Реєстрація торгової марки

Отримання патенту

Фахівці Агентства пропонують кваліфіковану допомогу в отриманні патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Наші фахівці проведуть:
- попередню оцінку патентоспроможності об'єкта промислової власності;
- патентно - інформаційний пошук для перевірки новизни та відповідності рівню техніки;
- складуть Заявку для подачі в Укрпатент (в т. ч. складуть формулу, опис і реферат);
- подадуть Заявку на отримання патенту України на винахід, корисну модель та промисловий зразок;
- проведуть листування з Укрпатентом до отримання Рішення за Заявкою на отримання патенту;
- отримають сам патент.

ПОРЯДОК РОБОТИ З ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ:

1
Заявник (автор або власник прав) заповнює на сторінці замовлення на цьому сайті або відправляє по е-mail info@uatm.ua Заявку, де вказує: свої реквізити (контактна особа, її е-mail і мобільний телефон) і описується загальна суть об'єкта захисту (область знань, технічне рішення, яке завдання патентування?). Бажано Вам ознайомитися з тим, які об'єкти патентуються в Україні. І зрозуміти хоча б в загальному, який об'єкт у Вас патентується: винахід, корисна модель або промисловий зразок (промзразок).
2
Ми по е-mail висилаємо Вам спеціальну Форму для ознайомлення з об'єктом патентування. Це Форма для винаходу і корисної моделі істотно відрізняється від форми для промислового зразка.
Ви її заповнюєте і надсилаєте нам назад по е-mail. Фахівці Агентства проводять попередній аналіз об'єкта патентування і надають рекомендації щодо способів захисту, прядку роботи, пропонують розрахунок витрат з проектом Договору на виконання робіт з патентування винаходу, корисної моделі або промислового зразка.
3
Після узгодження порядку робіт з патентування та їх вартості підписується Договір. Передоплата наших послуг з підготовки патенту становить 100%.
Вартість підготовки документів патенту в стандартному випадку:
- На винахід вона складає 20.000 грн. Стандартний випадок - це рішення з одним незалежним пунктом формули. Звичайно, якщо незалежних пунктів буде більше, то і вартість може зрости.  
- На корисну модель 15.000 грн.  Патент на корисну модель - це той же патент на винахід. Тільки сам процес отримання патенту значно простіший - немає кваліфікаційної експертизи. Стандартним випадком для патенту на корисну модель є рішення з одним незалежним пунктом формули. Звичайно, якщо незалежних пунктів буде більше, то і вартість може зрости.
- На промисловий зразок 5.000 грн.
4
Виконуються роботи з дослідження об'єкта патентування та оформлення документів на державну реєстрацію (як правило для винаходу і корисної моделі - протягом одного місяця після оплати, а для промислового зразка - один або два тижні):
- Проводиться аналіз об'єкта патентування та визначення системи його захисту;
- Проводиться класифікація технічних рішень об'єкта патентування відповідно до МПК или МКПЗ;
- Для винаходу і корисної моделі проводяться патентно-інформаційний пошук, підбір аналогів і визначення прототипу; 
- Визначаються форми подання технічного рішення на реєстрацію; 
- Оформляються документи заявки, опису, формули, креслення, реферати та ін. заявочні матеріали відповідно до "Правил оформлення та подання заявки на винахід і заявки на корисну модель" або "Правилам ... на промзразок";
- Відбувається подача Заявки в Укрпатент на отримання патенту з реєстрацією дати подання Заявки та з отриманням розписки.
- Відбувається оплата зборів за подачу Заявки та проведення експертиз. 
5
Укрпатент встановлює дату (пріоритет) заявки і видає Агентству Розписку про реєстрацію заявки з підтвердженням дати пріоритету. Ця Розписка або її копія передається по е-mail (пересилається рекомендованим листом) заявнику.
6
Агентство супроводжує формальну експертизу Укрпатентом заявки і приймає певні рішення або надає відповідні додаткові документи на запити експерта (як правило - протягом п'яти-шести місяців).
7
На корисну модель і промисловий зразок видача патенту відбувається на підставі рішення формальної експертизи. Якщо це винахід, то Укрпатент публікує інформацію про заявлений об'єкт патентування (винахід) в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
8
Терміни отримання патенту.
Публікація і видача патенту на промисловий зразок становить в середньому 7 - 9 місяців.
Отримання патенту на корисну модель 7 - 8 місяців.
Отримання патенту на винахід - 1 - 1, 5 роки.
9
Особливості роботи з винаходом.
При відповідній оплаті Укрпатент проводить кваліфікаційну експертизу того технічного рішення, яке заявлено. 
Агентство супроводжує кваліфікаційну експертизу заявки і приймає певні рішення або надає відповідні додаткові документи на запити експерта. При незгоді заявника з рішеннями експертизи Агентство може оскаржити їх у встановленому порядку, тобто в Апеляційній палаті Держслужби інтелектуальної власності або суді. 
Укрпатент приймає і висилає нам рішення про видачу патенту Україні на винахід. Агентство оплачує державне мито за видачу патенту України на винахід та надає відповідний документ до Укрпатенту (згідно з Декретом КМУ «Про державне мито»).
Укрпатент проводить державну реєстрацію патенту на винахід, публікує відомості про видачу патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність» і видає Агентству патент України на винахід (як правило - після закінчення 1 - 1,5 місяці після Рішення і оплати держмита за видачу патенту).
10
Агентство вручає (відправляє рекомендованим листом) патент України на винахід, корисну модель або промисловий зразок Заявнику.
11
На замовлення Заявника ми виконуємо правовий супровід Вашого патенту:
- Складання ліцензійних договорів щодо патенту; 
- Передання прав; 
- Захист прав власника патентів у досудовому та судовому порядку. 
12
Важливо!
За патент сплачуються щорічні збори за підтримання патенту в силі.
Ви повинні або самі оплачувати збори або доручити це нам.
Відсутність щорічної оплати призводить до того, що патент припиняє свою дію. І відновити його, швидше за все, вже буде неможливо.