальні прилади – верифікатори. Надавши нам контрольні взірці товару, етикетки або упаковки з нанесеним штриховим кодом, Підприємство отримує від нас виготовлений "ЄАН-УКРАЇНА" Протокол верифікації штрихкодової мітки та Свідоцтво. Таке Свідоцтво – це документ, який підтверджує, право учасника системи EAN•UCC застосовувати присвоєний ідентифікаційний номер EAN. Видане Свідоцтво діє протягом всього строку членства Підприємства в Асоціації.

Замовити отримання штрих-коду