Реєстрація торгової марки

Патентний повірений, Адвокат Яна КОНДРАТЮК. Дзвоніть 093-300-2060. Наш Viber або Telegram>. info@uatm.ua

Продаж домену UA та торгової марки з нами - Легко та Надійно

ПРОДАЖ ДОМЕНУ UA: Як правильно купити або продати домен UA?

Продати домен UA або купити домен UA непросто. Так відбувається тому, що відповідно до Правил українського доменного простору доменне ім'я UA повністю залежне від наявності зареєстрованої торгової марки

  • Першою його особливістю, або скоріше - підводним каменем, є те, що домен UA нерозривно пов'язаний з тією торговою маркою (скорочено - ТМ), за якою він на цей момент існує. Повторимося ще раз - існує. Де? - В базі Адміністратора української зони (див. сайт hostmaster.ua). Але отриманою ця адреса могла бути зовсім по іншій ТМ.
  • Друга особливість: не виконана передача ТМ - немає і передачі домену. Відповідно до Цивільного кодексу передати права на торговельну марку можна тільки шляхом укладення письмового Договору передання прав на цю ТМ. Причому іншого шляху немає: або повне передання, тобто передання прав на ТМ. Або передання прав на домен на час - за Ліцензійним договором на ту ж саму ТМ. Договір продажу домену UA і Договір тільки на використання домену UA без дій по ТМ просто протизаконні.
  • За Договором про передання прав її Власник та Реєстрант відповідного домену UA передає за певну винагороду всі матеріальні права на використання цієї ТМ іншій особі - Покупцеві. І цей Покупець в наслідок такої передачі і є правонаступником прав на використання ТМ та домену UA. Причому передача прав не обов'язково йде на ту ТМ, реєстрація якої дозволила отримати цю адресу. Адже згідно з Правилами домену УА його власник може поміняти номер Свідоцтва в записі про адресу. Номер Свідоцтва тієї ТМ, згідно з якою зараз існує домен, вказаний в інформації про цей домен. І цей номер Свідоцтва на ТМ завжди можна дізнатися і перевірити на сайті Адміністратора домену - ТОВ "Хостмастер", перевіривши інформацію про цей домен UA.
  • Номер Свідоцтва на торговельну марку вказується в полі "license". Продаж домену UA і передача прав на ТМ - це складний процес. І небезпечний насамперед для покупця ТМ і домену UA. Особлива складність в тому, що передання прав на ТМ триває десь 2 місяці. Як правило, продавець домену UA і ТМ нічим не ризикує: гроші отримані, чого боятися? :)

Ми супроводжували купівлю та продаж домену UA вже безліч разів, як і саму передачу прав на торгову марку. І знаємо, як захистити Покупця та Продавця від підводних каменів цієї процедури.

Щоб купити домен UA - напишіть на Viber або Telegram

Інструкція з передання домену UA

Для того, щоб дати нашим Клієнтам інформацію з першоджерела ми публікуємо зміст офіційної інструкції з переделегування домену UA.

ІНСТРУКЦІЯ по процедурі переделегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA іншому реєстранту.

1. Ця Інструкція (далі - Інструкція) розроблена з метою роз'яснення процедури делегування приватного доменного імені другого рівня в домені UA за власним бажанням реєстранта, як це передбачено пунктом 2.19.1 Правил домену UA, відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ", Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди.

2. Згідно з пунктом 2.19.1 Правил домену UA адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту за власним бажанням реєстранта, вираженому в письмовій формі та направленому адміністратору відповідного публічного домену, тобто на підставі письмової Заяви реєстранта доменного імені та Заяви майбутнього реєстранта про прийняття відповідного доменного імені.

3. До Заяв додаються належним чином завірені копії таких документів:

3.1. при передачі виключних прав на знак для товарів і послуг (далі - Знак): - копія Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (зараз - Державна служба інтелектуальної власності, прим. автора перекладу) про передання прав власності на знак, що охороняється Свідоцтвом України, та / або витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знак. У разі надання лише однієї виписки, до неї додається копія останньої сторінки (з підписами сторін) Договору про передання прав на знак та відміткою Державного департаменту інтелектуальної власності, або: копія дубліката Свідоцтва України, виданого на ім'я нового власника Знака.

3.2. при переданні прав на знак, який має охорону на території України відповідно до міжнародних договорів, до Заяв додається офіційний документ щодо дії міжнародної реєстрації на території України, з копією бібліографічних даних відповідної реєстрації.

3.3. при укладенні Ліцензійного договору на право користування Знаком (видача ліцензії), до Заяви додається копія Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію ліцензійного договору та копія Ліцензійного договору або витяг з Ліцензійного договору, в якому зазначено про передачу права користування відповідним доменним ім'ям.

4. Заяви може підписувати будь-яка особа (представник), що діє за дорученням, як реєстранта, так і майбутнього реєстранта. У цьому випадку до Заяви додається Довіреність (довіреності) оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

5. Переделегування доменного імені не здійснюється: у разі подання адміністратору неповного пакета документів зазначених у пп. 2, 3, 4. у разі відсутності в Ліцензійному договорі пункту про передачу права користування відповідним доменним ім'ям.

Приклади Заяв від особи, яка передає та особи, яка одержує домен UA

Застереження: орфографія документів дана нами так, як вони є на сайті Адміністратора домену UA